Jednym zdaniem

Jak występować publicznie, dobrze przemawiać i sugestywnie prezentować.

 

Opis szkolenia

Wystąpienia publiczne to bez wątpienia ważna umiejętność. Im wyższe stanowisko tym ta umiejętność staje się bardziej kluczowa. Przedstawiając nowy produkt, przełomową strategię, prezentując wyniki czy ogłaszając decyzje swojemu zespołowi – we wszystkich tych sytuacjach trzeba wypaść świetnie. Sugestywnie i przekonująco. Mistrzowskie opanowanie sztuki wystąpień publicznych jest jedną z podstawowych umiejętności prawdziwego lidera.

Dobry prezenter kontroluje sposób w jaki jest odbierany przez słuchaczy.  Na wszystko jest sposób – na rozpoczęcie prezentacji i jej dobre zakończenie, na kontrolowanie mowy ciała i modulowanie głosu, na wywołanie śmiechu lub innych emocji.

Podczas szkolenia ze sztuki wystąpień publicznych pokazujemy te sposoby, mechanizmy przygotowywania i prowadzenia profesjonalnej prezentacji ale również ćwiczymy ich praktyczne wykorzystanie w przyjaznej atmosferze.

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • osób zarządzających – na wszystkich szczeblach organizacji
 • handlowców
 • osób mających na co dzień do czynienia z sytuacjami w których prezentują firmę, jej produkty, przekonują współpracowników, zwierzchników, inwestorów do proponowanych rozwiązań, kontaktują się z klientami, dostawcami, dziennikarzami, itp.

 

 

Cele szkolenia

 • nauczenie się jak przemawiać do innych osób w sposób interesujący i przekonujący
 • wypracowanie własnego stylu przemawiania, w oparciu o swoje silne strony
 • nauczenie się posługiwania komunikacją niewerbalną (kontakt wzrokowy, głos, mowa ciała), w taki sposób, by nie rozpraszała, tylko wzmacniała przekaz.
 • zdobycie wiedzy na temat przygotowania i prowadzenia wystąpień publicznych
 • zrozumienie, jak działa stres oraz jak można go zmniejszyć

 

 

Korzyści

Po szkoleniu uczestnicy:

 • potrafią bardziej przekonująco i swobodnie występować publicznie
 • prezentują się jako osoby bardziej pewne siebie, firmy, produktów, oferty, pomysłu
 • potrafią lepiej się komunikować
 • potrafią zaprojektować logiczne, zrozumiałe i zwięzłe wystąpienie
 • zwiększą kontrolę nad grupą, sobą i sytuacją

 

 

Stosowane metody

ćwiczenia indywidualne i zespołowe, odgrywanie ról, prezentacje przed kamerą

 

 

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-14
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

 

 

 

Sztuka wystąpień publicznych

Wszyscy
świetni mówcy

początkowo byli
złymi mówcami

Ralph W. Emerson

 1. pl
 2. en

 

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
     All rights reserved.

The administrator of personal data is Kordo Marcin Babiak with its registered office at Topolowa 6, 05-504 Korzeniówka. Personal data will be processed in order to provide training (if they are obtained for the purpose of training) and marketing services Kordo Marcin Babiak (if you get them through the contact form on this website). Providing personal information is voluntary. You have the right to access your personal data, request their removal and correction. Your data will not be shared with other entities.

The privacy policy is available here.

Contact us

 1. pl
 2. en