OFERTA

Szkolenia handlowe

Szkolenia menedżerskie

Szkolenia z kompetencji społecznych

Mentoring

Szkolenia z mediów społecznościowych

Szkolenia z kompetencji cyfrowych

Szkolenia otwarte

SZKOLENIA HANDLOWE

Jednym zdaniem
Intensywne szkolenie po którym uczestnicy spojrzą na siebie jako na świadomych siebie, skutecznych i godnych zaufania partnerów biznesowych.

Opis szkolenia
Negocjacje są niewątpliwie kluczową umiejętnością w relacjach biznesowych. Uczestnicy znajdą w szkoleniu nie tylko arsenał technik negocjacyjnych ale również metody pracy negocjatora oraz zasady rządzące poszukiwaniem rozwiązań sprzecznych interesów.
Szkolenie wyjaśni jak osiągnąć możliwie najlepszy wynik negocjacji przy zachowaniu dobrych relacji z Klientem. Uczestnicy szkolenia poznają techniki pozwalające wpływać na proces negocjacji i uzyskać sukces zarówno na poziomie finansowym jak i relacyjnym.
Szkolenie z negocjacji, to również szereg praktycznych ćwiczeń, uświadamiających uczestnikom siłę i błyskawiczną skuteczność poznanych zasad teoretycznych.
Ćwiczenia negocjacyjne zostały przygotowane na bazie rzeczywistych sytuacji handlowych z Polski.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane do:
• menedżerów zarządzających sprzedażą
• handlowców i kupców
• pracowników różnych specjalizacji i szczebli negocjujących z klientem zewnętrznym lub wewnętrznym

Cele szkolenia:
• zwiększenie rentowności sprzedaży poprzez poprawę ustalanych warunków i optymalizację czasu trwania negocjacji
• wzmocnienie strategicznych relacji win/win z dostawcami, klientami itd.
• zwiększenie satysfakcji pracowników dzięki ich większej skuteczności w negocjacjach
• rozwój wiedzy i umiejętności stosowania różnorodnych narzędzi negocjacyjnych (od etapu przygotowania po zakończenie negocjacji)

Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy:
• będą lepiej rozumieć proces negocjacji,
• będą potrafili określać cele negocjacyjne i diagnozować potrzeby stron w negocjacjach,
• będą budować lepszą atmosferę podczas negocjacji, sprzyjającą porozumieniu i satysfakcji obu stron,
• będą rozpoznawać popularne triki negocjacyjne,
• pogłębią wiedzę z zakresu psychologicznych aspektów sprzedaży, negocjacji, mediacji,

Stosowane metody:
gry negocjacyjne, ćwiczenia ról negocjacyjnych, dyskusja moderowana
Gry negocjacyjne zostały przygotowane na bazie rzeczywistych sytuacji handlowych z Polski (np. negocjacje handlowca producenta z kupcem dużej sieci handlowej).

Informacje organizacyjne
Liczebność grupy: 6-14
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

Jednym zdaniem


Intensywne szkolenie, które uczy umiejętnego, dynamicznego dostosowania zachowań własnych do zachowań i reakcji „drugiej strony”, aby osiągnięcia sukcesu w negocjacjach.

 

Opis szkolenia

Uświadomienie sobie własnych, nawykowych zachowań odgrywanych w kontekście prowadzonych negocjacji z perspektywy Kupca. Zwrócenie uwagi na subtelne zachowania negocjatora, zdradzające jego nastawienie oraz przekonania względem nas i prowadzonych przez nas negocjacji.

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną najczęstsze zachowania stosowane przez negocjatorów – Kupców, w celu budowania wizerunku lidera, bądź „zastraszania” partnera negocjacji. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać te zachowania, właściwie je interpretować, poznają przyczyny własnych reakcji na te zachowania i nauczą się je stosować, mając zarazem mocne wsparcie w postaci teorii psychologicznej.

Dodatkowym celem tego szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu negocjacji w relacji B2B oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i trenerem.

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, dla których negocjacje są sposobem realizacji celu biznesowego:

 • Menedżerów, kadrę zarządzającą;
 • Liderów sprzedaży, sprzedawców;
 • Liderów i pracowników działów zakupowych;
 • Przedsiębiorców.

 

Cele szkolenia:

 

 • Doskonalenie umiejętności panowania nad emocjami i odpowiedniego budowania własnej pozycji i siły w oczach partnera.
 • Doskonalenie umiejętności doboru właściwej strategii negocjacyjnej w zależności od kontekstu i celu negocjacji.
 • Analiza i nauka wykorzystania procesów psychologicznych wpływających na podejmowanie decyzji w negocjacjach.
 • Przećwiczenie sposobów radzenia sobie z manipulacją i agresją w negocjacjach.
 • Przygotowanie emocjonalne do prowadzenia trudnych negocjacji.
 • Analiza własnego stylu jako negocjatora; przyjrzenie się jego potencjałowi, mocnym i słabym stronom.

 

 

Korzyści:

 

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • zyskują biegłość i elastyczność w stosowaniu różnych strategii i technik negocjacyjnych;
 • są przygotowani emocjonalnie i poznawczo do prowadzenia trudnych negocjacji;
 • potrafią budować osobistą siłę negocjacyjną, bazując na indywidualnym potencjale.

 

Stosowane metody:


Umiejętności, które będziemy rozwijać na szkoleniu, wynikają przede wszystkim z praktyki i doświadczenia. W związku z tym szkolenie ma charakter treningowy.
 

Podstawowymi metodami pracy są:

 • gry i symulacje negocjacyjne;
 • analiza studiów przypadku;
 • dyskusje moderowane;
 • sesje ze sparing partnerem;
 • videotrening: praca z kamerą oraz analiza nagranego materiału;
 • testy autodiagnostyczne;
 • krótkie wykłady teoretyczne;
 • odgrywanie scenek.

 

Informacje organizacyjne

 

Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 15 godzin przez 2 dni.

Jednym zdaniem


Szkolenie na którym zdobędziesz kluczowe techniki dla każdego etapu procesu sprzedaży B2B.
 

Opis szkolenia

 

Szkolenie z technik sprzedaży ma na celu rozwój kluczowych umiejętności handlowych w relacjach B2B.

Warsztat umożliwi początkującym przedstawicielom handlowym łatwiej odnaleźć się w nowej roli, natomiast doświadczeni handlowcy uporządkują swoją wiedzę i wzbogacą umiejętności o nowe narzędzia socjotechniczne.

Szkolenie wyposaży uczestników w praktyczne techniki sprzedaży:

 • umiejętności rozpoznawania i rozumienia potrzeb klientów;
 • poszukiwania rozwiązań;
 • rozmowy językiem korzyści;
 • reakcji na zastrzeżenia;
 • budowania długotrwałych relacji.

 

Moduły szkoleniowe zawierają zagadnienia związane z procesem sprzedaży oraz planowaniem działań handlowych. Wybrane elementy negocjacji, pozwolą uczestnikiem skuteczniej negocjować warunki transakcji.

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • wszystkich pracowników sił sprzedaży;
 • menedżerów zajmujący się sprzedażą bądź uzgodnieniami z Klientami.
   

 

Cele szkolenia:

 

Celem szkolenia jest:

 • Podniesienie kompetencji w zakresie znajomości i stosowania skutecznych technik sprzedaży;
 • Rozwinięcie umiejętności postrzegania sytuacji sprzedażowej z perspektywy klienta i jego potrzeb;
 • Udoskonalenie zdolności związanych z prowadzeniem i kontrolą rozmowy handlowej;
 • Poznanie techniki profesjonalnej prezentacji handlowej;
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego reagowania na trudne sytuacje sprzedażowe w kontakcie z klientem.

 

Korzyści:

 

Szkolenie pozwoli zdobyć praktyczną wiedzę sprzedażową, a jego uczestnicy:

 • Nauczą się w jaki sposób przygotować się do rozmowy z Klientem;
 • Nuczą się jak ustalać cel rozmowy – to przekłada się na wyższą determinację podczas samej sprzedaży;
 • Poznają sposoby rozpoznawania i uwzględniania w negocjacjach typu osobowości Klienta;
 • Nauczą się wykorzystywać narzędzia socjotechiczne;
 • Poznają techniki sprzedaży, przydatne zarówno w biznesie B2B jak i B2C
 • Będą rozumieć klientów i ich potrzeby;
 • Nauczą się jak zwiększać sprzedaż w dłużej perspektywie;
 • Rozwiną swoje umiejętności w zakresie diagnozy zastrzeżeń oraz zbijania obiekcji klientów;
 • Nauczą się konstruować ofertę, tak aby była przygotowana zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Klienta;
 • Nauczą się operować językiem korzyści, zwiększając efektywności działań handlowych;
 • Poznają modele budowania długotrwałych relacji z klientem jako partnerem w biznesie.
 • Nauczą się w jaki sposób radzić sobie z niechęcią do współpracy, zastrzeżeniami, trudnymi „zagrywkami”;
 • Nauczą w jaki sposób radzić sobie z krytyką, presją i manipulacją.

 

Stosowane metody:


Umiejętności, które będziemy rozwijać na szkoleniu wynikają przede wszystkim z praktyki i doświadczenia. W związku z tym szkolenie ma charakter treningowy.

 

Podstawowymi metodami pracy są:

 • dyskusje moderowane;
 • burza mózgów;
 • Ćwiczenia rozgrzewające umysł;
 • Gry symulacyjne;
 • Interaktywny wykład.

 

Informacje organizacyjne

 

Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 15 godzin przez 2 dni.

Jednym zdaniem


Niektórzy handlowcy, mimo posiadania obszernej wiedzy w zakresie technik sprzedaży i obsługi klienta nadal nie są skuteczni tak bardzo, jakby tego chcieli. Co czyni handlowca efektywnym i skutecznym? Jakie cechy musi posiadać dobry handlowiec, by odnosić sukcesy?

 

Opis szkolenia


Niektórzy handlowcy, mimo posiadania obszernej wiedzy w zakresie technik sprzedaży i obsługi klienta nadal nie są skuteczni tak bardzo, jakby tego chcieli. Co czyni handlowca efektywnym i skutecznym? Jakie cechy musi posiadać dobry handlowiec, by odnosić sukcesy? Dlaczego niektórzy sprzedawcy osiągają zamierzone cele, a inni się poddają? Talent, czy wiedza związana z technikami sprzedaży czasami nie wystarczy. To odporność psychiczna – odporność na porażki i niepowodzenia, a także wytrwałość w dążeniu do celu, często stanowi klucz do sukcesu handlowca.

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • Wszystkich pracowników sił sprzedaży;
 • Menedżerów zajmujący się sprzedażą bądź uzgodnieniami z Klientami.

 

Cele szkolenia:

 

Badania nad siłą i odpornością psychiczną oraz jej zastosowaniem w biznesie wykazują, że siła i odporność psychiczna handlowca mogą mieć wpływ na uzyskiwane przez niego wyniki sprzedażowe.

Celem szkolenia jest:

 • Podniesienie osobistej efektywności sprzedaży;
 • Budowanie osobistej przewagi w biznesie;
 • Nauczenie się, jak utrzymać wytrwałość w pokonywaniu przeszkód;
 • Nauczenie się, jak mobilizować się wobec wyzwań;
 • Zdobycie wiedzy w zakresie umiejętności samomotywacji i odporności na porażki.

 

 

Korzyści:

 

Szkolenie pozytywnie wpłynie na zaangażowanie i odporność psychiczną uczestników szkolenia w codziennej pracy.
Nauczą się:

 • W jaki sposób reagować w trudnych sytuacjach sprzedażowych;
 • Jak wzmacniać swoje umiejętności interpersonalne;
 • W jaki sposób odporność psychiczna w sprzedaży wpływa na efektywność;
 • W jaki sposób nie zniechęcać się porażkami i niepowodzeniami w sprzedaży;
 • Jak sobie radzić z wyzwaniami, trudnościami i blokadami w sprzedaży;
 • Jak zwiększyć odporność psychiczną;
 • Jak zwiększyć pewność siebie i samoocena w sprzedaży.

 

Stosowane metody:

Umiejętności, które będziemy rozwijać na szkoleniu, wynikają przede wszystkim z praktyki i doświadczenia. W związku z tym szkolenie ma charakter treningowy.

 

Podstawowymi metodami pracy są:

 • Dyskusje moderowane;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia rozgrzewające umysł;
 • Gry symulacyjne;
 • Interaktywny wykład.

 

Informacje organizacyjne

 

Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 15 godzin przez 2 dni.

Jednym zdaniem


Szkolenie na którym nauczysz się lepiej  sprzedawać przez telefon do klientów B2B.

 

Opis szkolenia

 

Szkolenie ze sprzedaży przez telefon, podnosi efektywność kontaktu telefonicznego na poziomie indywidualnym, dzięki czemu firma zyskuje wyższą efektywność na poziomie wskaźników (więcej spotkań, sprzedaży).

 

Sprzedaż przez telefon (w porównaniu do rozmowy bezpośredniej) ułatwia Klientowi odmowę. Klienci w coraz większym stopniu reagują na wszelkie propozycje negatywnie (będąc obiektem intensywnych akcji sprzedażowych i marketingowych). Seria reakcji odmownych często jednak powoduje frustrację u konsultantów/sprzedawców i niechęć do aktywnego przekonywania potencjalnych Klientów do spotkania bądź kupna produktu.

 

Sprzedaż przez telefon to zadanie szczególnie trudne – podczas rozmowy telefonicznej handlowiec nie może skorzystać z ok. 80% narzędzi i technik sprzedaży, które mógłby zastosować bezpośrednio na spotkaniu handlowym. Trudniej przez telefon jest, m.in. zbudować relację z Klientem, pokazać zaangażowanie w proces jego obsługi lub wywierać wpływ i finalizować sprzedaż. Program został przygotowany z myślą o tych osobach, które na co dzień pracują w sprzedaży B2B, a głównym narzędziem ich pracy jest telefon i e-mail.

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osoby pracujące w sprzedaży telefonicznej B2B;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Osoby kontaktujące się z klientem telefonicznie i przez e-mail.

 

Cele szkolenia:

 

Celem szkolenia jest:

 • Realizacja tych samych celów sprzedażowych mniejszą liczbą telefonów – wymierna oszczędność;
 • Wzmocnienie dobrego wizerunku firmy w oczach Klientów;
 • Wzrost efektywności jednostki i zespołu w przełożeniu na wskaźniki biznesowe;
 • Rozpoznanie własnych przekonań dotyczących telemarketingu (tych, które pomagają i tych, które utrudniają efektywną telesprzedaż);
 • Zwiększenie osobistej wydajności w pracy przy jednoczesnym zminimalizowaniu wydatku energetycznego;
 • Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie perswazji i budowania relacji.

 

Korzyści:

 

Szkolenie pozwoli zdobyć praktyczną wiedzę związaną ze sprzedażą przez telefon, a jego uczestnicy:

 • Dowiedzą się w jaki sposób, konstruować profesjonalne, indywidualne maile do Klientów;
 • Poznają fundamentalne zasady skutecznej komunikacji w sprzedaży przez telefon;
 • Rozwiną swoje umiejętności budowania relacji z Klientem;
 • Poznają aplikacje i narzędzia, które usprawnią Twoją pracę;
 • W korzystniejszy sposób, zorganizują i zaplanują swoją pracę z kontaktami;
 • Optymalizując narzędzia i prace w sprzedaży przez telefon, realnie wpłyną na swoją efektywność;
 • Dowiesz się w jaki sposób, konstruować profesjonalne, indywidualne maile do Klientów;
 • Poznasz fundamentalne zasady skutecznej komunikacji w sprzedaży przez telefon.

 

Stosowane metody:
 

Podstawowymi metodami pracy są:

 • Symulacje rozmów sprzedażowych przez telefon;
 • Dyskusje moderowane;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia i gry symulacyjne;
 • Interaktywny wykład.

 

Informacje organizacyjne

 

Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 6 godzin przez 1 dzień.

 

 

Jednym zdaniem


Jak budować dobre relacje z klientami w biznesie.

 

Opis szkolenia

 

Sprzedaż to głównie nawiązywanie kontaktów i budowanie relacji, które stanowią podstawę większości udanych działań biznesowych. Nasze sposoby zachowania, reakcje, etykieta, umiejętność odnalezienia się w różnych sytuacjach, szacunek dla różnic kulturowych, stanowią niezwykle ważny element budowania relacji interpersonalnych, tak istotnych w świecie biznesu.

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności interpersonalnych uczestników w zakresie budowania relacji biznesowych na wyższy poziom. Dzięki zrozumieniu mechanizmów budowania relacji (według M. Knappa) każdy łatwiej zidentyfikuje swój obszar do rozwoju.

Szczegółowo omówiony zostanie mechanizm budowy porozumienia (rapport), najistotniejszy w procesie budowania trwałej relacji i fundamentalny dla udanej sprzedaży.

Podczas szkolenia omawiamy również praktyczne aspekty drobnych, ale ważnych elementów jak:

 • budowanie relacji poprzez kanały online
 • wykorzystanie LinkedIn do nawiązywania i rozwoju relacji
 • przechodzenie na „Ty”
 • posiłki z klientami
 • dotrzymywanie słowa w drobnych sprawach
 • prezenty okolicznościowe
 • imprezy integracyjne


Uczestnicy utrwalą nowe umiejętności w trakcie ćwiczeń praktycznych.

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia


Szkolenie jest skierowane do:

 • wszystkich handlowców
 • kadry menedżerskiej
 • innych pracowników kontaktujących się kluczowymi klientami

 

Cele szkolenia:

 

 • wzrost sprzedaży,
 • zwiększenie wzajemnych relacji z najważniejszymi klientami firmypoprawa przewidywalności biznesu,
 • podniesienie umiejętności – zarządzania sprzedażą do klientów strategicznym.

 

 

Korzyści:


Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • wiedzieli jak bada się satysfakcję klientów ze współpracy,
 • rozumieli zasady i narzędzia pracy KAMa (menedżera klienta kluczowego),
 • rozumieli proces budowy relacji a zwłaszcza porozumienia (rapport),
 • potrafili stosować w praktyce metody budowy i rozwoju relacji, 
 • odświeżą zasady autoprezentacji, prowadzenia spotkań biznesowych oraz prowadzenia rozmów na poziomie C-Level.

 

Stosowane metody:

 

 • odgrywanie scenariuszy,
 • dyskusja moderowana,
 • analiza autentycznych problemów – na przykładach zaczerpniętych z życia.

 

Informacje organizacyjne


Liczebność grupy: 5-10
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień.

 

 

Jednym zdaniem


Doskonałe opanowanie poszczególnych etapów procesu sprzedaży oraz umiejętność stosowania różnorodnych technik sprzedażowych, podnosi efektywność pracy handlowca.

 

Opis szkolenia

 

Szkolenie „Efektywny handlowiec” uświadamia, uczy i doskonali postawę, iż mimo zmiany warunków i sytuacji, każdy handlowiec powinien o tym pamiętać, że wszelkie jego działania mają jeden cel: sprzedaż.

Na efektywność handlowca a tym samym skuteczną sprzedaż ma wpływ wiele elementów. Szkolenie „Efektywny handlowiec” skoncentrowane jest na argumentacji i przekonywaniu do swoich racji, co jest bardzo istotne w procesie sprzedaży. Warsztat pokazuje jak wykorzystać najnowszą wiedzę oraz sprawdzoną praktykę, by własny potencjał wykorzystać jak najbardziej efektywnie.

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • Wszystkich pracowników sił sprzedaży;
 • Menedżerów zajmujący się sprzedażą bądź uzgodnieniami z Klientami;
 • Pracownicy biura obsługi Klienta.

 

Cele szkolenia:

 

 • Poznanie technik komunikacji oparte o specyfikę rozmówcy;
 • Budowanie efektywna komunikacja w procesie sprzedaży;
 • Zdobycie wiedzy w zakresie poszczególnych etapów sprzedaży;
 • Wzrost efektywności i rozwój handlowca w oparciu o charakterystykę osobowościową;
 • Zwiększenie sprzedaży na podstawie osobowości Klienta;
 • Zdobycie wiedzy jak ważnym elementem w procesie sprzedaży jest przekonywanie i perswazja psychologiczna;
 • Nauczenie się radzenia sobie z obiekcjami Klientów i zamykaniem sprzedaży;
 • Podniesienie umiejętności związanej z asertywnością jako postawą sprzyjającą efektywności indywidualnej i grupowej.

 

Korzyści:

 

Uczestnicy szkolenia zdobędą i udoskonalą umiejętności z zakresu:

 • rozwoju komunikacyjno- sprzedażowego na bazie osobowości stron;
 • rozpoznawania preferencji komunikacyjnych klientów;
 • sprzedaży produktów, rozwiązań w oparciu o analizę potrzeb klienta;
 • przekonującej prezentacji oferty;
 • prowadzenia efektywnych negocjacji sprzedażowych;
 • efektywnej  rozmowy z klientami reklamacyjnymi;
 • realizacji stawianych celów przez efektywne zarządzanie czasem i priorytetami;
 • przejawów postawy proaktywnej w pracy;
 • mocnych stron jako sprzedawcy i obszarów do rozwoju;
 • zasad prowadzenia komunikacji sprzedażowej gwarantującej sukces sprzedażowy;
 • perswazji psychologicznej;
 • znajomości narzędzi sprzyjających  pozyskaniu  nowych, kluczowych klientów;
 • metod rozszerzenia współpracy z kluczowymi klientami;
 • rozwoju postawy asertywnej u siebie i zasad komunikacji asertywnej z klientami.

 

Stosowane metody:
 

Umiejętności, które będziemy rozwijać na szkoleniu, wynikają przede wszystkim z praktyki i doświadczenia. W związku z tym szkolenie ma charakter treningowy.

 

Podstawowymi metodami pracy są:

 • Dyskusje moderowane;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia rozgrzewające umysł;
 • Gry symulacyjne;
 • Interaktywny wykład.

 

Informacje organizacyjne

 

Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 15 godzin przez 2 dni.

 

 

Jednym zdaniem

Szkolenie dedykowane jest osobom na co dzień pracującym z Klientem, które chcą skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach.

 

Opis szkolenia

 

Współcześni Klienci muszą być dobrze obsługiwani. Przy podejmowaniu decyzji o zakupie, zazwyczaj zwracają uwagę na jakość obsługi, dlatego budowanie dobrych i trwałych  relacji z nimi jest niezwykle istotne dla każdej firmy.

Podczas obsługi Klienta zdarzają się jednak problemy, nieporozumienia i sytuacje konfliktowe. To w jaki sposób pracownik obsługi zareaguje w danej sytuacji, w dużej mierze określa poziom zadowolenia klienta. Jeśli osoba kontaktująca się bezpośrednio z Klientem popełni błąd, cała organizacja może być narażona na straty. Efektem może być negatywna opinia w mediach społecznościowych, negatywny „marketing szeptany”, a nawet zaostrzenie konfliktu i wstąpienie na drogę sądową. Dlatego idealna obsługa Klienta jest nie mniej istotna od starań o pozyskanie nowego.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak dopasować rozmowę do stanu emocjonalnego oraz typu osobowości rozmówcy?
 • Co zrobić by klienci wysłuchali argumentów?
 • Jak radzić sobie z obsługą Klienta w sytuacjach konfliktowych?
 • Jak radzić sobie ze stresem podczas trudnej rozmowy z Klientem?
 • Jak reagować na zarzuty ze strony Klienta?
 • O asertywności, czyli umiejętność bronienia swoich praw w kontakcie z Klientami.
 • O konsekwencjach niepowodzeń w obsłudze trudnych Klientów.

 

Na koniec podsumują, przedyskutują oraz wypracują zadania ułatwiające wdrożenie nabytych umiejętności.

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • pracowników działów zajmujących się obsługą Klienta
 • każdego, kto ma bezpośredni kontakt z Klientem.

 

Cele szkolenia:

Wzrost kompetencji pracowników zajmujących się obsługą klienta, a tym samym wzrost satysfakcji klientów.

 

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy:

 • nabędą poczucie kontroli oraz będą działać z większą pewnością siebie
 • zdobędą kompetencje radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w kontakcie z klientem, podczas bezpośredniej obsługi klienta, jak i przez telefon
 • nabędą niezbędne umiejętności do sprawniejszego wykonywania zadań i podnoszenia satysfakcji obsługiwanych klientów.
 • rozwiną zachowania asertywne wobec Klientów
 • otrzymają konkretne narzędzia i wskazówki, poprzez które podniosą poziom jakości obsługi klienta.

 

Stosowane metody:

ćwiczenia, scenki, dyskusja moderowana

 

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 5-15
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

 

 

Jednym zdaniem


Tworzenie tekstów przekonujących do zakupu jest elementem sztuki sprzedaży.

 

Opis szkolenia

 

Szkolenie „Jak tworzyć teksty przekonujące do zakupu” poświęcone jest korzyściom, które rozmówca uzyska, za pomocą pozytywnych i mocnych słów, odnoszących się do rezultatów, a nie do samego produktu czy oferty.

 

Tworzenie tekstów przekonujących do zakupu jest elementem sztuki sprzedaży. Polega na używaniu pozytywnie kojarzących się słów i sformułowań przez handlowca, które w odpowiedni sposób działają na klientów i stymulują ich wyobraźnię.

 

Taki język pomaga nie tylko sfinalizować transakcję, ale zbudować również pozytywne relacje z klientami.

 

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób odpowiedzialnych za tworzenie treści w internecie, a zwłaszcza mailingów sprzedażowych
 • Osób pracujące w sprzedaży;
 • Kierowników działów sprzedaży;
 • Osób kontaktujące się z klientem, podwykonawcą.

 

Cele szkolenia:

 

 

Celem szkolenia jest:

 • Tworzenie skutecznych tekstów przekładające się na wskaźniki biznesowe;
 • Nabycie umiejętności wpływania na decyzję klienta;
 • Wzrost skuteczności zamykanych spraw;
 • Wzrost efektywności sprzedaży.

 

Korzyści:

 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Jak budować opisy, które działają na emocje klienta i skłaniają go do podjęcia decyzji zakupowej;
 • Które „magiczne” słowa działają, aby wzbudzać potrzebę w kliencie i w jaki sposób ich skutecznie używać;
 • W jaki sposób formułować proste zdania, które utwierdzą klienta, że nasza oferta jest odpowiedzią na jego oczekiwania;
 • W jaki sposób tworzyć korespondencję według zasady cecha – zaleta – korzyść;
 • W jaki sposób przekazać najważniejsze wartości i informacje, aby klient na etapie decyzji kierował się wyobraźnią;
 • Jak formułować realne obietnice i nie nadwyrężać zaufania klienta w przyszłości;
 • W jaki sposób unikać błędów związanych z brakiem spójności komunikatów;
 • W jaki sposób sporządzić ofertę zawierając w niej elementy storytellingowe, aby wywołać określone emocje u odbiorców;
 • Jaki są skuteczne schematy storytellingowe w służbie perswazji narracyjnej, które angażują klientów;
 • Jak wykorzystać dwuznaczność treści, by zachęcić odbiorcę do zapoznania się z przekazem reklamowym i skłonić do zakupu.

 

Stosowane metody:
 

Podstawowymi metodami pracy są:

 • Dyskusje moderowane;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia i gry symulacyjne;
 • Interaktywny wykład.

 

Informacje organizacyjne

 

Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 15 godzin przez 2 dni.

 

 

Jednym zdaniem


Jak nawiązywać, rozwijać i utrzymywać relacje z osobami C-Level.

 

Opis szkolenia

 

 1.  

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak budować relacje z osobami C-Level  (inaczej C-Suite, CxO), ale również z dyrektorem generalnym (GM), dyrektorem zarządzającym (MD), szefami funkcjonalnymi (Head) i innymi liderami w organizacji.

Wyjaśnimy dlaczego relacje z C-Suite są obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek. Przedstawimy specyfikę pracy na poziomie CxO. Powiemy o różnych zaawansowanych strategiach, które pomogą uzyskać dostęp do najwyższej kadry kierowniczej i budować z nimi stałe relacje.

Na szkoleniu omówione i przećwiczone zostaną również zasady spotkań biznesowych na najwyższym szczeblu.

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie jest skierowane do:

 • wszystkich handlowców
 • kadry menedżerskiej
 • innych pracowników kontaktujących się kluczowymi klientami

 

Cele szkolenia:

 

 • wzrost sprzedaży
 • umocnienie relacji z najważniejszymi klientami firmy
 • podniesienie umiejętności – zarządzania sprzedażą do klientów strategicznym

 

Korzyści:


Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • jak wygląda świat C-Level
 • jak zostać „zaufanym doradcą”
 • jak zbudować dostąp do osoby C-Level
 • jak przygotować się do spotkania z C-Level
 • jak podtrzymywać relację z osobami C-Level

 

Stosowane metody:

 • odgrywanie scenariuszy
 • dyskusja moderowana
 • symulacje spotkań i nietypowych sytuacji

 

Informacje organizacyjne


Liczebność grupy: 6-20
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

 

 

Profesjonalna współpraca z trudnym klientem biznesowym [SB04]

 

Jednym zdaniem


Szkolenie z zasad współpracy z trudnymi klientami B2B.

 

Opis szkolenia

 

Oczekiwania i potrzeby klientów ulegają ciągłym zmianom. Aby dostosować się do tych potrzeb osoby zarządzające sprzedażą poszukują nieustannie odpowiedzi na pytania: „czego tak naprawdę chcą moi klienci?”

Jedną z najważniejszych potrzeb klienta jest dobry kontakt z handlowcem. Istotne jest to, jak się zachowuje, co mówi, czy jest skuteczny w rozwiązywaniu problemów.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Czym jest obecnie wysoka jakość i jakie są najwyższe standardy współpracy z klientami?
 • Jakie są zasady współpracy z dużym (strategicznym) klientem?
 • Jak sterować własnym nastawieniem i budować dobrą komunikację z klientem?
 • Jak bezpiecznie i skutecznie komunikować się z trudnym klientem?
 • Jak powinna przebiegać komunikacja w sytuacji konfliktowej z klientem?
 • Jakie są typy klientów w kontekście trudniejszych zachowań?
 • Jak asertywność może pomóc we współpracy z trudnym klientem?

 

Uczestnicy przećwiczą (symulacja rozmowy biznesowej) rozmowy z klientami. Celem będzie osiągnięcie założonych ceków przy jednoczesnym zachowaniu możliwie jak najlepszych relacji.

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie jest skierowane do:

 • handlowców
 • kadry menedżerskiej
 • pracowników mających kontakt z klientami firmy

 

Cele szkolenia:

 

 • zwiększenie sprzedaży
 • umocnienie relacji z klientami firmy
 • przeciwdziałanie utracie klientów
 • zmniejszenie stresu w pracy wśród pracowników współpracujących z klientami

 

Korzyści:


Po szkoleniu uczestnicy zwiększą umiejętności:

 • dopasowania rozmowy do typu klienta
 • radzenia sobie z klientem w sytuacjach konfliktowych
 • radzenia sobie ze stresem podczas trudnej rozmowy z klientem
 • reagowania na zarzuty ze strony klienta
 • kontrolowania zachowań, wywołujących negatywne emocje u klientów
 • asertywnego komunikowania

 

Stosowane metody:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe, studium przypadku, gry, symulacje biznesowe, testy
 • dyskusja moderowana
 • warsztat udzielania informacji zwrotnej pracownikom

 

Informacje organizacyjne


Liczebność grupy: 6-20
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

 

 

Jednym zdaniem

Szkolenie z zasad współpracy z trudnymi klientami B2B.

Opis szkolenia

Oczekiwania i potrzeby klientów ulegają ciągłym zmianom. Aby dostosować się do tych potrzeb osoby zarządzające sprzedażą poszukują nieustannie odpowiedzi na pytania: „czego tak naprawdę chcą moi klienci?”

Jedną z najważniejszych potrzeb klienta jest dobry kontakt z handlowcem. Istotne jest to, jak się zachowuje, co mówi, czy jest skuteczny w rozwiązywaniu problemów.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Czym jest obecnie wysoka jakość i jakie są najwyższe standardy współpracy z klientami?

 • Jakie są zasady współpracy z dużym (strategicznym) klientem?

 • Jak sterować własnym nastawieniem i budować dobrą komunikację z

  klientem?

 • Jak bezpiecznie i skutecznie komunikować się z trudnym klientem?

 • Jak powinna przebiegać komunikacja w sytuacji konfliktowej z

  klientem?

 • Jakie są typy klientów w kontekście trudniejszych zachowań?

 • Jak asertywność może pomóc we współpracy z trudnym klientem?

Uczestnicy przećwiczą (symulacja rozmowy biznesowej) rozmowy z klientami. Celem będzie osiągnięcie założonych ceków przy jednoczesnym zachowaniu możliwie jak najlepszych relacji.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

• handlowców

 • kadry menedżerskiej

 • pracowników mających kontakt z klientami firmy

Cele szkolenia:

 • zwiększenie sprzedaży

 • umocnienie relacji z klientami firmy

 • przeciwdziałanie utracie klientów

 • zmniejszenie stresu w pracy wśród pracowników współpracujących z

  klientami

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy zwiększą umiejętności:

 • dopasowania rozmowy do typu klienta

 • radzenia sobie z klientem w sytuacjach konfliktowych

 • radzenia sobie ze stresem podczas trudnej rozmowy z klientem

 • reagowania na zarzuty ze strony klienta

 • kontrolowania zachowań, wywołujących negatywne emocje u klientów

 • asertywnego komunikowania

Stosowane metody:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe, studium przypadku, gry, symulacje biznesowe, testy

 • dyskusja moderowana

 • warsztat udzielania informacji zwrotnej pracownikom

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-20
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Jednym zdaniem


Jak nawiązywać, rozwijać i podtrzymywać partnerską współpracą ze strategicznymi klientami.

 

Opis szkolenia

 

 1.  

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić efektywną sprzedaż strategiczną. Jak docierać do osób decyzyjnych i nie popełniać przy tym błędów.

W jaki sposób umiejętnie koordynować dużą liczbę wątków i utrzymywać relacje z wieloma osobami w złożonej strukturze. Nauczą się rozumieć różne perspektywy, potrzeby i interesy.

Poznają zasady prowadzenia efektywnych spotkań zespołowych.

Na szkoleniu zostaną omówione najlepsze standardy pracy KAMów. Opracowane na podstawie  wieloletniego doświadczenia najlepszych handlowców z różnych branż.

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie jest skierowane do:

 • wszystkich handlowców
 • kadry menedżerskiej
 • innych pracowników kontaktujących się kluczowymi klientami

 

Cele szkolenia:

 

 • wzrost sprzedaży
 • poprawa przewidywalności biznesu
 • podniesienie umiejętności – zarządzania sprzedażą do klientów strategicznym
 • zwiększenie wzajemnych relacji z najważniejszymi klientami firmy

 

Korzyści:


Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • jakie są zasady sprzedaży strategicznej
 • jak planować aktywności w pracy z klientem strategicznym
 • jakie są najlepsze strategie wejścia do klienta strategicznego
 • jak planować sprzedać (Account Planning)
 • jak mapować procesy, relacje oraz potrzeby klienta

 

 

Stosowane metody:

 • odgrywanie scenariuszy
 • dyskusja moderowana
 • analiza autentycznych problemów – na przykładach zaczerpniętych z doświadczenia KAMów.

 

Informacje organizacyjne


Liczebność grupy: 6-14
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Jednym zdaniem


Szkolenie z umiejętności dotarcia do nieznanych nam wcześniej osób i przekonania ich do spotkania z nami.

 

Opis szkolenia

 

Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie umawiania spotkań sprzedażowych z wykorzystywaniem tzw. cold call’i („zimnych telefonów”) – kontaktowanie się z osobami, które nie znają osoby dzwoniącej i nie spodziewają się takiego kontaktu oraz praca z „kontaktami ocieplonymi” (np. z polecenia).

Na szkoleniu uczestnicy warsztatów otrzymają praktyczne wskazówki związane z umawianiem spotkań handlowych podnoszące efektywność osobistą w tym zakresie określanie celów, zarządzania czasem i planowania działań handlowych.

Uczestnicy warsztatów nauczą się jak prezentować siebie i swoją ofertę w sposób wiarygodny, a także co zrobić, by przekonać decydenta do spotkania z handlowcem.

Uczestnicy podczas szkolenia będą ćwiczyć:

 • umiejętności dotarcia do osoby decyzyjnej
 • prowadzenia dobrej rozmowy B2B
 • przekonania rozmówcy do spotkania

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie jest skierowane do:

 • wszystkich handlowców
 • innych pracowników kontaktujących się telefonicznie z klientami (Customer Care, Telemarketing, Serwis itp.)

 

Cele szkolenia:

 

 • zwiększenie sprzedaży firmy
 • zwiększenie liczby nowych klientów
 • podniesienie umiejętności handlowców – skutecznej rozmowy z nieznajomą osobą
 • zbudowanie szkicu skryptu rozmowy

 

 

Korzyści:


Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • Jak przekonać siebie do sprzedaży poprzez telefon?
 • Jak przejść przez tzw. Gatekeepera (np. Recepcję) i dotrzeć do właściwej osoby?
 • Co zrobić aby Klient natychmiast się nie rozłączył?
 • Jak profesjonalne wzbudzić zainteresowanie w rozmowie telefonicznej?
 • Jak poprowadzić rozmowę ukierunkowaną na pozyskanie Klienta?
 • Jak uzyskać potrzebne informacje?
 • Jak wspomóc siebie w sprzedaży telefonicznej?
 • Jak realizować cele w rozmowie telefonicznej?

 

 

Stosowane metody:

 • demonstracja nagrań skutecznych rozmów B2B
 • ćwiczenie umiejętności rozmowy telefonicznej (poszczególnych etapów)
 • dyskusja moderowana,

 

Informacje organizacyjne

 

Liczebność grupy: 6-14
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

 

 

Jednym zdaniem


Szkolenie na którym nauczysz się lepiej planować to, co wydarzy się w sprzedaży. 

 

Opis szkolenia

 

Planowanie sprzedaży to proces opracowywania celów sprzedażowych i konkretny plan ich osiągnięcia. Planowanie sprzedaży odnosi się do  zarządzania sprzedażą, które służy do planowania roku lub kwartału dla zespołu sprzedaży.

Szkolenie „Planowanie Sprzedaży” ma na celu przedstawienie sposobów i metod profesjonalnego planowania sprzedaży.

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • Menedżerów zajmujący się sprzedażą bądź uzgodnieniami z Klientami;
 • Wszystkich pracowników sił sprzedaży.

 

Cele szkolenia:

 

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy na temat narzędzi i metod planowania sprzedaży, w sposób umożliwiający im realizację przyjętej w organizacji strategii w zakresie obrotów, marży, zysku, struktury portfela klientów, rynków, produktów i kanałów sprzedaży.

 

Korzyści:

 

Uczestnicy szkolenia:

 • Nauczą się, w jaki sposób określić strukturę przychodów – które produkty są najważniejsze dla firmy i dlaczego;
 • Poznają, jaka wartość stanowią dla klientów oferowane produkty;
 • Poznają, jakie potrzeby mają nasi klienci i jaki mają profil;
 • Nauczą się, oszacowania wielkości segmentów rynku;
 • Poznają narzędzia do planowania sprzedaży w tym analizę w oparciu o 5 sił Portera;
 • Nauczą się, w jaki sposób zidentyfikować kluczowe czynniki mających wpływ na sprzedaż;
 • Naucz się, dokonywać analizy dopasowania kanałów sprzedaży i komunikacji do segmentów rynku;
 • Poznają wpływ strategii na planowanie sprzedaży.

 

Stosowane metody:
 

Podstawowymi metodami wykorzystywanymi na szkoleniu są:

 • Dyskusje moderowane;
 • Burza mózgów;
 • Gry symulacyjne;
 • Interaktywny wykład.

 

Informacje organizacyjne

 Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 15 godzin przez 2 dni.

 

 

Jednym zdaniem


Stosowanie norm etycznych jest fundamentem reputacji handlowca i przepustką do najlepszych klientów.

 

Opis szkolenia

 

W idealnym systemie etyka biznesu jest zbiorem zasad, które wprowadza się do działania firmy, tak by rozwiązania zastosowane w przedsiębiorstwie działały z korzyścią dla otoczenia i pracowników.

Wymaganie przestrzegania najwyższych standardów etycznych w organizacji przez partnerów biznesowych i współpracowników stało się elementem wyróżniającym firmę na rynku. To często dzięki stosowanym zasadom etycznym organizacje są w stanie przyciągnąć najlepszych pracowników i kontrahentów.

Szkolenie „Etyka biznesu” pokazuje i uczy, jak zachowania etyczne wpływają na pracowników, firmę i prowadzenie biznesu.

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • Menedżerów;
 • Pracowników wszystkich szczebli i obszarów organizacji.

 

Cele szkolenia:

 

 • Nauczenie jego uczestników postaw zgodnych z etyką biznesu również w social mediach;
 • Zbudowanie trwałych relacji zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz;
 • Wzrost sprzedaży poprzez stosowanie zasad etyki w biznesie;
 • Usprawnienie zarządzania;
 • Wytworzenie umiejętność kierowania ludźmi w oparciu o etykę;
 • Zmniejszenie kosztów ewentualnych konfliktów wypływających z nieznajomości przez świat biznesu obowiązujących reguł moralnych.

 

Korzyści:

 

Po ukończeniu szkolenia, jego uczestnik:

 • Uporządkuje wiedzę dotyczącą wartości i zasad etycznych w środowisku zawodowym;
 • Będzie świadomym, w jaki sposób etyka biznesu wpływa na wizerunek i reputacja w biznesie;
 • Będzie umieć wskazać rolę i zakres odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa;
 • Zrozumie istotę, budowę i funkcje zawodowych kodeksów etycznych.

 

Stosowane metody:
 

Podstawowymi metodami wykorzystywanymi na szkoleniu są:

 • Dyskusje moderowane;
 • Burza mózgów;
 • Gry symulacyjne;
 • Interaktywny wykład.

 

Informacje organizacyjne

 

Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 6 godzin przez 1 dzień.

 

 

Jednym zdaniem


Profesjonalny networking biznesowy to szkolenie uczące jak w krótkim czasie nawiązać dużo nowych kontaktów biznesowych a spotkania z grupą nieznajomych osób były przyjemnością.

 

Opis szkolenia

 

Networking biznesowy jest często wykorzystywany jako sposób na efektywne dotarcie do potencjalnych klientów. To z jednej strony jeden z najmniej kosztownych, a z drugiej strony efektywny ale też wyrafinowany sposób sprzedaży.

 

Szkolenie „Profesjonalny networking biznesowy” odblokowuje i rozwija umiejętności związane z bezpośrednim kontaktem.

 

Nawet handlowcy, często nie radzą sobie z presją: „musisz kogoś poznać, zebrać jak najwięcej wizytówek, nowe kontakty to nowy biznes”.

Robią więc wszystko, aby odwlec albo uniknąć konieczności poznawania.

 

Szkolenie z profesjonalnego networkingu biznesowego pomoże uczestnikom pozbyć się typowej wymówki jaką często jest: wszyscy stoją w grupkach znajomych i nie wiem jak podejść i „wbić się”.

 

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

 

Typowymi odbiorcami szkolenia są

 • Osoby pracujące w sprzedaży;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Osoby kontaktujące się z klientem, podwykonawcą;
 • Wszystkie osoby mające dyskomfort w nawiązywaniu nowych kontaktów i relacji.

 

Cele szkolenia:

 

Celem szkolenia jest:

 • Zamiana kontaktów na kontrakty;
 • Zdobycie nowych klientów;
 • Pozyskanie sprawdzonych partnerów biznesowych;
 • Skuteczne pozyskiwanie rekomendacji;
 • Wzrost sprzedaży.

 

Korzyści:

 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Jakie istnieją kanały pozyskiwania nowych kontaktów i jaka jest ich skuteczność;
 • Zmierzą się z obawami i mitami networkingu;
 • Poznają zasadę „givers gain”;
 • Gdzie szukać wartościowych eventów;
 • Poznają 5-elementowa taktykę networkingową na eventach (PPPPP);
 • W jaki sposób zamienić kontakty na kontrakty;
 • Jakie są najważniejsze przyczyny niepowodzeń;
 • Dowiedzą się jaka jest rola LinkedIn we współczesnym networkingu.

 

Stosowane metody:
 

Podstawowymi metodami pracy są:

 • Odgrywanie scenek;
 • Ćwiczenia (na żywo) na prawdziwym evencie;
 • Dyskusje moderowane;
 • Interaktywny wykład.

 

Informacje organizacyjne

 

Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 15 godzin przez 2 dni.

 

 

Jednym zdaniem


Sprzedaż  konsultacyjna B2B to szkolenie uczące, jak zmienić sposób rozmowy sprzedażowej na doradztwo klientowi.

 

Opis szkolenia

 

Sprzedaż  konsultacyjna (inaczej doradcza) jest sprzedażą skoncentrowaną na kliencie. Sprzedaż konsultacyjna to niejako nowy sposób myślenia o sprzedaży. W centrum działań sprzedawców znaleźli się  klienci,  a  nie  produkty.  Zrozumienie klientów stało się ważniejsze od ich przekonywania, a rozwiązania muszą być szyte na miarę. Szkolenie „Sprzedaż konsultacyjna” pokazuje jak ważne jest zrozumienie potrzeb klienta i bycie dla niego partnerem a nie sprzedawcą, jak przejść od rozmowy o produkcie do rozmowy o wynikach biznesowych i odnieść sukces w sprzedaży.

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

 

Typowymi odbiorcami szkolenia są

 • Osoby pracujące w sprzedaży;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Osoby kontaktujące się z klientem, podwykonawcą;

 

Cele szkolenia:

 

Celem szkolenia jest:

 • Zwiększenie liczby kontraktów;
 • Zdobycie nowych klientów;
 • Wzmocnienie relacji z klientami;
 • Zmiana wizerunku firmy z dostawcy na partnera biznesowego;
 • Wzrost sprzedaży.

 

Korzyści:

 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Jak zmieniła się sprzedaży oraz sposób dokonywania zakupów przez klientów;
 • W jaki sposób globalizacja, sytuacja gospodarcza oraz nowe technologie zmieniły pozycję sprzedaży;
 • Jak wygląda proces decyzyjny u klienta i od czego zależy jego rezultat;
 • Jakie znaczenie zarówno dla zakupu jak i dla sprzedaży rozmowa konsultacyjna/doradcza;
 • Jak przewidywać potrzeby klienta;
 • W jaki sposób podążać za wartością;
 • Jaką wartość dodaną wnosimy jako doradcy klienta;
 • Jak budować więzi, nawiązywać kontakt emocjonalnego z klientem.

 

Stosowane metody:
 

Podstawowymi metodami pracy są:

 • Dyskusje moderowane;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia i gry symulacyjne;
 • Interaktywny wykład.

 

Informacje organizacyjne

 

Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 15 godzin przez 2 dni.

 

 

Jednym zdaniem


Jak lepiej negocjować poprzez systemy komunikacji na odległość.
 

Opis szkolenia


Proces prowadzenia negocjacji zmienia swoją formę płynnie. Wraz z postępem technologicznym, otrzymujemy wiele nowych możliwości prowadzenia rozmów negocjacyjnych. Dzięki temu, rozmowy handlowe są możliwe do przeprowadzenia w niemal każdych okolicznościach.

Szkolenie pozwoli uczestnikom na prowadzenie skuteczniejszych, rozmów biznesowych poprzez systemy telekonferencyjne.
 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • handlowców,
 • pracowników zdalnej obsługi klienta,
 • każdego kto chciałby poznać i przetestować najskuteczniejsze techniki stosowane w negocjacjach zdalnych.

 

Cele szkolenia:

 

 • poznanie narzędzi, które natychmiastowo będą wspierały negocjatorów, budowały ich autorytet i pozycję negocjacyjną,
 • omówienie i przećwiczenie efektywnych techniki oddziaływania poprzez nowoczesne narzędzia komunikacyjne.

 

 

Korzyści:

 

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • jakie są zasady występowania przed kamerą – jak zbudować przewagę zanim jeszcze zaczniemy;
 • jakie są najważniejsze systemy do wideokonferencji;
 • w jaki sposób przygotować do negocjacji zdalnych;
 • jak opracować skuteczną agendę negocjacyjną;
 • jakich używać technik wzmacniających pozycję w negocjacjach zdalnych;
 • jak są różnice kulturowe w negocjacjach zdalnych;
 • w jaki sposób zarządzać partnerami biznesowymi w negocjacjach;
 • jak przeprowadzić podsumowanie ustaleń i wyników negocjacji;
 • w jaki sposób budować autorytet negocjatora

 

Stosowane metody:

 

 • wykład,
 • gry negocjacyjne,
 • ćwiczenia indywidualne.

 

Informacje organizacyjne

 

Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 6 godzin.

Jednym zdaniem


Sprzedaż do dużych korporacji znacząco różni się od sprzedaży do małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Opis szkolenia

 

Niektórzy handlowcy, mimo posiadania obszernej wiedzy w zakresie technik sprzedaży i obsługi klienta nadal nie są w stanie skutecznie realizować sprzedaży do dużych organizacji. Szkolenie ze sprzedaży do dużych organizacji uczy, czym różni się sprzedaż do korporacji od sprzedaży do małych i średnich firm, na jakie elementy zwrócić uwagę, aby pozyskać kontrakt w dużej organizacji, w jaki sposób zbudować relacje z klientem korporacyjnym.

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • Wszystkich pracowników sił sprzedaży;
 • Menedżerów zajmujący się sprzedażą bądź uzgodnieniami z Klientami.
   

 

Cele szkolenia:

 

Celem szkolenia jest:

 • Pozyskanie korporacyjnych klientów;
 • Zwiększenie liczby kontraktów do dużych organizacji;
 • Nawiązanie i wzmocnienie relacji z klientami korporacyjnymi;
 • Zmiana wizerunku firmy z dostawcy na partnera biznesowego;
 • Wzrost sprzedaży.

 

Korzyści:

 

Uczestnicy szkolenia nauczą się:

 • Czym różni się sprzedaż do korporacji od sprzedaży do małych i średnich firm;
 • Jakie są różnice kultur organizacyjnych;
 • Co sprzedawać do dużych organizacji;
 • Zrozumieją sposób działania dużego przedsiębiorstwa;
 • Zrozumieją cele strategiczne i taktyczne korporacji;
 • Poznają charakterystykę ścieżki decyzyjnej.

 

Stosowane metody:
 

Podstawowymi metodami pracy są:

 • Dyskusje moderowane;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia i gry symulacyjne;
 • Interaktywny wykład.

 

Informacje organizacyjne

 

Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 6 godzin przez 1 dzień.

 

 

 

Jednym zdaniem


Szkolenie wprowadzające do sprzedaży elektronicznej e-commerce.

 

Opis szkolenia

 

Handel elektroniczny to proces sprzedawania i kupowania produktów i usług, a więc zawierania transakcji handlowych z wykorzystaniem środków elektronicznych.
Handel elektroniczny szybko się rozwija, a ponieważ wymagania klientów stale się zwiększają, niezbędnym staje się sprostanie tym wymaganiom.

