Jednym zdaniem


Doskonałe opanowanie poszczególnych etapów procesu sprzedaży oraz umiejętność stosowania różnorodnych technik sprzedażowych, podnosi efektywność pracy handlowca.

 

Opis szkolenia

 

Szkolenie „Efektywny handlowiec” uświadamia, uczy i doskonali postawę, iż mimo zmiany warunków i sytuacji, każdy handlowiec powinien o tym pamiętać, że wszelkie jego działania mają jeden cel: sprzedaż.

Na efektywność handlowca a tym samym skuteczną sprzedaż ma wpływ wiele elementów. Szkolenie „Efektywny handlowiec” skoncentrowane jest na argumentacji i przekonywaniu do swoich racji, co jest bardzo istotne w procesie sprzedaży. Warsztat pokazuje jak wykorzystać najnowszą wiedzę oraz sprawdzoną praktykę, by własny potencjał wykorzystać jak najbardziej efektywnie.

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • Wszystkich pracowników sił sprzedaży;
 • Menedżerów zajmujący się sprzedażą bądź uzgodnieniami z Klientami;
 • Pracownicy biura obsługi Klienta.

 

Cele szkolenia:

 

 • Poznanie technik komunikacji oparte o specyfikę rozmówcy;
 • Budowanie efektywna komunikacja w procesie sprzedaży;
 • Zdobycie wiedzy w zakresie poszczególnych etapów sprzedaży;
 • Wzrost efektywności i rozwój handlowca w oparciu o charakterystykę osobowościową;
 • Zwiększenie sprzedaży na podstawie osobowości Klienta;
 • Zdobycie wiedzy jak ważnym elementem w procesie sprzedaży jest przekonywanie i perswazja psychologiczna;
 • Nauczenie się radzenia sobie z obiekcjami Klientów i zamykaniem sprzedaży;
 • Podniesienie umiejętności związanej z asertywnością jako postawą sprzyjającą efektywności indywidualnej i grupowej.

 

Korzyści:

 

Uczestnicy szkolenia zdobędą i udoskonalą umiejętności z zakresu:

 • rozwoju komunikacyjno- sprzedażowego na bazie osobowości stron;
 • rozpoznawania preferencji komunikacyjnych klientów;
 • sprzedaży produktów, rozwiązań w oparciu o analizę potrzeb klienta;
 • przekonującej prezentacji oferty;
 • prowadzenia efektywnych negocjacji sprzedażowych;
 • efektywnej  rozmowy z klientami reklamacyjnymi;
 • realizacji stawianych celów przez efektywne zarządzanie czasem i priorytetami;
 • przejawów postawy proaktywnej w pracy;
 • mocnych stron jako sprzedawcy i obszarów do rozwoju;
 • zasad prowadzenia komunikacji sprzedażowej gwarantującej sukces sprzedażowy;
 • perswazji psychologicznej;
 • znajomości narzędzi sprzyjających  pozyskaniu  nowych, kluczowych klientów;
 • metod rozszerzenia współpracy z kluczowymi klientami;
 • rozwoju postawy asertywnej u siebie i zasad komunikacji asertywnej z klientami.

 

Stosowane metody:
 

Umiejętności, które będziemy rozwijać na szkoleniu, wynikają przede wszystkim z praktyki i doświadczenia. W związku z tym szkolenie ma charakter treningowy.

 

Podstawowymi metodami pracy są:

 • Dyskusje moderowane;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia rozgrzewające umysł;
 • Gry symulacyjne;
 • Interaktywny wykład.

 

Informacje organizacyjne

 

Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 15 godzin przez 2 dni.

 

Efektywny handlowiec.

Edukacja nie ma końca.
Nie chodzi o to, że czytasz książkę, zdajesz egzamin i kończysz edukację. Całe życie, od urodzenia do śmierci, jest procesem uczenia się.

~Jiddu Krishnamurti

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami