Jednym zdaniem

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)® jest obecnie najpopularniejszym instrumentem wykorzystywanym do zrozumienia różnic w zachowaniach ludzi, stosowanym przez menedżerów wielu organizacji w Polsce i na całym świecie, niezależnie od branży i wielkości personelu.

 

Opis szkolenia

Test MBTI® pomaga identyfikować mocne strony, unikalne talenty oraz potencjalne drogi rozwoju nas samych i całych zespołów. Umożliwia lepsze zrozumienie i docenienie osób różniących się od nas oraz wskazuje na powody wielu nieporozumień i konfliktów interpersonalnych.

MBTI® zakłada, że nie ma dobrych lub złych typów osobowości. Opisuje nasze preferencje, nad którymi możemy wszakże pracować. Świadomość własnych cech pozwala ludziom na większą otwartość w pracy nad swoim typem, uczy także  otwartości na innych.

Przy użyciu MBTI® można pracować nad rozwojem własnych kompetencji komunikacyjnych, a także zarządczych i przywódczych. MBTI® nie jest narzędziem oceny – jedynie opisuje typ poszczególnych ludzi, wskazując jednocześnie na ich mocne strony i potencjalne obszary do rozwoju. Dzięki stosowaniu tego narzędzia możemy optymalnie (minimum energii – maximum efektów) zarządzać podwładnymi i współpracować z pozostałymi członkami zespołu. Pozwala ono skutecznie motywować do działania, gdzie rozliczanie z zadań często staje się tylko formalnością dającą ogromną satysfakcję zwierzchnikowi i podwładnemu.

Co roku ponad 3 miliony osób na całym świecie przechodzi badania MBTI®.

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • menedżerów,
 • osób zarządzających zespołami
 • potencjalnych liderów („talentów”)
 • wszystkich, którzy chcą poprawić swoje umiejętności komunikacyjne lub zbudować dobre relacje z innymi

 

Cele szkolenia:

 • wzrost efektywności wynikającej z lepszej współpracy (cele zespołowe)
 • uświadomienie różnic osobowościowych jako potencjału (synergia)
 • pomoc w ukształtowaniu lepszej kultury organizacyjnej i atmosfery pracy
 • przywiązanie pracowników do organizacji poprzez wzmocnienie dobrego wizerunku firmy (wewnątrz i na zewnątrz)
 • zmniejszenie liczby i skali konfliktów wynikających z niezrozumienia różnic osobowościowych
 • poznanie efektu synergii zespołu

 

Korzyści:

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • poznają siebie i przeanalizują swój typ osobowości MBTI® w kontekście pełnionej roli zawodowej.
 • dowiedzą się jak zbudować zrównoważony zespół ludzi.
 • uświadomią sobie jak odbierają rzeczywistość i jak pracują ludzie o różnych typach osobowości.
 • poznają mocne i słabe punkty ludzi o poszczególnych typach osobowości.
 • zidentyfikują swoje mocne strony i obszary do rozwoju oraz źródła wewnętrznej motywacji.
 • zwiększą umiejętności perswazji lub przekazywania trudnych informacji – poprzez dobór odpowiednich argumentów przekonujących dany typ osobowościowy (kolegi, pracownika, szefa…).
 • nauczą się dobierać odpowiednich członków do zespołów dedykowanych do danych zadań.
 • zwiększą umiejętności zarządzania konfliktem.

 

Stosowane metody:

 • test osobowości MBTI®
 • dyskusja moderowana
 • indywidualne konsultacje z trenerem

 

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 5-15
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

 

MBTI® w zarządzaniu

Nig­dy nie jes­tem z nicze­go za­dowo­lony, jes­tem per­fek­cjo­nistą, to część mo­jej osobowości. 

Michael Jackson
   (
ISFP)

 1. pl
 2. en

 

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
     All rights reserved.

The administrator of personal data is Kordo Marcin Babiak with its registered office at Topolowa 6, 05-504 Korzeniówka. Personal data will be processed in order to provide training (if they are obtained for the purpose of training) and marketing services Kordo Marcin Babiak (if you get them through the contact form on this website). Providing personal information is voluntary. You have the right to access your personal data, request their removal and correction. Your data will not be shared with other entities.

The privacy policy is available here.

Contact us

 1. pl
 2. en