Jednym zdaniem


Jak efektywnie zarządzać działem handlowym.
 

Opis szkolenia

 

Wypalenie zawodowe, syndrom wypalenia zawodowego występuje, gdy praca przestaje dawać satysfakcję, pracownik przestaje się rozwijać zawodowo, czuje się przepracowany i niezadowolony z wykonywanego zajęcia, które niegdyś sprawiało mu przyjemność.

Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem dość powszechnym, spowodowanym zmianami cywilizacyjnymi oraz wzrastającymi potrzebami spełnienia się i sprostania wymaganiom organizacyjnym. Nie wynika z pojedynczej sytuacji stresowej, ale z wielu czynników, które doprowadzają do wyczerpania. Występuje wtedy, gdy dajemy z siebie tak dużo energii i zaangażowania, że oczekiwalibyśmy spektakularnych wyników lub uznania, a tak nie jest. Pojawia się stres, frustracja i niezadowolenie z siebie, co negatywnie przekłada się na radzenie sobie z sytuacjami stresowymi.

Wypaleniu zawodowemu można przeciwdziałać, a w sytuacji, kiedy się pojawi, to również zwalczyć.

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • przełożonych zarządzających zespołem,
 • osób o niedostatecznych motywacjach wewnętrznych i z brakiem umiejętności wewnętrznego motywowania,
 • pracowników o wysokim prawdopodobieństwie wypalenia zawodowego,
 • pracowników wypalonych zawodowo,
 • osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji.

 

Cele szkolenia:

 

 • zdobycie wiedzy czym jest wypalenie zawodowe, jakie są jego przyczyny i skutki,
 • wypracowanie praktycznych umiejętności rozpoznawania i szybkiego reagowania na syndrom wypalenia zawodowego zarówno u siebie, jak i podległych pracowników,
 • umiejętność zapobiegania wypaleniu zawodowemu,
 • wzajemne, skuteczne motywowanie się przez pracowników w grupie,
 • umiejętność zwiększenia efektywności i skuteczności pracy.

 

 

Korzyści:

 

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • czym jest wypalenie zawodowe,
 • w jaki sposób wykrywać syndromy wypalenia zawodowego u siebie i u swoich współpracowników,
 • jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu, poznają znaczenie zachowania harmonii pomiędzy poszczególnymi sferami życia,
 • jakie są strategie interwencji kryzysowej,
 • jakie są sposoby wpływania na wzrost własnej efektywności,
 • jakie techniki wykorzystywać są do ochrony przed wypaleniem,
 • czym jest motywacja i jaki ma wpływ na wypalenie zawodowe,
 • jakie są skuteczne techniki samo motywacji,
 • jak wykorzystać zarządzanie czasem w procesie zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

 

Stosowane metody:

 

 • analiza autentycznych problemów na przykładach,
 • ćwiczenia praktyczne,
 • dyskusja moderowana.

 

Informacje organizacyjne

 

Liczebność grupy: 6-14.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni.

 

 

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Kraina wypalenia
nie jest miejscem,

do którego chciałabym
kiedykolwiek wracać.

~Arianna Huffington

 

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami