Jednym zdaniem

Szkolenie po którym uczestnicy lepiej zrozumieją funkcjonowanie zespołu, docenią wartość swojej różnorodności, poznają metody skutecznej komunikacji i wzmocnią swoje relacje.

 

Opis szkolenia

Sprawny zespół jest podstawą sukcesu każdej organizacji.  Bez ciągłej pracy nad jego ulepszeniem zespoły mają tendencję do utraty dynamizmu, spadku efektywności i zaangażowania, zamykania się na zmiany i współpracę.

Podczas szkolenia:

 • Poznasz kolegów z zespołu od innej strony niż w pracy i możesz zostać mile zaskoczony
 • Będziecie mieli okazję do wymiany oczekiwań, komentarzy, opinii na temat Waszego zespołu. Z czego jesteście zadowoleni? Dumni? Co najbardziej chcielibyście poprawić?
 • Dowiesz się więcej na temat preferowanego stylu pracy swojego i kolegów z zespołu, co pozwoli Wam na bardziej efektywną współpracę
 • Odkryjecie i nazwiecie mocne strony Waszego zespołu, dowiecie się, co stanowi Wasz największy potencjał i przewagę nad innymi zespołami
 • Dowiesz się, jak przeprowadzać konfrontację bez konfliktu, czyli w pełni wyrazić to, co myślisz, bez budowania negatywnego napięcia

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • wszystkich członków zespołu
 • w szczególności do kierowników

 

Cele szkolenia:

 • rozwinięcie umiejętności współpracy w zespole

 

Korzyści:

 

 • Większe przywiązanie pracowników do zespołu. Wykonywanie zadań z większym zaangażowaniem, poczucie wspólnego celu.
 • Wyższa motywacja do dbania o jakość współpracy i relacje w zespole.
 • Wiedzę i znajomość metod tworzenia zespołu, w którym panują jasne reguły i dobra atmosfera.
 • Wzrost efektywności w wykonywaniu zadań
 • Budowanie proaktywnej postawy uczestników.
 • Wygaszanie nieefektywnych zachowań (takich jak ukrywanie niepowodzeń, odraczanie zadań i niekorzystanie z pomocy innych osób w zespole) na rzecz działań nastawionych na efekt i klimat współpracy.

 

Stosowane metody:

 • gra zespołowa (np. „Płatki kwiatów”),
 • dyskusja moderowana

 

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-14
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni (możliwe skrócenie do 8h/1d)

 

Efektywny zespół

Nikt z nas nie jest tak mądry jak my wszyscy.

Ken Blanchard

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami