Asertywna komunikacja

[EA06]

Jednym zdaniem

W trakcie szkolenia uczestnicy zwiększą umiejętności respektowania swoich praw, przyjmowania krytyki i pochwał, a także wyrażania uczuć i opinii.

Opis szkolenia

Dobre samopoczucie i dobre relacje są możliwe do osiągnięcia w tym samym czasie.
Zajęcia uczą: umiejętności zachowań asertywnych, respektowanie praw innych osób, kształtowania szacunku do samego siebie oraz wymaganie tego od otoczenia.

Uczestnicy będą mieli okazję popatrzeć na siebie w pozytywnym świetle. Zamienić komunikaty na temat swoich rzekomych wad w komunikaty o cechach. Bazując na ćwiczeniach ugruntować lub podbudować własną samoocenę. Nauczą się określać takie style zachowań jak agresja, bierność i manipulacja. Zbiorą argumenty, jakie przemawiają za koniecznością wdrożenia zachowań asertywnych w swojej pracy.

Uczestnicy nauczą się również, postępować w większym stopniu tak, aby budować długotrwałe, przyjazne i uczciwe relacje z innymi ludźmi.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • wszystkich pracowników zespołu
 • kadry kierowniczej
 • pracowników działów obsługi klienta
 • handlowców
 • pracowników mających kontakt z klientem wewnętrznym

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest wypracowanie własnych asertywnych sposobów zachowania się w codziennej komunikacji, w tym w sytuacjach trudnych.
Szkolenie daje podstawy wiedzy o asertywnym sposobie komunikowania się, uczy sposobów wykorzystania zachowań asertywnych w różnych sytuacjach.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy:

 • rozwiną umiejętność reagowania na agresję, bierność i manipulację.
 • nauczą się odróżniać zachowania asertywne od agresywnych.
 • ugruntują własną, pozytywną samoocenę, co pomoże im zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.
 • nauczą się budować asertywne komunikaty w sytuacjach takich jak: odmowa, krytyka, udzielanie informacji zwrotnej, czy podczas przyjmowania komplementu.
 • pełniąc funkcję kierowniczą, dowiedzą się jak świadomie budować wizerunek asertywnego szefa, lidera zespołu bądź grupy.
 • wiedza na temat rozwiązywania konfliktów w zespole, pozwoli im skuteczniej zarządzać pracą zespołu
 • zwiększą umiejętność negocjacji w kontakcie z klientem (wewnętrznym lub zewnętrznym).
 • rozwiną zdolność kształtowania szacunku do samego siebie oraz wymagania tego od otoczenia.
 • nabędą umiejętność reagowania  w zgodzie z sobą oraz używania technik przełamujących opór lub presję otoczenia.

Stosowane metody:

 • Case study – analiza przypadków (przygotowanych i osobistych uczestników).
 • Ćwiczenia – konkretnych technik (pisemnie i ustnie).
 • Dyskusja moderowana.

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować