Jednym zdaniem


Szkolenie na temat zarządzania zespołami, których członkowie nie pracują w tym samym miejscu.

 

Opis szkolenia


79% członków zespołów rozproszonych twierdzi, ze największym wyzwaniem jest dla nich ograniczone tempo budowania relacji w zespole (The Virtual Teams Survey Report).

Podstawowymi obszarami, w jakich mogą pojawiać się kłopoty w zarządzaniu zespołem rozproszonym są trudności komunikacyjne i niesprecyzowany kierunek działań.

Uczestnicy szkolenia poznają cały proces komunikowania się z zespołem rozproszonym. Dowiedzą się określać zasady współpracy, ustalać cele, monitorować wyniki, odbierać zadania itp.Zostaną również przygotowani do korzystania z narzędzi komunikacyjnych (w tym aplikacji komputerowych), aby umacniać więź z zespołem poprzez ciągłą i efektywną komunikację.

Omówimy sposoby na zbudowanie więzi, zaufania i radzenia sobie z poczuciem izolacji w zespole rozproszonym. Przeanalizujemy problemy, z jakimi spotykają się członkowie zespołów i postaramy się wypracować najlepsze metody na przyszłość.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak zbudować możliwie najlepiej współpracujący ze sobą zespół rozproszony.

 

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia


Szkolenie jest skierowane do:

 • menedżerów zespołów rozproszonych
 • osób zarządzających zespołami projektowymi

 

Cele szkolenia:

 

 • poprawa komunikacji "w górę" oraz "w dół" organizacji
 • poprawa jakości zarządzania ludźmi w firmie
 • ugruntowanie dobrej kultury organizacyjnej
 • zmniejszenie liczby konfliktów w firmie
 • zmniejszenie rotacji personelu a zwłaszcza tzw. niezapowiedzianych odejść z pracy

 

Korzyści:


Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • jak inspirować i motywować pracowników w zespole rozproszonym
 • jak delegować zadania w takim zespole
 • jak pokonywać bariery komunikacyjne i sytuacje kryzysowe w zespole rozproszonym
 • w jaki sposób budować zaufanie i poczucie więzi?
 • jak przeciwdziałać mechanizmowi "my - oni"
 • jak często komunikować się z zespołem - w zależności od jego specyfiki
 • jakie aplikacje komputerowe mogą wesprzeć zarządzanie komunikacją, delegacją odpowiedzialności, procesami i projektami w zespołach rozproszonych

 

Stosowane metody:

 • odgrywanie scenariuszy,
 • analiza autentycznych problemów kadry kierowniczej – na przykładach
 • ćwiczenia praktyczne,
 • dyskusja moderowana,

 

Informacje organizacyjne


Liczebność grupy: 6-14
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

Zarządzanie zespołem rozproszonym

Wielkie rzeczy w biznesie nigdy nie są dziełem jednej osoby.
Robi je zespół ludzi.

Steve Jobs

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami