Jednym zdaniem


Szkolenie na którym nauczysz się lepiej planować to, co wydarzy się w sprzedaży. 

 

Opis szkolenia

 

Planowanie sprzedaży to proces opracowywania celów sprzedażowych i konkretny plan ich osiągnięcia. Planowanie sprzedaży odnosi się do  zarządzania sprzedażą, które służy do planowania roku lub kwartału dla zespołu sprzedaży.

Szkolenie "Planowanie Sprzedaży” ma na celu przedstawienie sposobów i metod profesjonalnego planowania sprzedaży.

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • Menedżerów zajmujący się sprzedażą bądź uzgodnieniami z Klientami;
 • Wszystkich pracowników sił sprzedaży.

 

Cele szkolenia:

 

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy na temat narzędzi i metod planowania sprzedaży, w sposób umożliwiający im realizację przyjętej w organizacji strategii w zakresie obrotów, marży, zysku, struktury portfela klientów, rynków, produktów i kanałów sprzedaży.

 

Korzyści:

 

Uczestnicy szkolenia:

 • Nauczą się, w jaki sposób określić strukturę przychodów - które produkty są najważniejsze dla firmy i dlaczego;
 • Poznają, jaka wartość stanowią dla klientów oferowane produkty;
 • Poznają, jakie potrzeby mają nasi klienci i jaki mają profil;
 • Nauczą się, oszacowania wielkości segmentów rynku;
 • Poznają narzędzia do planowania sprzedaży w tym analizę w oparciu o 5 sił Portera;
 • Nauczą się, w jaki sposób zidentyfikować kluczowe czynniki mających wpływ na sprzedaż;
 • Naucz się, dokonywać analizy dopasowania kanałów sprzedaży i komunikacji do segmentów rynku;
 • Poznają wpływ strategii na planowanie sprzedaży.

 

Stosowane metody:
 

Podstawowymi metodami wykorzystywanymi na szkoleniu są:

 • Dyskusje moderowane;
 • Burza mózgów;
 • Gry symulacyjne;
 • Interaktywny wykład.

 

Informacje organizacyjne

 

Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 15 godzin przez 2 dni.

Planowanie sprzedaży.

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami