Jednym zdaniem


Jak efektywnie zarządzać działem handlowym.
 

Opis szkolenia

 

Skuteczne zarządzanie zespołem handlowym jest dużym wyzwaniem. Bardzo często jest to zarządzanie na odległość. Wiąże się to z utrzymaniem motywacji handlowców, właściwym podejściem do wykonywania przez nich zadań oraz zapewnieniem odpowiedniego morale w zespole.

Konieczne jest zatem stworzenie sprawnego systemu sprzedaży. Potrzebna jest wiedza, która będzie łączyć umiejętność diagnozowania problemów, wyznaczania celów i zadań handlowych, motywowania, przewodzenia handlowcom, organizowania działu handlowego i raportowania wyników.

Na szczęście, menedżerów sprzedaży można tego nauczyć.

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie jest skierowane do:

 • osób zarządzających zespołami handlowymi,
 • dyrektor handlowy / sprzedaży,
 • menedżer działu sprzedaży,
 • krajowy/regionalny menedżer sprzedaży,
 • osób, które wkrótce obejmą, jedno z tych stanowisk.

 

Cele szkolenia:

 

 • umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem,
 • pogłębienie wiedzy o tym, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać,
 • poznanie metod motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu,
 • rozwijanie umiejętności określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań,
 • poznanie sposobów formułowania celów i ustalania priorytetów,
 • pogłębienie umiejętności w zakresie stosowania technik pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów,
 • rozwinięcie umiejętności przełamywania barier komunikacyjnych,
 • nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na sprawne przeprowadzenie rozmowy indywidualnej z pracownikiem,
 • poznanie metod zainicjowania procesu budowania poczucia wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa wśród członków zespołu.

 

 

Korzyści:


Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • jakie są obowiązki i kompetencje liderów zespołu,
 • jak inspirować i motywować pracowników,
 • jak efektywnie prowadzić zebrania zespołu,
 • jak delegować zadania w zespole,
 • jak pokonywać bariery komunikacyjne i sytuacje kryzysowe w zespole,
 • w jaki sposób budować zaufanie i poczucie więzi,
 • w jaki sposób rozwiązywać problemy w zespole i podejmować decyzje,
 • jakie aplikacje komputerowe mogą wesprzeć zarządzanie komunikacją, delegacją odpowiedzialności, procesami i projektami w zespole,
 • jak mierzyć, kontrolować wydajność zespołu.

 

Stosowane metody:

 

 • odgrywanie scenariuszy,
 • analiza autentycznych problemów kadry kierowniczej – na przykładach
 • ćwiczenia praktyczne,
 • dyskusja moderowana,

 

Informacje organizacyjne

 

Liczebność grupy: 6-14.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

 

 

Zarządzanie działem handlowym

Dobre zarządzanie to sztuka sprawiania, by problemy były tak interesujące, a ich rozwiązania tak konstruktywne, że każdy chce zabrać się do pracy i sobie z nimi poradzić

~Paul Hawken

 

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami