Jednym zdaniem


Szkolenie z zasad współpracy z trudnymi klientami B2B.

 

Opis szkolenia

 

Rozpoczęcie firmowego programu mentorskiego może wydawać się ogromnym zadaniem i z tego powodu wiele organizacji po prostu tego nie robi. Mówią o tym i usprawiedliwiają się, że przecież wystarczy „nieformalny” mentoring odbywający się w organizacji, ale tak nie jest.

Jakie korzyści niesie ze sobą dobrze wdrożony program mentoringu wewnętrznego?

 • mentorowani pracownicy (mentee) są awansowani pięć razy częściej niż ci bez mentoringu. 
 • mentee są o 44% mniej skłonni do opuszczenia firmy (w okresie kolejnych pięciu lat). 
 • mentorzy mają sześć razy większe szanse na awans. 
 • ponad 80% mentorów twierdzi, że rozwijało swoje umiejętności poprzez mentoring dla innych

 

Podczas szkolenia omówimy zagadnienia związane z przebiegiem procesu mentoringu, najlepszymi zasadami tworzenia programów mentoringu wewnątrzfirmowego.

Omówimy również case'y firm, które wdrożyły takie programy u siebie.

Podczas szkolenia uczestnicy wezmą udział w symulacji przebiegu procesu mentoringu i nabędą właściwe nawyki komunikacyjne.

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry menedżerskiej
 • pracowników działu HR

 

Cele szkolenia:

 

 • przygotowanie pracowników do wdrożenia procesu mentoringu
 • rozwój kultury organizacyjnej poprzez usprawnienie procesów dzielenia się wiedzą
 • zwiększenie liczby potencjalnych mentorów w organizacji

 

Korzyści:


Po szkoleniu uczestnicy zwiększą umiejętności:

 • przeprowadzania rozmów mentoringowych
 • motywowania i dawania feedbacku w sposób typowy dla procesu mentoringu
 • zadawania pytań rozwojowych

 

Stosowane metody:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
 • dyskusja moderowana
 • warsztat role-play z symulacjami rozmów mentoringowych

 

Informacje organizacyjne


Liczebność grupy: 6-20
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

 

 

Rozwój programu mentoringu w organizacji

Najlepszym sposobem, w jaki mentor może przygotować lidera, jest przedstawienie go innym wspaniałym ludziom.

~John C. Maxwell

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami