Jednym zdaniem


Tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji - kogo i w jaki sposób chroni prawo ochrony konkurencji.
 

Opis szkolenia

 

Coraz częściej spotykamy się z nieodpowiednim stosowaniem zasady dobrej konkurencji, a niekiedy nawet wychodzeniem poza reguły prawne.

Jednym z najczęstszych czynów nieuczciwej konkurencji jest bezprawne wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Cenne informacje, które decydują o przewadze konkurencyjnej firm, bardzo często są bezprawnie wykorzystywane przez odchodzących pracowników czy zleceniobiorców, w interesie własnym lub konkurentów.

Zrozumienie podstawowych pojęć z zakresu prawa konkurencji oraz skutków naruszenia przepisów prawnych dotyczących jego ochrony, jak również roli mediów społecznościowych, wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstwa, to ważny element w zarządzaniu organizacją. 

Ważnym jest, aby zrozumieć, jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa przed naruszeniem oraz jakie roszczenia przysługują w razie jej naruszenia, także wówczas, gdy nie zawarto umowy o zakazie konkurencji.

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia


Szkolenie skierowane jest do:

 • właścicieli firm,
 • członków zarządów,
 • osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzenie biznesu,
 • pracowników departamentów podatkowych,
 • pracowników departamentów compliance,
 • pracowników działów ryzyka operacyjnego,
 • wszystkich zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa ochrony konkurencji.

 

Cele szkolenia:

 

 • zdobycie wiedzy na temat tego, co to jest tajemnica przedsiębiorstwa- co ją stanowi,
 • zdobycie wiedzy dotyczącej przepisów polskich i unijnych związanych z ochroną konkurencji,
 • zdobycie wiedzy na temat kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta,
 • zdobycie wiedzy jak bronić się przed nieuczciwymi pracownikami i konkurentami,
 • nauka, w jaki sposób bronić się przed kradzieżą informacji,
 • nauka tworzenia w firmie prawa dotyczącego tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • zdobycie wiedzy czy i jak stosować umowy o zakazie konkurencji,
 • nauka jak postępować w razie odejścia kluczowego pracownika,
 • zdobycie wiedzy jak postępować w razie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa lub zakazu konkurencji,
 • zdobycie wiedzy o ważności mediów społecznościowych w ochronie konkurencji.

 

 

Korzyści:

 

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • co to jest  tajemnica przedsiębiorstwa,
 • jakie są różnice pomiędzy tajemnicą przedsiębiorstwa a zakazem konkurencji i innymi prawami własności intelektualnej,
 • w jaki sposób stworzyć prawa tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jakie są jego prawne i techniczne sposoby zabezpieczenia,
 • jakie są  rodzaje informacji, które mogą być chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa,
 • jakie są ryzyka prawne i biznesowe w myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • jakie mogą być naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i inne czyny nieuczciwej konkurencji związane z kradzieżą informacji,
 • jaka jest odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • jaką rolę odgrywają media społecznościowe w organizacji, w kontekście tajemnicy przedsiębiorstwa, jak i nieuczciwej konkurencji,
 • jakie są zasady korzystania z mediów społecznościowych, w kontekście tajemnicy przedsiębiorstwa, jak i nieuczciwej konkurencji,
 • jak ważna jest reputacja online.

 

Stosowane metody:

 

 • analiza autentycznych problemów na przykładach,
 • ćwiczenia praktyczne,
 • dyskusja moderowana.

 

Informacje organizacyjne

 

Liczebność grupy: 6-14.
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni.

 

 

Prawo ochrony konkurencji

Nieznajomość prawa szkodzi.

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami