Jednym zdaniem


Stosowanie norm etycznych jest fundamentem reputacji handlowca i przepustką do najlepszych klientów.

 

Opis szkolenia

 

W idealnym systemie etyka biznesu jest zbiorem zasad, które wprowadza się do działania firmy, tak by rozwiązania zastosowane w przedsiębiorstwie działały z korzyścią dla otoczenia i pracowników.

Wymaganie przestrzegania najwyższych standardów etycznych w organizacji przez partnerów biznesowych i współpracowników stało się elementem wyróżniającym firmę na rynku. To często dzięki stosowanym zasadom etycznym organizacje są w stanie przyciągnąć najlepszych pracowników i kontrahentów.

Szkolenie „Etyka biznesu” pokazuje i uczy, jak zachowania etyczne wpływają na pracowników, firmę i prowadzenie biznesu.

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • Menedżerów;
 • Pracowników wszystkich szczebli i obszarów organizacji.

 

Cele szkolenia:

 

 • Nauczenie jego uczestników postaw zgodnych z etyką biznesu również w social mediach;
 • Zbudowanie trwałych relacji zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz;
 • Wzrost sprzedaży poprzez stosowanie zasad etyki w biznesie;
 • Usprawnienie zarządzania;
 • Wytworzenie umiejętność kierowania ludźmi w oparciu o etykę;
 • Zmniejszenie kosztów ewentualnych konfliktów wypływających z nieznajomości przez świat biznesu obowiązujących reguł moralnych.

 

Korzyści:

 

Po ukończeniu szkolenia, jego uczestnik:

 • Uporządkuje wiedzę dotyczącą wartości i zasad etycznych w środowisku zawodowym;
 • Będzie świadomym, w jaki sposób etyka biznesu wpływa na wizerunek i reputacja w biznesie;
 • Będzie umieć wskazać rolę i zakres odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa;
 • Zrozumie istotę, budowę i funkcje zawodowych kodeksów etycznych.

 

Stosowane metody:
 

Podstawowymi metodami wykorzystywanymi na szkoleniu są:

 • Dyskusje moderowane;
 • Burza mózgów;
 • Gry symulacyjne;
 • Interaktywny wykład.

 

Informacje organizacyjne

 

Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 6 godzin przez 1 dzień.

 

Etyka biznesu.

Twoja postawa, a nie uzdolnienia,
będą decydować o Twojej wysokości.

~Zig Ziglar

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami