Jednym zdaniem


Jak rozwijać pracowników poprzez coaching.

 

Opis szkolenia

 

Umiejętność rozwijania ludzi jest jednym z podstawowych elementów inteligencji emocjonalnej (EQ). Podstawową barierą w rozwijaniu ludzi jest ich opór przed zmianą. Narzędziem najlepiej eliminującym opór pracownika jest coaching.

Coaching jest metodą rozwoju polegającą na tym, że uczestnik zwiększa swoją samoświadomość, odkrywa własne zasoby oraz ograniczenia (np. postawy, emocje, potrzeby, wartości, przekonania, nawyki) oraz przy wsparciu coacha wypracowuje najlepszą dla siebie strategię osiągnięcia wybranego celu.

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą konkretne umiejętności związane z prowadzeniem sesji coachingowych.

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia


Szkolenie jest skierowane do:

 • menedżerów którzy chcą zwiększyć umiejętność rozwijania ludzi.
 • osób zajmujących się wdrażaniem pracowników
 • pracowników działu HR

 

Cele szkolenia:

 

 • uruchomienie potencjału tkwiącego w pracownikach,
 • poprawa wyników pracy, samodzielności i zaangażowania pracowników,
 • optymalizacja kapitału ludzkiego poprzez awanse poziome,
 • zmiana kultury organizacyjnej w kierunku kultury opartej na zaufaniu do środowiska pracy,
 • poprawa wizerunku pracodawcy,
 • poprawa retencji talentów.

 

Korzyści:


Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • potrafili swobodnie prowadzić rozmowy coachingowe,
 • będą potrafili wspierać rozwój pracowników przy wykorzystaniu narzędzi coachingowych ułatwiających budowanie zaangażowania, osiąganie celów i rozwiązywanie problemów,
 • rozumieć i stosować w praktyce strukturę rozmowy coachingowej,
 • mieli wyższą umiejętność aktywnego słuchania, prowadzenia efektywnej rozmowy i stawiania właściwych pytań,
 • potrafili stosować coachingowy styl zarządzania,
 • rozumieć różnicę między coachingiem, mentoringiem, kierowaniem a szkoleniem.

 

Stosowane metody:

 

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
 • symulacje rozmów coachingowych w parach,
 • angażujące ćwiczenia w grupach.

 

Informacje organizacyjne


Liczebność grupy: 6-15
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

 

 

Coaching w zarządzaniu

Coach to ktoś,
kto może korygować
bez sprawiania przykrości.

~John Wooden

 

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami