Jednym zdaniem


Jak prowadzić podsumowania, aby przyniosły pożądane korzyści dla organizacji, managera oraz pracownika.
 

Opis szkolenia

 

Organizacje istnieją na rynku, by realizować założone cele, strategie działania. Praca nad ich osiąganiem wymaga ciągłego doskonalenia wewnętrznych struktur, procedur oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji pracowników. Dlatego dla firmy najważniejsze jest, by pracownicy nabywali umiejętności i rozwijali kompetencje niezbędne do realizacji założonych celów.

 

Okresowa ewaluacja pomaga pracownikom lepiej poznać własne kompetencje zawodowe, sposób funkcjonowania na zajmowanym stanowisku, a przede wszystkim określić mocne strony oraz obszary wymagające rozwoju. Rozwój kompetencji umożliwia pracownikom osiąganie coraz lepszych wyników w realizowanych zadaniach, co w dużej mierze może przekładać się na satysfakcję z wykonywanej pracy.

 

Badania psychologiczne wskazują, że im bardziej człowiek zna proces, któremu podlega, tym bardziej staje się w nim podmiotem (świadomym), a nie przedmiotem (nieświadomym). Już samo poznanie tych mechanizmów częściowo „znieczula” na mechanizmy odpowiedzialne za zniekształcenia percepcyjne w ocenie. Jako że jest to szkolenie dedykowane dla przełożonych, otrzymają oni wiedzę i techniki jak oceniać sytuacje na linii pracownik – pracownik i przełożony pracownik, aby ocena pracownicza była możliwie obiektywna.

 

Dodatkowo proponujemy poświęcić przynajmniej jeden moduł tego szkolenia na prowadzenie rozmów z trudnymi pracownikami. Trudny pracownik jest definiowany przez zachowania, które są kłopotliwe dla menedżera. Zwykle ten moduł ma charakter czysto treningowy.

Podczas całego cyklu szkoleniowego trenerzy prowadzący szkolenia będą tworzyli bank trudnych sytuacji.

Moduł ten będzie czasem poświęconym właśnie na przećwiczenie wszystkich sytuacji, na które nie było miejsca na poprzedzających szkoleniach.

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia


Szkolenie jest skierowane do:

• kadry menedżerskiej,

• osób zarządzających projektami w organizacjach,

• pracowników działów HR.

 

Cele szkolenia:

 

 • zdobycie umiejętność znajdywania korzyści z prowadzenia podsumowań, ocen pracy – dla pracownika i osobistych dla menedżera,
 • przygotowanie do rozmowy podsumowującej / oceniającej – tak, aby była sprawiedliwa,
 • umiejętność stosowania arkusza ocen,
 • poznanie sposób unikać błędów oceniania – mechanizmów psychologicznych, heurystyk,
 • pogłębienie wiedzy na temat prowadzenie rozmowy pod kątem stymulowania, mobilizowania pracownika,
 • rozwinięcie umiejętność oceny efektywności rozmowy – z perspektywy pracownika i przełożonego,
 • nabycie wiedzy w zakresie wykorzystywania rozmowy okresowej / podsumowującej do zarządzania rozwoje pracownika,
 • zdobycie umiejętność radzenia sobie z najczęściej pojawiającymi się trudnościami – związanymi z postawą pracownika, kontekstem, relacjami z szefem.

 

 

Korzyści:


Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • jak doskonalić kompetencje pracowników
 • jak efektywnie zarządzać celami
 • jak realizować strategii firmy
 • w jaki sposób zwiększyć zaangażowanie pracowników
 • w jaki sposób zwiększyć autorytetu menedżerów
 • jak poprawić realizację wskaźników biznesowych
 • jak dobrze przygotować się do oceny pracowniczej
 • w jaki sposób przeprowadzić ocenę pracowniczą w oparciu o cele i kompetencje
 • w jaki sposób udzielić motywującej informacji zwrotnej
 • jak poprowadzić rozmowę podsumowującą
 • w jaki sposób przełamywać opór i obawę przed oceną.

 

Stosowane metody:

 

 • odgrywanie scenariuszy,
 • analiza autentycznych problemów kadry kierowniczej – na przykładach
 • ćwiczenia praktyczne,
 • dyskusja moderowana,

 

Informacje organizacyjne


Liczebność grupy: 6-14.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

 

 

 

Rozmowy oceniające i podsumowujące

Motywacja pracownika jest bezpośrednim wynikiem sumy interakcji z przełożonym.

~Bob Nelson

 

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami