Regulamin Newslettera


 

1)    Niniejszy regulamin zawiera zasady świadczenia bezpłatnej usługi drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie newslettera tj. informacji handlowych (informacji o wydarzeniach, produktach, usługach Administratora) i treści merytorycznych oraz marketing produktów i usług Administratora (dalej jako “Usługa”).

2)    Podstawę prawną świadczenia Usługi stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako “RODO”) art. 6 ust. 1 lit a.

3)    Administratorem danych osobowych Użytkownika jest:

Kordo Marcin Babiak

ul. Topolowa 6

05-504 Korzeniówka

NIP: 955-106-92-97

4)    W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych wsparcia i informacji udziela:

Inspektor Danych Osobowych

Kontakt e-mail: IOD@kordoedukacja.pl

5)    W celu świadczenia Usługi przez Administratora na rzecz Użytkownika, Użytkownik dobrowolnie podaje w formularzu zapisu na newsletter znajdującym się na stronie: https://kordoedukacja.pl/ swoje dane osobowe tj. imię oraz adres e-mail.

6)    Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia Usługi przez Administratora na rzecz Użytkownika.

7)    Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom:

MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland

(Polityka prywatności: www.mailerlite.com/legal/privacy-policy)

oraz zleceniobiorcom i podwykonawcom Administratora, którzy świadczą usługi obsługi administracyjnej i operacyjnej Administratora i jego Klientów.

8)    Administrator zawarł odpowiednie umowy z ww. podmiotami, w których zobowiązują się one do właściwego przetwarzania danych i przestrzegania obowiązków wynikających z RODO.

9)    Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez wycofanie swojej zgody. Wycofanie zgody następuje poprzez kliknięcie aktywnego linku zawierającego informację o wypisaniu się. Każda wiadomość przesłana w ramach świadczenia Usługi przez Administratora będzie zawierała taki link.

10) Dane Użytkownika będą przetwarzane do momentu wycofania przez niego zgody na otrzymywanie newslettera.

11) Wycofanie zgody przez Użytkownika nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem.

12) Użytkownik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych.

13) Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

14) Administrator nie wykorzystuje tzw., „profilowania” Użytkowników lub systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

Powyższa aktualizacja obowiązuje od dnia 30.06.2023 r.