Jednym zdaniem


Praktyczne szkolenie z delegowania zadań, obowiązków i uprawnień.

 

Opis szkolenia

 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak zwiększyć efektywność pracy oraz co zrobić, aby polecenia były realizowane we właściwy sposób?
 • Czym jest delegowanie, jakie niesie korzyści, jakie są rodzaje delegowania?
 • Jakie są zasady skutecznego delegowania?
 • Jakie są przyczyny nieskutecznego delegowania zadań?
 • Dlaczego pracownicy nie robią tego, co powinni?
 • Jakie są powody braku zaangażowania pracowników?
 • Jak oddziaływać na pracowników, aby delegowanie było efektywne?
 • Jak rozwijać samodzielność podwładnych?

 • Jakie są czynniki blokujące samodzielność?

Podczas szkolenia przeprowadzony zostanie warsztat podczas którego uczestnicy będą odgrywać role, symulując przykłady rozmowy z pracownikiem oraz z zespołem z zakresu delegowania uprawnień.

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry kierowniczej

 

Cele szkolenia:

 

 • Poznanie skutecznych metod delegowania odpowiedzialności
 • Poprawa skuteczności przekazywania poleceń i informacji
 • Zmniejszenie liczby konfliktów w zespołach
 • Zmniejszenie obciążenia kadry menedżerskiej pracą i zadaniami
 • Zwiększenie sprawności organizacji
 • Zmniejszenie skali zjawisk: perfekcjonizmu, mikrozarządzania, stresu i wypalenia zawodowego

 

Korzyści:


Po szkoleniu uczestnicy:

 • zwiększą sprawność egzekucji swoich poleceń
 • będą chętniej i lepiej przekazywać uprawnienia swoim podwładnym
 • zwiększą poczucie swojej kontroli nad procesami
 • będą wiedzieli jak stworzyć lepsze środowisko pracy

 

Stosowane metody:

 • dyskusja moderowana,
 • omawianie studiów przypadków,
 • analiza zgłaszanych problemów,
 • gra "Delegation Poker"

 

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-14
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

 

 

Delegowanie zadań i uprawnień

Pierwszą zasadą zarządzania jest delegowanie uprawnień. Nie próbuj robić wszystkiego sam, ponieważ nie jesteś w stanie.

Anthea Turner

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami