Jednym zdaniem


Szkolenie z zasad przetwarzania danych osobowych, zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO.

 

Opis szkolenia

 

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) nakłada na wszystkie firmy jednakowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Czy to międzynarodowa korporacja, czy firma jednoosobowa, czy organ administracji publicznej – wszyscy muszą przestrzegać jego przepisów.

Zgodność z RODO to proces wymagający stałego monitorowania oraz reagowania na zmiany.

Aby sprawnie poruszać się wśród zasad RODO i ich interpretacji, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych osobowych powinny znać zarówno aktualne normy i orzecznictwo, jak i posiadać doświadczenie w ich stosowaniu.

Prezentowane szkolenie przygotowuje do odpowiedzialnego zadania jakim jest nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych.

Szkolenie składa się z dwóch zasadniczych modułów. Pierwszy omawia ogólne postanowienia RODO i pozwala na swobodne poruszanie się po jego normach. Drugi skupia się na praktycznych aspektach RODO w firmach, w konkretnych procesach (np. rekrutacja, newsletter, kamery CCTV itd.)

Na szkoleniu zostaną też omówione konkretne przykłady (case'y) firm z Polski.

 

Link do tekstu jednolitego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: tutaj.

 

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie jest skierowane do:

 • osób przetwarzających dane osobowe, w szczególności dla firm - administratorów danych i ich personelu
 • przyszłych Inspektorów Ochrony Danych (IOD) (jako szkolenie wstępne)
 • osób przygotowujących się do wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w firmie, w której pracują

 

Cele szkolenia:

 

 • uzyskanie wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych
 • uzyskanie umiejętności umożliwiających samodzielne wdrożenie i doskonalenie systemu ochrony danych osobowych

 

Korzyści:


Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • rozumie najważniejsze pojęcia zawarte w przepisach RODO,
 • potrafili prowadzić rejestr czynności przetwarzania
 • potrafi samodzielnie opracować umowy powierzenia
 • potrafili opracować zgody i obowiązki informacyjne
 • potrafili przygotować upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • w stanie przygotować organizację do audytu
 • potrafili ocenić i przygotować zagrożenia bezpieczeństwa danych
 • potrafili skonstruować, wdrożyć i rozwinąć system ochrony danych osobowych.

 

Stosowane metody:

 • ćwiczenia praktyczne
 • dyskusja moderowana
 • omawianie case'ów

 

Informacje organizacyjne


Liczebność grupy: 6-20
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

 

 

Ochrona Danych Osobowych zgodnie z RODO (GDPR)

W sieci nie ma już
anonimowości. Najbardziej osobiste informacje o twoich nawykach online są gromadzone, kupowane i sprzedawane, często natychmiastowo i niewidocznie.
~Jackie Speier

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami