Jednym zdaniem

Intensywne szkolenie po którym uczestnicy spojrzą na siebie jako na świadomych siebie, skutecznych i godnych zaufania partnerów biznesowych.

 

Opis szkolenia

Negocjacje są niewątpliwie kluczową umiejętnością w relacjach biznesowych. Uczestnicy znajdą w szkoleniu nie tylko arsenał technik negocjacyjnych ale również metody pracy negocjatora oraz zasady rządzące poszukiwaniem rozwiązań sprzecznych interesów.

Szkolenie wyjaśni jak osiągnąć możliwie najlepszy wynik negocjacji przy zachowaniu dobrych relacji z Klientem. Uczestnicy szkolenia poznają techniki pozwalające wpływać na proces negocjacji i uzyskać sukces zarówno na poziomie finansowym jak i relacyjnym.

Szkolenie z negocjacji, to również szereg praktycznych ćwiczeń, uświadamiających uczestnikom siłę i błyskawiczną skuteczność poznanych zasad teoretycznych.

Ćwiczenia negocjacyjne zostały przygotowane na bazie rzeczywistych sytuacji handlowych z Polski.

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • menedżerów zarządzających sprzedażą
 • handlowców i kupców
 • pracowników różnych specjalizacji i szczebli negocjujących z klientem zewnętrznym lub wewnętrznym

 

Cele szkolenia:

 • zwiększenie rentowności sprzedaży poprzez poprawę ustalanych warunków i optymalizację czasu trwania negocjacji
 • wzmocnienie strategicznych relacji win/win z dostawcami, klientami itd.
 • zwiększenie satysfakcji pracowników dzięki ich większej skuteczności w negocjacjach
 • rozwój wiedzy i umiejętności stosowania różnorodnych narzędzi negocjacyjnych (od etapu przygotowania po zakończenie negocjacji)

 

 

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy:

 • będą lepiej  rozumieć proces negocjacji,
 • będą potrafili określać cele negocjacyjne i diagnozować potrzeby stron w negocjacjach,
 • będą budować lepszą atmosferę podczas negocjacji, sprzyjającą porozumieniu i satysfakcji obu stron,
 • będą rozpoznawać popularne triki negocjacyjne,
 • pogłębią wiedzę z zakresu psychologicznych aspektów sprzedaży, negocjacji, mediacji,

 

 

Stosowane metody:

gry negocjacyjne, ćwiczenia ról negocjacyjnych, dyskusja moderowana

Gry negocjacyjne zostały przygotowane na bazie rzeczywistych sytuacji handlowych z Polski (np. negocjacje handlowca producenta z kupcem dużej sieci handlowej).

 

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-14
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

 

Negocjacje biznesowe – poziom podstawowy

Ludzie mnie nie doceniają,
i to jest w porządku.
Lubię rozpoczynać negocjacje będąc niedocenianą

Ivanka Trump.

 1. pl
 2. en

 

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
     All rights reserved.

The administrator of personal data is Kordo Marcin Babiak with its registered office at Topolowa 6, 05-504 Korzeniówka. Personal data will be processed in order to provide training (if they are obtained for the purpose of training) and marketing services Kordo Marcin Babiak (if you get them through the contact form on this website). Providing personal information is voluntary. You have the right to access your personal data, request their removal and correction. Your data will not be shared with other entities.

The privacy policy is available here.

Contact us

 1. pl
 2. en