Jednym zdaniem


Finanse przedsiębiorstw i podstawy rachunkowości dla niefinansistów.

 

Opis szkolenia

 

Znajomość pojęć z zakresu finansów i rachunkowości, umiejętność czytania sprawozdań finansowych, oceny aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa to umiejętności przydatne dla pracowników każdego szczebla w przedsiębiorstwie.

Wdrożenie strategii każdego działu otrze się zawsze o kwestie finansowe, rachunkowe, budżet, płynność, opłacalność wdrażanego projektu.

Przedstawienie aktualnej wiedzy z zakresu finansów w warunkach systemu rynkowego z uwzględnieniem takich obszarów jak: ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, wartość pieniądza w czasie, analiza projektów inwestycyjnych, ocena zadłużenia przedsiębiorstwa, koszt kapitału, rentowność przedsięwzięć gospodarczych to wiedza z zakresu finansów bez wątpienia przydatna się w każdym dziale, każdemu pracownikowi.

Podczas szkolenia z finansów dla niefinansistów pokazujemy wiedzę do praktycznego wykorzystania, dyskutując i ćwicząc ich praktyczne wykorzystanie w przyjaznej atmosferze.

 

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie jest skierowane do:

 • osób na wszystkich szczeblach organizacji potrzebujących pozyskać wiedzę z zakresu finansów,
 • osób mających na co dzień do czynienia z sytuacjami, w których potrzebują zrozumieć firmowe finanse, określić zyskowność produktów, przekonać współpracowników, zwierzchników, inwestorów do proponowanych inwestycji,
 • osób, które kontaktują się z klientami, dostawcami, instytucjami finansowymi itp.

 

Cele szkolenia:

 

 • nauczenie się podstaw finansów i rachunkowości,
 • wypracowanie finansowo-ekonomicznego spojrzenia na sytuację przedsiębiorstwa,
 • nauczenie się podstawowych narzędzi finansowych takich jak: sprawdzanie finansowe, analiza finansowa, ocena opłacalności inwestycji w celu podejmowania racjonalnych decyzji z punktu widzenia finansowego.

 

Korzyści:


Po szkoleniu uczestnicy:

 • mają ogólną wiedzę o finansach i rachunkowości w przedsiębiorstwach,
 • rozróżniają pojęcia z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości m.in.: popyt, podaż utarg, marża, narzut,  przychód, dochód, koszt, wydatek, EBITDA, zysk netto itd.,
 • stosują wybrane metody kalkulacji opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, rozumieją koszt pieniądza w czasie, znają pojęcie punktu opłacalności,
 • rozumieją elementy sprawozdania finansowego, definiują elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych istotne z punktu widzenia oceny standingu finansowego przedsiębiorstwa,
 • znają podstawowe elementy analizy finansowej przedsiębiorstwa, znają zasady przeprowadzania analizy wskaźnikowej, posiadają umiejętność identyfikacji elementów wpływających na wynik finansowy przedsiębiorstwa, stopień jego zadłużenia, rentowności, sprawności działania i płynności finansowej,
 • posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw,
 • posiadają umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw,
 • znają podstawowe dokumenty i pojęcia z zakresu rachunkowości m.in. dt, ct, OT, WZ, PW itd.

 

Stosowane metody:

 • wykład,
 • dyskusja,
 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe

 

Informacje organizacyjne


Liczebność grupy: 6-15
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

 

 

Finanse dla niefinansistów

Zrobić budżet to wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają iść,
zamiast się zastanawiać, gdzie się rozeszły.
~John C. Maxwell

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami