Jednym zdaniem


Szkolenie na którym nauczysz się lepiej  sprzedawać przez telefon do klientów B2B.

 

Opis szkolenia

 

Szkolenie ze sprzedaży przez telefon, podnosi efektywność kontaktu telefonicznego na poziomie indywidualnym, dzięki czemu firma zyskuje wyższą efektywność na poziomie wskaźników (więcej spotkań, sprzedaży).

 

Sprzedaż przez telefon (w porównaniu do rozmowy bezpośredniej) ułatwia Klientowi odmowę. Klienci w coraz większym stopniu reagują na wszelkie propozycje negatywnie (będąc obiektem intensywnych akcji sprzedażowych i marketingowych). Seria reakcji odmownych często jednak powoduje frustrację u konsultantów/sprzedawców i niechęć do aktywnego przekonywania potencjalnych Klientów do spotkania bądź kupna produktu.

 

Sprzedaż przez telefon to zadanie szczególnie trudne – podczas rozmowy telefonicznej handlowiec nie może skorzystać z ok. 80% narzędzi i technik sprzedaży, które mógłby zastosować bezpośrednio na spotkaniu handlowym. Trudniej przez telefon jest, m.in. zbudować relację z Klientem, pokazać zaangażowanie w proces jego obsługi lub wywierać wpływ i finalizować sprzedaż. Program został przygotowany z myślą o tych osobach, które na co dzień pracują w sprzedaży B2B, a głównym narzędziem ich pracy jest telefon i e-mail.

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osoby pracujące w sprzedaży telefonicznej B2B;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Osoby kontaktujące się z klientem telefonicznie i przez e-mail.

 

Cele szkolenia:

 

Celem szkolenia jest:

 • Realizacja tych samych celów sprzedażowych mniejszą liczbą telefonów – wymierna oszczędność;
 • Wzmocnienie dobrego wizerunku firmy w oczach Klientów;
 • Wzrost efektywności jednostki i zespołu w przełożeniu na wskaźniki biznesowe;
 • Rozpoznanie własnych przekonań dotyczących telemarketingu (tych, które pomagają i tych, które utrudniają efektywną telesprzedaż);
 • Zwiększenie osobistej wydajności w pracy przy jednoczesnym zminimalizowaniu wydatku energetycznego;
 • Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie perswazji i budowania relacji.

 

Korzyści:

 

Szkolenie pozwoli zdobyć praktyczną wiedzę związaną ze sprzedażą przez telefon, a jego uczestnicy:

 • Dowiedzą się w jaki sposób, konstruować profesjonalne, indywidualne maile do Klientów;
 • Poznają fundamentalne zasady skutecznej komunikacji w sprzedaży przez telefon;
 • Rozwiną swoje umiejętności budowania relacji z Klientem;
 • Poznają aplikacje i narzędzia, które usprawnią Twoją pracę;
 • W korzystniejszy sposób, zorganizują i zaplanują swoją pracę z kontaktami;
 • Optymalizując narzędzia i prace w sprzedaży przez telefon, realnie wpłyną na swoją efektywność;
 • Dowiesz się w jaki sposób, konstruować profesjonalne, indywidualne maile do Klientów;
 • Poznasz fundamentalne zasady skutecznej komunikacji w sprzedaży przez telefon.

 

Stosowane metody:
 

Podstawowymi metodami pracy są:

 • Symulacje rozmów sprzedażowych przez telefon;
 • Dyskusje moderowane;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia i gry symulacyjne;
 • Interaktywny wykład.

 

Informacje organizacyjne

 

Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 6 godzin przez 1 dzień.

Sprzedaż B2B przez telefon.

Miarą sukcesu jest nie tyle pozycja, jaką się w życiu osiągnęło,
ile pokonane przeszkody.

~Booker T. Washington

 

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami