Jednym zdaniem

Szkolenie dedykowane jest osobom na co dzień pracującym z Klientem, które chcą skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach.

 

Opis szkolenia

 

Współcześni Klienci muszą być dobrze obsługiwani. Przy podejmowaniu decyzji o zakupie, zazwyczaj zwracają uwagę na jakość obsługi, dlatego budowanie dobrych i trwałych  relacji z nimi jest niezwykle istotne dla każdej firmy.

Podczas obsługi Klienta zdarzają się jednak problemy, nieporozumienia i sytuacje konfliktowe. To w jaki sposób pracownik obsługi zareaguje w danej sytuacji, w dużej mierze określa poziom zadowolenia klienta. Jeśli osoba kontaktująca się bezpośrednio z Klientem popełni błąd, cała organizacja może być narażona na straty. Efektem może być negatywna opinia w mediach społecznościowych, negatywny „marketing szeptany”, a nawet zaostrzenie konfliktu i wstąpienie na drogę sądową. Dlatego idealna obsługa Klienta jest nie mniej istotna od starań o pozyskanie nowego.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak dopasować rozmowę do stanu emocjonalnego oraz typu osobowości rozmówcy?
 • Co zrobić by klienci wysłuchali argumentów?
 • Jak radzić sobie z obsługą Klienta w sytuacjach konfliktowych?
 • Jak radzić sobie ze stresem podczas trudnej rozmowy z Klientem?
 • Jak reagować na zarzuty ze strony Klienta?
 • O asertywności, czyli umiejętność bronienia swoich praw w kontakcie z Klientami.
 • O konsekwencjach niepowodzeń w obsłudze trudnych Klientów.

 

Na koniec podsumują, przedyskutują oraz wypracują zadania ułatwiające wdrożenie nabytych umiejętności.

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • pracowników działów zajmujących się obsługą Klienta
 • każdego, kto ma bezpośredni kontakt z Klientem.

 

Cele szkolenia:

Wzrost kompetencji pracowników zajmujących się obsługą klienta, a tym samym wzrost satysfakcji klientów.

 

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy:

 • nabędą poczucie kontroli oraz będą działać z większą pewnością siebie
 • zdobędą kompetencje radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w kontakcie z klientem, podczas bezpośredniej obsługi klienta, jak i przez telefon
 • nabędą niezbędne umiejętności do sprawniejszego wykonywania zadań i podnoszenia satysfakcji obsługiwanych klientów.
 • rozwiną zachowania asertywne wobec Klientów
 • otrzymają konkretne narzędzia i wskazówki, poprzez które podniosą poziom jakości obsługi klienta.

 

Stosowane metody:

ćwiczenia, scenki, dyskusja moderowana

 

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 5-15
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

 

 

Profesjonalna obsługa trudnego klienta

Ludzie mogą zapomnieć, co powiedziałeś, mogą zapomnieć, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną tego, jak się dzięki Tobie poczuli.

Maya Angelou

 1. pl
 2. en

 

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
     All rights reserved.

The administrator of personal data is Kordo Marcin Babiak with its registered office at Topolowa 6, 05-504 Korzeniówka. Personal data will be processed in order to provide training (if they are obtained for the purpose of training) and marketing services Kordo Marcin Babiak (if you get them through the contact form on this website). Providing personal information is voluntary. You have the right to access your personal data, request their removal and correction. Your data will not be shared with other entities.

The privacy policy is available here.

Contact us

 1. pl
 2. en