Jednym zdaniem


Szkolenie wprowadzające do sprzedaży elektronicznej e-commerce.

 

Opis szkolenia

 

Handel elektroniczny to proces sprzedawania i kupowania produktów i usług, a więc zawierania transakcji handlowych z wykorzystaniem środków elektronicznych.
Handel elektroniczny szybko się rozwija, a ponieważ wymagania klientów stale się zwiększają, niezbędnym staje się sprostanie tym wymaganiom.

Szkolenie zapewnia uczestnikowi ogólne wprowadzenie do koncepcji i praktyki handlu elektronicznego.

Rozpoczyna się od przeglądu różnych możliwości rozwijającego się globalnego rynku e-commerce oraz konsekwencji sprzedaży produktów lub usług online.

Następnie przechodzi do szczegółowego omówienia przygotowań niezbędnych do pomyślnego uruchomienia kanału sprzedaży e-commerce, w tym badania rynku, konfiguracji opcji płatności, obsługi klienta i rozwiązań logistycznych. Kończy się omówieniem regularnych działań, które muszą być częścią każdego udanego handlu elektronicznego, w tym zarządzania zapasami, zwrotów produktów i marketingu cyfrowego.

Ten kurs obejmuje również „sprawdzenie gotowości do handlu elektronicznego”, który pozwoli uczestnikom ocenić ich poziom przygotowania do rozpoczęcia sprzedaży produktów lub usług online za pośrednictwem kanału handlu elektronicznego.

 

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • Wszystkich pracowników sił sprzedaży;
 • Menedżerów zajmujący się sprzedażą bądź uzgodnieniami z klientami.

 

Cele szkolenia:

 

Celem szkolenia jest:

 • Poznanie zasad funkcjonowania handlu elektronicznego;
 • Oszczędność kosztów funkcjonowania firmy;
 • Skrócenie kanałów dystrybucji, racjonalizacja logistyki;
 • Oszczędność czasu, elastyczność funkcjonowania;
 • Wyróżnienie się na tle konkurencji;
 • Szybkie skalowanie przy minimalnych kosztach;
 • Wzrost sprzedaży.

 

Korzyści:

 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Czym jest handel elektroniczny;
 • Jakie są najbardziej popularną metodą handlu elektronicznego;
 • Jakie procedury są stosowane w celu zawarcia transakcji handlowej;
 • Jakie są najważniejsze korzyści ze stosowania e-commerce;
 • Co głównie kupują klienci sieci e-commerce;
 • Jak promować produkty on-line;
 • Jakie są trendy konsumpcyjne;
 • Jakie są zalety i wady sprzedaży elektronicznej.

 

Stosowane metody:
 

Podstawowymi metodami pracy są:

 • Dyskusje moderowane;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia i gry symulacyjne;
 • Interaktywny wykład.

 

Informacje organizacyjne

 

Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 6 godzin przez 1 dzień.

 

Omówienie handlu elektronicznego
(E-commerce overview).

Twoi najbardziej niezadowoleni klienci są Twoim najważniejszym
źródłem wiedzy

~Bill Gates

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami