Jednym zdaniem


Szkolenie z zasad zarządzania pracownikami 50+

 

Opis szkolenia

 

Jedną z najistotniejszych rzeczy dotyczących starszych pracowników jest to, że w niemal każdym wymiarze pracy osiągają lepsze wyniki niż młodsi pracownicy. Są bardziej sumienni, mniej nieobecni, mają lepsze umiejętności społeczne. Jedynym możliwym wyjątkiem jest to, że starsi pracownicy są gorszymi wykonawcami w zadaniach, które wymagają rozwiązywania nowatorskich problemów bez korzystania z jakichkolwiek pomocy - bez rad, wsparcia, czyjejś pomocy i pod presją czasu. Czyli tam gdzie pojawiają się nowe problemy, które trzeba rozwiązywać pod presją czasu i samodzielnie.

W badaniu przeprowadzonym wśród ponad 1000 pracowników 50+ przez firmę OfficeTeam (2018) 82% respondentów stwierdziło, że nie mieliby problemu z raportowaniem do młodszego menedżera. Jednak aż 26% wskazało, jako największe wyzwanie związane z posiadaniem młodszego szefa, potencjalnie inne podejście do etyki pracy lub wartości.

Nasze szkolenie ma na celu uświadomienie różnic między pokoleniami, omówienie zasad dobrego zarządzania osobami 50+ oraz popularnych błędów.

Na przykładzie polityki firmy IKEA pokażemy możliwe do zastosowania zasady integracji pracowników 50+ oraz potencjalne efekty takich działań.

 

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie jest skierowane do:

  • kadry menedżerskiej
  • pracowników działów: HR, Kadr i Rekrutacji

 

Cele szkolenia:

 

  • Maksymalizacja wydajności i produktywności pracowników 50+
  • Zmniejszenie zagrożenia zjawiskami dyskryminacji ze względu na wiek

 

Korzyści:


Po szkoleniu uczestnicy zwiększą umiejętności:

  • skutecznego zarządzania ludźmi starszymi od siebie
  • radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych z pracownikami 50+
  • budowania przyjaznego środowiska pracy dla seniorów

 

Stosowane metody:

  • ćwiczenia indywidualne i zespołowe, studium przypadku, gry, symulacje biznesowe, testy
  • dyskusja moderowana
  • warsztat udzielania informacji zwrotnej pracownikom

 

Informacje organizacyjne


Liczebność grupy: 6-20
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

 

 

Zarządzanie pracownikami 50+

Jestem lojalny, jestem godny zaufania i jestem dobry w kryzysie.

~Rober de Niro
   w filmie "Praktykant"

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami