Jednym zdaniem


Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy - jak im przeciwdziałać, uświadamiać i reagować?

 

Opis szkolenia

 

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • wezmą udział w dyskusji na temat wartości jaką niesie różnorodność (m.in. w pracy)
 • zapoznają się z pojęciami mobbingu i dyskryminacji w ujęciu prawnym i psychologicznym,
 • uświadomią w pełni  konsekwencje wystąpienia mobbingu i dyskryminacji w organizacji oraz odpowiedzialności prawnej po stronie pracodawcy i pracownika działającego w sposób nieetyczny,
 • zrozumieją konieczność przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji zgodnie z ustawami z 2004 i 2011 roku, nakładającymi na pracodawcę bezwzględny obowiązek przeciwdziałania tym zjawiskom,
 • zapoznają się z przejawami mobbingu i dyskryminacji,
 • poznają  metod przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy i reagowania na nie we wczesnych fazach,
 • poznają  różnice pomiędzy konfliktem a mobbingiem na rzeczywistych przykładach (wraz z orzecznictwem sądowym).
 • dowiedzą się jak bronić się przed fałszywymi oskarżeniami o mobbing lub dyskryminację.

 

Materiał zostanie omówiony w oparciu o konkretne przykłady (case’y) z Polski.

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry kierowniczej
 • pracowników działów HR

 

 

Cele szkolenia:

 

 • Zapobieganie pojawianiu się przejawów dyskryminacji i mobbingu w kulturze organizacyjnej
 • Wzmocnienie różnorodności i postaw włączania (inclusion)
 • Poznanie skutecznych metod, które pozwolą rozpoznać zjawiska mobbingu i dyskryminacji
 • Poznanie metod przeciwdziałania zjawisku mobbingu, dyskryminacji oraz wykorzystywaniu seksualnemu w miejscu pracy i reagowania na nie we wczesnych fazach.
 • Zapoznanie uczestników ze skutkami mobbingu dla ofiary i dla organizacji.
 • Zdobycie wiedzy o przepisach prawa w tym zakresie i wewnętrznych regulacjach, które powinien wprowadzić pracodawca.

 

Korzyści:


Po szkoleniu uczestnicy:

 • dowiedzą  się, jak rozpoznawać na podstawie prawa pracy mobbing i różne formy dyskryminacji
 • nauczą się odróżniać mobbing od podobnych zjawisk patologicznych i zjawisk prawidłowych, z którymi bywa mylony
 • poznają zasady i narzędzia przeciwdziałania przemocy psychicznej w pracy
 • dowiedzą się, jak uchronić się przed mobbingiem i dyskryminacją ale również przed fałszywymi oskarżeniami.

 

Stosowane metody:

 • dyskusja moderowana,
 • omawianie studiów przypadków,
 • analiza zgłaszanych problemów

 

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-30
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Mobbing i dyskryminacja w pracy

Dyskryminacja wciąż istnieje, ponieważ wielu nie rozumie, ze różnorodność jest siłą, a nie zagrożeniem.

Elżbieta II

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami