Jednym zdaniem


Jak stosować techniki motywowania, wywierania wpływu, argumentacji i perswazji.

 

Opis szkolenia

 

Trening stosowania technik motywowania, wywierania wpływu i perswazji – budowania siły i autorytetu w relacjach z innymi ludźmi: klientami, podwładnymi, współpracownikami, przełożonymi.

Czy zdarza Ci się, że chciałbyś, by inni częściej zgadzali się z Tobą, popierali Twoje pomysły i postępowali, tak jak Tego oczekujesz?

Czy masz czasem wrażenie, że zbyt łatwo pozwalasz innym mówić Ci co i jak masz robić?

Warto poznać i przyswoić umiejętność stosowania różnych technik wywierania wpływu i perswazji.

Ponieważ metody wywierania wpływu wiążą się z możliwościami ich wykorzystywania w sposób manipulacyjny, podczas szkolenia będziemy nieustannie zwracać uwagę na aspekt etyczny i długofalowe konsekwencje podejmowanych decyzji.

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia


Szkolenie jest skierowane do:

 • menedżerów którzy chcą zwiększyć umiejętności motywowania i wywierania wpływu,
 • osób pracujących w sprzedaży, w obsłudze klienta, w zakupach itp., które na co dzień kontaktują się z klientami,
 • osób narażonych na manipulacje i silny wpływ ze strony otoczenia.

 

Cele szkolenia:

 

 • rozwinięcie umiejętności wywierania wpływu w rozmowie z klientami, podwładnymi i współpracownikami,
 • poprawa jakości komunikacji w firmie, przeniesienie jej ciężaru z emocji na argumenty,
 • zmniejszenie liczby negatywnych konfliktów,
 • zwiększenie motywacji pracowników,
 • podniesienie marży i innych warunków negocjowanych przez handlowców.

 

Korzyści:


Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • potrafili etycznie wywierać wpływ i perswazję.
 • mieli wyższe umiejętności w zakresie wywierania wpływu, asertywności, komunikacji i motywowania podwładnych.
 • znali swoje słabe i mocne strony w tym obszarze,
 • potrafili używać narzędzi perswazji w zależności od sytuacji,
 • rozumieli metodykę tworzenia skutecznych systemów motywacyjnych, odpornych na patologie,
 • potrafili lepiej reagować na niekonstruktywną krytykę i zarzuty wyrażane publicznie,
 • potrafili wzmacniać swój autorytet i pewność siebie,
 • znali metody przeciwdziałania manipulacji.

 

Stosowane metody:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
 • dyskusje moderowane.

 

Informacje organizacyjne


Liczebność grupy: 6-15
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

 

 

Motywowanie i wywieranie wpływu

Motywacja to sztuka
nakłaniania ludzi do robienia
tego, co ty chcesz,
ponieważ oni chcą to robić.

~Dwight D. Eisenhower

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami