Jednym zdaniem


Informacje niezbędne dla menadżera osób z niepełnosprawnościami.

 

Opis szkolenia

 

Pojawienie się osób z niepełnosprawnością w firmie często oznacza wiele pytań ze strony współpracowników. Pytania mogą dotyczyć sposobu traktowania pracownika z niepełnosprawnością, relacji z zespołem czy choćby zasad savoir-vivre'u. Wynika to najczęściej z nieznajomości świata osób z niepełnosprawnością, braku wiedzy i umiejętności w zarządzaniu takimi osobami. W naszym społeczeństwie funkcjonuje też wiele stereotypów dotyczących niepełnosprawnych (szczególnie stygmatyzujące są te związane z niepełnosprawnością psychiczną).

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do stworzenia otwartego, przyjaznego i różnorodnego środowiska pracy. Środowiska, w którym osoby z niepełnosprawnościami nie tylko doskonale się odnajdą, ale znajda przyjaciół i będą mogły rozwijać się zawodowo.

Firmy, które potrafią takie środowisko stworzyć, oprócz realizacji misji społecznej odpowiedzialności, odnoszą szereg czysto biznesowych korzysci:

 • mogą łatwiej sięgać do zasobów rynku pracy - niedostępnych dla innych firm
 • różnorodne zespoły pracują z większą wydajnością
 • uzyskują korzyści finansowe z powodu mniejszych wpłat na PFRON.

 

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry menedżerskiej
 • pracowników działu HR

 

Cele szkolenia:

 

 • zwiększenie satysfakcji z pracy osób z niepełnosprawnością
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność
 • zmniejszenie wpłat na PFRON

 

Korzyści:


Po szkoleniu uczestnicy zwiększą umiejętności:

 • zrozumienia rodzajów niepełnosprawności, specyfiki potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnosciami
 • akceptacji i otwartości na odmienność i różnorodność w miejscu pracy
 • przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu
 • zarządzania zespołem różnorodnym,
 • rozwiązywania specyficznych problemów w kontaktach z pracownikami z niepełnosprawnością
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnosciami
 • savoir-vivre w relacjach z osobami z niepełnosprawnościami

 

 

Stosowane metody:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
 • dyskusja moderowana

 

Informacje organizacyjne


Liczebność grupy: 6-20
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

 

 

Zarządzanie pracownikami
z niepełnosprawnościami

Jakkolwiek trudne wydawałoby się życie, zawsze jest coś, co możesz zrobić i odnieść sukces.

~ Stephen Hawking

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami