Jednym zdaniem


Sprzedaż  konsultacyjna B2B to szkolenie uczące, jak zmienić sposób rozmowy sprzedażowej na doradztwo klientowi.

 

Opis szkolenia

 

Sprzedaż  konsultacyjna (inaczej doradcza) jest sprzedażą skoncentrowaną na kliencie. Sprzedaż konsultacyjna to niejako nowy sposób myślenia o sprzedaży. W centrum działań sprzedawców znaleźli się  klienci,  a  nie  produkty.  Zrozumienie klientów stało się ważniejsze od ich przekonywania, a rozwiązania muszą być szyte na miarę. Szkolenie „Sprzedaż konsultacyjna” pokazuje jak ważne jest zrozumienie potrzeb klienta i bycie dla niego partnerem a nie sprzedawcą, jak przejść od rozmowy o produkcie do rozmowy o wynikach biznesowych i odnieść sukces w sprzedaży.

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

 

Typowymi odbiorcami szkolenia są

 • Osoby pracujące w sprzedaży;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Osoby kontaktujące się z klientem, podwykonawcą;

 

Cele szkolenia:

 

Celem szkolenia jest:

 • Zwiększenie liczby kontraktów;
 • Zdobycie nowych klientów;
 • Wzmocnienie relacji z klientami;
 • Zmiana wizerunku firmy z dostawcy na partnera biznesowego;
 • Wzrost sprzedaży.

 

Korzyści:

 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Jak zmieniła się sprzedaży oraz sposób dokonywania zakupów przez klientów;
 • W jaki sposób globalizacja, sytuacja gospodarcza oraz nowe technologie zmieniły pozycję sprzedaży;
 • Jak wygląda proces decyzyjny u klienta i od czego zależy jego rezultat;
 • Jakie znaczenie zarówno dla zakupu jak i dla sprzedaży rozmowa konsultacyjna/doradcza;
 • Jak przewidywać potrzeby klienta;
 • W jaki sposób podążać za wartością;
 • Jaką wartość dodaną wnosimy jako doradcy klienta;
 • Jak budować więzi, nawiązywać kontakt emocjonalnego z klientem.

 

Stosowane metody:
 

Podstawowymi metodami pracy są:

 • Dyskusje moderowane;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia i gry symulacyjne;
 • Interaktywny wykład.

 

Informacje organizacyjne

 

Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 15 godzin przez 2 dni.

 

Sprzedaż konsultacyjna B2B

Brakuje nowych modeli sprzedaży,
a wiele starych już nie działa.

~Neil Rackham

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami