Jednym zdaniem


Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy - jak im przeciwdziałać, uświadamiać i reagować?

 

Opis szkolenia

 

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • zapoznają się z pojęciami mobbingu i dyskryminacji w ujęciu prawnym i psychologicznym,
 • uświadomią w pełni  konsekwencje wystąpienia mobbingu i dyskryminacji w organizacji oraz odpowiedzialności prawnej po stronie pracodawcy i pracownika działającego w sposób nieetyczny,
 • zrozumieją konieczność przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji zgodnie z ustawami z 2004 i 2011 roku, nakładającymi na pracodawcę bezwzględny obowiązek przeciwdziałania tym zjawiskom,
 • zapoznają się z przejawami mobbingu i dyskryminacji,
 • poznają  metod przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy i reagowania na nie we wczesnych fazach,
 • poznają  różnice pomiędzy konfliktem a mobbingiem na rzeczywistych przykładach (wraz z orzecznictwem sądowym).
 • dowiedzą się jak bronić się przed fałszywymi oskarżeniami o mobbing lub dyskryminację.

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry kierowniczej
 • pracowników działów HR

 

Cele szkolenia:

 

 • Poznanie skutecznych metod, które pozwolą rozpoznać zjawiska mobbingu i dyskryminacji
 • Poznanie metod przeciwdziałania zjawisku mobbingu, dyskryminacji oraz wykorzystywaniu seksualnemu w miejscu pracy i reagowania na nie we wczesnych fazach.
 • Zapoznanie uczestników ze skutkami mobbingu dla ofiary i dla organizacji.
 • Zdobycie wiedzy o przepisach prawa w tym zakresie i wewnętrznych regulacjach, które powinien wprowadzić pracodawca.

 

Korzyści:


Po szkoleniu uczestnicy:

 • dowiedzą  się, jak rozpoznawać na podstawie prawa pracy mobbing i różne formy dyskryminacji
 • nauczą się odróżniać mobbing od podobnych zjawisk patologicznych i zjawisk prawidłowych, z którymi bywa mylony
 • poznają zasady i narzędzia przeciwdziałania przemocy psychicznej w pracy
 • dowiedzą się, jak uchronić się przed mobbingiem i dyskryminacją ale również przed fałszywymi oskarżeniami.

 

Stosowane metody:

 • dyskusja moderowana,
 • omawianie studiów przypadków,
 • analiza zgłaszanych problemów

 

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-14
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

 

 

 

Mobbing i dyskryminacja w pracy

Dyskryminacja wciąż istnieje, ponieważ wielu nie rozumie, ze różnorodność jest siłą, a nie zagrożeniem.

Elżbieta II

 1. pl
 2. en

 

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
     All rights reserved.

The administrator of personal data is Kordo Marcin Babiak with its registered office at Topolowa 6, 05-504 Korzeniówka. Personal data will be processed in order to provide training (if they are obtained for the purpose of training) and marketing services Kordo Marcin Babiak (if you get them through the contact form on this website). Providing personal information is voluntary. You have the right to access your personal data, request their removal and correction. Your data will not be shared with other entities.

The privacy policy is available here.

Contact us

 1. pl
 2. en