Jednym zdaniem


Intensywne szkolenie, które uczy umiejętnego, dynamicznego dostosowania zachowań własnych do zachowań i reakcji „drugiej strony”, aby osiągnięcia sukcesu w negocjacjach.

 

Opis szkolenia

Uświadomienie sobie własnych, nawykowych zachowań odgrywanych w kontekście prowadzonych negocjacji z perspektywy Kupca. Zwrócenie uwagi na subtelne zachowania negocjatora, zdradzające jego nastawienie oraz przekonania względem nas i prowadzonych przez nas negocjacji.

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną najczęstsze zachowania stosowane przez negocjatorów - Kupców, w celu budowania wizerunku lidera, bądź „zastraszania” partnera negocjacji. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać te zachowania, właściwie je interpretować, poznają przyczyny własnych reakcji na te zachowania i nauczą się je stosować, mając zarazem mocne wsparcie w postaci teorii psychologicznej.

Dodatkowym celem tego szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu negocjacji w relacji B2B oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i trenerem.

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, dla których negocjacje są sposobem realizacji celu biznesowego:

 • Menedżerów, kadrę zarządzającą;
 • Liderów sprzedaży, sprzedawców;
 • Liderów i pracowników działów zakupowych;
 • Przedsiębiorców.

 

Cele szkolenia:

 

 • Doskonalenie umiejętności panowania nad emocjami i odpowiedniego budowania własnej pozycji i siły w oczach partnera.
 • Doskonalenie umiejętności doboru właściwej strategii negocjacyjnej w zależności od kontekstu i celu negocjacji.
 • Analiza i nauka wykorzystania procesów psychologicznych wpływających na podejmowanie decyzji w negocjacjach.
 • Przećwiczenie sposobów radzenia sobie z manipulacją i agresją w negocjacjach.
 • Przygotowanie emocjonalne do prowadzenia trudnych negocjacji.
 • Analiza własnego stylu jako negocjatora; przyjrzenie się jego potencjałowi, mocnym i słabym stronom.

 

 

Korzyści:

 

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • zyskują biegłość i elastyczność w stosowaniu różnych strategii i technik negocjacyjnych;
 • są przygotowani emocjonalnie i poznawczo do prowadzenia trudnych negocjacji;
 • potrafią budować osobistą siłę negocjacyjną, bazując na indywidualnym potencjale.

 

Stosowane metody:


Umiejętności, które będziemy rozwijać na szkoleniu, wynikają przede wszystkim z praktyki i doświadczenia. W związku z tym szkolenie ma charakter treningowy.
 

Podstawowymi metodami pracy są:

 • gry i symulacje negocjacyjne;
 • analiza studiów przypadku;
 • dyskusje moderowane;
 • sesje ze sparing partnerem;
 • videotrening: praca z kamerą oraz analiza nagranego materiału;
 • testy autodiagnostyczne;
 • krótkie wykłady teoretyczne;
 • odgrywanie scenek.

 

Informacje organizacyjne

 

Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 15 godzin przez 2 dni.

 

Negocjacje biznesowe - poziom zaawansowany.

Zachowanie ludzkie
wypływa z trzech głównych źródeł: pragnienia, emocji i wiedzy.
~Platon

 

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami