Jednym zdaniem


Jak być wspaniałym liderem dla swoich pracowników i kreować swoich naśladowców.

 

Opis szkolenia

 

Bycie świetnym sprzedawca nie gwarantuje bycia świetnym szefem zespołu sprzedażowego. Jak wiec poradzić sobie z rolą kierownika, przywódcy, aby przewodzić zespołowi i pomoc każdemu podwładnemu osiągać swoje cele z satysfakcją i z zadowoleniem?

Wzrost udziałów sztucznej inteligencji, procesów robotyzacji, niski poziom bezrobocia czy zapotrzebowanie na dużą ilość specjalistów, wygenerowało w ostatnich latach potrzebę zatrudniania nie managerów posiadających głównie umiejętności twarde i techniczne, ale prawdziwych przywódców posiadających również umiejętności miękkie oraz wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, umiejących kreować wewnętrznych naśladowców. Benefity pracownicze czy employer branding, tak popularne w ostatnich latach, okazują się nie mieć wpływu na jakość zarządzania i skuteczność przywództwa a w dalszej konsekwencji na wyniki firmy.

Podczas szkolenia przedstawiamy przykłady ze współczesnego polskiego biznesu prawdziwych liderów oraz ukazujemy różnice w konkretnych zachowaniach pomiędzy (mikro)managerami a przywódcami. Doskonalimy umiejętności nie delegowania, a sprzedawania zadań, podczas licznych praktycznych ćwiczeń poznajemy m.in. metodykę GROW, czy uczymy jak być przywódcą zespołów międzypokoleniowych. Dodatkowo, uczestnicy szkolenia poznają metodę wdrożenia pełnego empowermentu oraz korzyści z tego płynące.

 

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie jest skierowane do:

 • osób zarządzających – na wszystkich szczeblach organizacji
 • osób, które będą odpowiedzialne za zarządzanie innymi ludźmi po raz pierwszy
 • osób, które chcą udoskonalić sposób kierowania zróżnicowanymi zespołami.

 

Cele szkolenia:

 

 • Zrozumienie różnicy między managerem a przywódcą
 • Wypracowanie dobrych praktyk w przewodzeniu zróżnicowanymi zespołami
 • Nauczenie się wywierania wpływu oraz budowania zaangażowania wśród pracowników
 • Zdobycie odpowiednich umiejętności do kierowania znacznie lepiej wykwalifikowanymi pracownikami niż sami jesteśmy
 • Zdobycie umiejętności, dzięki którym pracownicy będą za nami „podążać”

 

Korzyści:


Po szkoleniu uczestnicy:

 • potrafią zidentyfikować motywy działań pracowników oraz dostosować do nich sposób kierowania, komunikacji i zadań
 • potrafią sprzedawać zadania
 • potrafią zażegnywać konflikty na ich samym początku
 • potrafią stosować metodę GROW
 • potrafią komunikować się efektywnie ze zróżnicowanymi zespołami.

 

Stosowane metody:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
 • case study,
 • dyskusje moderowane,
 • filmy.

 

Informacje organizacyjne


Liczebność grupy: 6-15
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

 

 

Skuteczne przywództwo

Zanim będziesz liderem, sukcesem będzie rozwijanie siebie.
Gdy jesteś liderem, sukces polega na rozwijaniu innych.
~Jack Welch

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami