Każdy widział dopisek na CV: "Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby rekrutacji... zgodnie z…".
Nie każdy wie, że ten zapis powielany od kilkudziesięciu lat, na milionach CV, nie jest potrzebny.

Art. 22(1) Kodeksu Pracy jednoznacznie mówi, że potencjalny pracodawca przetwarza dane kandydatów na podstawie przepisów prawa.
Nie potrzebuje ich zgody.

Prawa do przetwarzania danych osobowych kandydata na potrzeby rekrutacji udziela... sam kandydat, w tzw. sposób dorozumiany - poprzez fakt udziału w rekrutacji.

Co więcej, ponieważ CV nie jest podpisane, taka 'klauzula' nie mogłaby być traktowana jak oświadczenie woli, ponieważ nie byłoby pewności, kto go udzielił.

Wprawdzie art. 60 k.c. mówi, że „wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona […] również […] w postaci elektronicznej”. Jednak w art. 78 doprecyzowuje, że taka forma musi być opatrzona „kwalifikowanym podpisem elektronicznym”.

Dopisek o „zgodzie” bez podpisu na dokumencie nie jest więc zgodą (oświadczeniem woli).

Taka klauzula na CV w języku angielskim jest podwójnie kuriozalna, ponieważ w Polsce tylko język polski jest językiem urzędowym (art. 27 Konstytucji RP).

Dopisek na CV

24 grudnia 2020
  1. pl
  2. en

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami

  1. pl
  2. en