Jednym zdaniem

Typologia osobowości jest obecnie popularnym instrumentem wykorzystywanym do zrozumienia różnic w zachowaniach ludzi, stosowanym przez menedżerów wielu organizacji w Polsce i na całym świecie, niezależnie od branży i wielkości personelu.

 

Opis szkolenia

Test osobowości pomaga identyfikować mocne strony, unikalne talenty oraz potencjalne drogi rozwoju nas samych i całych zespołów. Umożliwia lepsze zrozumienie i docenienie osób różniących się od nas oraz wskazuje na powody wielu nieporozumień i konfliktów interpersonalnych.

Test zakłada, że nie ma dobrych lub złych typów osobowości. Opisuje nasze preferencje, nad którymi możemy wszakże pracować. Świadomość własnych cech pozwala ludziom na większą otwartość w pracy nad swoim typem, uczy także  otwartości na innych.

Przy użyciu testu osobowości można pracować nad rozwojem własnych kompetencji komunikacyjnych, a także zarządczych i przywódczych. Test nie jest narzędziem oceny – jedynie opisuje typ poszczególnych ludzi, wskazując jednocześnie na ich mocne strony i potencjalne obszary do rozwoju. Dzięki stosowaniu tego narzędzia możemy optymalnie (minimum energii – maximum efektów) zarządzać podwładnymi i współpracować z pozostałymi członkami zespołu. Pozwala ono skutecznie motywować do działania, gdzie rozliczanie z zadań często staje się tylko formalnością dającą ogromną satysfakcję zwierzchnikowi i podwładnemu.

Co roku ponad 3 miliony osób na całym świecie przechodzi badania typów osobowości przy pomocy tego narzędzia.

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • menedżerów,
 • osób zarządzających zespołami
 • potencjalnych liderów („talentów”)
 • wszystkich, którzy chcą poprawić swoje umiejętności komunikacyjne lub zbudować dobre relacje z innymi

 

Cele szkolenia:

 • wzrost efektywności wynikającej z lepszej współpracy (cele zespołowe)
 • uświadomienie różnic osobowościowych jako potencjału (synergia)
 • pomoc w ukształtowaniu lepszej kultury organizacyjnej i atmosfery pracy
 • przywiązanie pracowników do organizacji poprzez wzmocnienie dobrego wizerunku firmy (wewnątrz i na zewnątrz)
 • zmniejszenie liczby i skali konfliktów wynikających z niezrozumienia różnic osobowościowych
 • poznanie efektu synergii zespołu

 

Korzyści:

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • poznają siebie i przeanalizują swój typ osobowości w kontekście pełnionej roli zawodowej.
 • dowiedzą się jak zbudować zrównoważony zespół ludzi.
 • uświadomią sobie jak odbierają rzeczywistość i jak pracują ludzie o różnych typach osobowości.
 • poznają mocne i słabe punkty ludzi o poszczególnych typach osobowości.
 • zidentyfikują swoje mocne strony i obszary do rozwoju oraz źródła wewnętrznej motywacji.
 • zwiększą umiejętności perswazji lub przekazywania trudnych informacji – poprzez dobór odpowiednich argumentów przekonujących dany typ osobowościowy (kolegi, pracownika, szefa…).
 • nauczą się dobierać odpowiednich członków do zespołów dedykowanych do danych zadań.
 • zwiększą umiejętności zarządzania konfliktem.

 

Stosowane metody:

 • profesjonalny test osobowości
 • dyskusja moderowana
 • indywidualne konsultacje z trenerem

 

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 5-15
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

 

Typy osobowości w zarządzaniu

Jeśli nie wiesz, co myśli ekstrawertyk - nie słuchałeś.
Jeśli nie wiesz, co myśli introwertyk - nie zapytałeś.

Isabel Briggs-Myers

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami