Jednym zdaniem


Zarządzanie celami metodą OKR.

 

Opis szkolenia

 

OKR (Objectives Key Results) to system ustalania celów, określania ich kluczowych rezultatów oraz przeglądu realizacji.

Stosowany jest przez internetowych gigantów m.in Google, Amazon, Salesforce, Booking, Spotify i inne znane firmy.

OKRy definiują inspirujące cele, mierzalne rezultaty oraz konkretne akcje (np. projekty, inicjatywy lub zadania) umożliwiające uzyskanie rezultatów. Mogą być stosowane na poziomie firmy, jej obszarów biznesowych i/lub zespołu.

 

Metoda OKR pozwala osiągnąć:

 • spójność celów w układzie pionowym (hierarchia komórek firmy), jak i poziomym (między komórkami na tym samym poziomie);
 • zaangażowanie i współpracę zespołów i ludzi;
 • zwinność biznesową na skutek szybkiej adaptacji do zmieniającej się sytuacji biznesowej.

 

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • menadżerów wszystkich szczebli w organizacji,
 • każdego kto chciałby dowiedzieć się co to są OKRy, jak je wdrażać i jak utrzymywać.

 

Cele szkolenia:

 

 • dostarczenie i nauczanie sprawdzonych praktycznych narzędzi umożliwiających samodzielne wdrożenie OKRów w organizacji.
 • 80% warsztatu to praktyczne ćwiczenia kończące się informacją zwrotną od trenera.

 

 

Korzyści:

 

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • co to są OKRy, jaka jest historia ich powstania, kto ich używa, na czym polega metodologia, jakie dają korzyści;
 • jak dobrze zdefiniować cele i oczekiwane oraz mierzalne rezultaty według metodologii OKR;
 • jak wprowadzić do organizacji proces ustalania celów długoterminowych i krótkoterminowych;
 • jak wdrożyć cele do świadomości każdego pracownika, aby nie trafiły do szuflady i uległy zapomnieniu;
 • w jaki sposób monitorować cele i robić ewaluację rezultatów;
 • jak uniknąć błędów i pułapek przy wdrażaniu zarządzania przez cele;
 • w jaki sposób przygotować zebrania z zespołem i spotkania 1:1, aby efektywnie prowadzić ludzi;
 • w jaki sposób ustalić metryki do stałego mierzenia stanu przedsiębiorstwa;
 • jak napisać dobre OKRy;
 • kiedy stawiać cele, kiedy je zmieniać, kiedy je oceniać i jak często powtarzać cykl;
 • jak przygotować proces wdrożenia OKRów w organizacji, tak, aby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu;
 • co zrobić, aby pracownicy czuli się właścicielami rezultatów, które mają dowieść i byli odpowiedzialni za wyniki;
 • w jaki sposób monitorować swoich pracowników i rozliczać ich z wyników;
 • jak ustalać cele zespołów i cele poszczególnych pracowników.

 

Stosowane metody:

 

 • wykład,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe.

 

Informacje organizacyjne

 

Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 6 godzin.

 

 

Zarządzanie celami metodą OKR

Jeśli musisz prognozować,

prognozuj często.

Edgar Fiedler

 

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami