Jednym zdaniem

W trakcie szkolenia uczestnicy zwiększą umiejętności respektowania swoich praw, przyjmowania krytyki i pochwał, a także wyrażania uczuć i opinii.

 

Opis szkolenia

Dobre samopoczucie i dobre relacje są możliwe do osiągnięcia w tym samym czasie.
Zajęcia uczą: umiejętności zachowań asertywnych, respektowanie praw innych osób, kształtowania szacunku do samego siebie oraz wymaganie tego od otoczenia.

Uczestnicy będą mieli okazję popatrzeć na siebie w pozytywnym świetle. Zamienić komunikaty na temat swoich rzekomych wad w komunikaty o cechach. Bazując na ćwiczeniach ugruntować lub podbudować własną samoocenę. Nauczą się określać takie style zachowań jak agresja, bierność i manipulacja. Zbiorą argumenty, jakie przemawiają za koniecznością wdrożenia zachowań asertywnych w swojej pracy.

Uczestnicy nauczą się również, postępować w większym stopniu tak, aby budować długotrwałe, przyjazne i uczciwe relacje z innymi ludźmi.

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • wszystkich pracowników zespołu
 • kadry kierowniczej
 • pracowników działów obsługi klienta
 • handlowców
 • pracowników mających kontakt z klientem wewnętrznym

 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest wypracowanie własnych asertywnych sposobów zachowania się w codziennej komunikacji, w tym w sytuacjach trudnych.
Szkolenie daje podstawy wiedzy o asertywnym sposobie komunikowania się, uczy sposobów wykorzystania zachowań asertywnych w różnych sytuacjach.

 

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy:

 • rozwiną umiejętność reagowania na agresję, bierność i manipulację.
 • nauczą się odróżniać zachowania asertywne od agresywnych.
 • ugruntują własną, pozytywną samoocenę, co pomoże im zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.
 • nauczą się budować asertywne komunikaty w sytuacjach takich jak: odmowa, krytyka, udzielanie informacji zwrotnej, czy podczas przyjmowania komplementu.
 • pełniąc funkcję kierowniczą, dowiedzą się jak świadomie budować wizerunek asertywnego szefa, lidera zespołu bądź grupy.
 • wiedza na temat rozwiązywania konfliktów w zespole, pozwoli im skuteczniej zarządzać pracą zespołu
 • zwiększą umiejętność negocjacji w kontakcie z klientem (wewnętrznym lub zewnętrznym).
 • rozwiną zdolność kształtowania szacunku do samego siebie oraz wymagania tego od otoczenia.
 • nabędą umiejętność reagowania  w zgodzie z sobą oraz używania technik przełamujących opór lub presję otoczenia.

 

Stosowane metody:

 • Case study – analiza przypadków (przygotowanych i osobistych uczestników).
 • Ćwiczenia – konkretnych technik (pisemnie i ustnie).
 • Dyskusja moderowana.

 

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 5-16
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

 

Asertywna komunikacja

Nikt nie może sprawić, że poczujesz się gorszy bez Twojej zgody.

Eleanor Roosevelt

 1. pl
 2. en

 

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
     All rights reserved.

The administrator of personal data is Kordo Marcin Babiak with its registered office at Topolowa 6, 05-504 Korzeniówka. Personal data will be processed in order to provide training (if they are obtained for the purpose of training) and marketing services Kordo Marcin Babiak (if you get them through the contact form on this website). Providing personal information is voluntary. You have the right to access your personal data, request their removal and correction. Your data will not be shared with other entities.

The privacy policy is available here.

Contact us

 1. pl
 2. en