Szkolenie zapewnia uczestnikowi ogólne wprowadzenie do koncepcji i praktyki handlu elektronicznego.

Rozpoczyna się od przeglądu różnych możliwości rozwijającego się globalnego rynku e-commerce oraz konsekwencji sprzedaży produktów lub usług online.

Następnie przechodzi do szczegółowego omówienia przygotowań niezbędnych do pomyślnego uruchomienia kanału sprzedaży e-commerce, w tym badania rynku, konfiguracji opcji płatności, obsługi klienta i rozwiązań logistycznych. Kończy się omówieniem regularnych działań, które muszą być częścią każdego udanego handlu elektronicznego, w tym zarządzania zapasami, zwrotów produktów i marketingu cyfrowego.

Ten kurs obejmuje również „sprawdzenie gotowości do handlu elektronicznego”, który pozwoli uczestnikom ocenić ich poziom przygotowania do rozpoczęcia sprzedaży produktów lub usług online za pośrednictwem kanału handlu elektronicznego.

 

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • Wszystkich pracowników sił sprzedaży;
 • Menedżerów zajmujący się sprzedażą bądź uzgodnieniami z klientami.

 

Cele szkolenia:

 

Celem szkolenia jest:

 • Poznanie zasad funkcjonowania handlu elektronicznego;
 • Oszczędność kosztów funkcjonowania firmy;
 • Skrócenie kanałów dystrybucji, racjonalizacja logistyki;
 • Oszczędność czasu, elastyczność funkcjonowania;
 • Wyróżnienie się na tle konkurencji;
 • Szybkie skalowanie przy minimalnych kosztach;
 • Wzrost sprzedaży.

 

Korzyści:

 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Czym jest handel elektroniczny;
 • Jakie są najbardziej popularną metodą handlu elektronicznego;
 • Jakie procedury są stosowane w celu zawarcia transakcji handlowej;
 • Jakie są najważniejsze korzyści ze stosowania e-commerce;
 • Co głównie kupują klienci sieci e-commerce;
 • Jak promować produkty on-line;
 • Jakie są trendy konsumpcyjne;
 • Jakie są zalety i wady sprzedaży elektronicznej.

 

Stosowane metody:
 

Podstawowymi metodami pracy są:

 • Dyskusje moderowane;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia i gry symulacyjne;
 • Interaktywny wykład.

 

Informacje organizacyjne

 

Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 6 godzin przez 1 dzień.

 

 

 

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE

Jednym zdaniem

Intensywne szkolenie przygotowujące do roli kierowniczej.

Opis szkolenia

Początkujący menedżerowie zastanawiają się zawsze: co będzie jeśli nie dam rady? To zrozumiała obawa przed nową odpowiedzialnością i zupełnie nową rolą z którą będę musieli się zmierzyć.

Według badań firmy Development Dimensions International:

 • zaledwie 10% nowo mianowanych menedżerów jest w jakikolwiek sposób przygotowywany wcześniej do swojej nowej roli.

 • 42% w ogóle nie wie, czego się od nich oczekuje

 • 30% przyznała, że żałuje, że w ogóle dostała awans.

Awans wewnętrzny to wyzwanie zarówno dla menedżera jak i jego zespołu. Musi zacząć wydawać polecenia swoim dotychczasowym kolegom i zarządzać ich pracą. Jak poradzić sobie z pułapkami koleżeńskich relacji i jak ukształtować nowe?

Szkolenie to wstęp do zarządzania zasobami ludzkimi. To czego nauczą się i zrozumieją uczestnicy to warsztat menedżera „w pigułce”, podany w zrozumiały i inspirujący sposób.

Celem kursu dla początkujących menedżerów jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności, które pozwolą im poczuć się lepiej w roli osoby

kierującej innymi osobami, wzmocnić autorytet i wskazać metody rozwiązywanie typowych problemów szefa.

Początkujący kierownik zmaga się z wieloma nowymi dla niego zagadnieniami, takimi jak sprawna i asertywna komunikacja, motywowanie, nadzór nad zespołem, inspirujące przywództwo.

Uczestnicy poszerzą swoją świadomość, jaki jest ich system wartości jako lidera. Wezmą udział w wielu ćwiczeniach i scenkach, w których rozwiną swoje umiejętności przywódcze. Podczas szkolenia będzie miejsce na wiele refleksji, ćwiczeń, wymiany doświadczeń.

Jako uzupełnienie szkolenia proponujemy sesję mentoringu grupowego.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • menedżerów z relatywnie krótkim stażem,

 • pracowników, którzy w niedługim czasie mogą zostać kierownikami,

 • członków kadry zarządczej, którzy szukają inspiracji i wskazówek dla

  swojej pracy,

 • właścicieli małych firm, którzy chcą udoskonalić swoje sposoby

  zarządzania.

Cele szkolenia:

 • poprawa sprawności organizacji

 • poprawa jakości zarządzania ludźmi w firmie

 • ugruntowanie dobrej kultury organizacyjnej

 • zmniejszenie rotacji personelu a zwłaszcza tzw. niezapowiedzianych

  odejść z pracy

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • rozumieli swoją rolę jako kierownika i przywódcy

 • przygotowani do sprostania roli kierownika

 • potrafili radzić sobie z trudnymi sytuacjami komunikacyjnymi w

  organizacji

 • potrafili zidentyfikować typowe zagrożenia w zarządzaniu ludźmi

 • wiedzieli jak budować swój wizerunek szefa

 • rozumieli źródła budowy i erozji swojego autorytetu

 • mogli poradzić sobie z sytuacją „wczoraj kolega – dzisiaj szef”

Stosowane metody:

 • odgrywanie scenariuszy,

 • analiza autentycznych problemów kadry kierowniczej – na przykładach

 • ćwiczenia praktyczne,

 • dyskusja moderowana,

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-14
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Jednym zdaniem

Praktyczne szkolenie z delegowania zadań, obowiązków i uprawnień.

Opis szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak zwiększyć efektywność pracy oraz co zrobić, aby polecenia były realizowane we właściwy sposób?

 • Czym jest delegowanie, jakie niesie korzyści, jakie są rodzaje delegowania?

 • Jakie są zasady skutecznego delegowania?

 • Jakie są przyczyny nieskutecznego delegowania zadań?

 • Dlaczego pracownicy nie robią tego, co powinni?

 • Jakie są powody braku zaangażowania pracowników?

 • Jak oddziaływać na pracowników, aby delegowanie było efektywne?

 • Jak rozwijać samodzielność podwładnych?

 • Jakie są czynniki blokujące samodzielność?

Podczas szkolenia przeprowadzony zostanie warsztat podczas którego uczestnicy będą odgrywać role, symulując przykłady rozmowy z pracownikiem oraz z zespołem z zakresu delegowania uprawnień.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

• kadry kierowniczej

Cele szkolenia:

 • Poznanie skutecznych metod delegowania odpowiedzialności

 • Poprawa skuteczności przekazywania poleceń i informacji

 • Zmniejszenie liczby konfliktów w zespołach

 • Zmniejszenie obciążenia kadry menedżerskiej pracą i zadaniami

 • Zwiększenie sprawności organizacji

 • Zmniejszenie skali zjawisk: perfekcjonizmu, mikrozarządzania, stresu i wypalenia zawodowego

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy:

 • zwiększą sprawność egzekucji swoich poleceń

 • będą chętniej i lepiej przekazywać uprawnienia swoim podwładnym

 • zwiększą poczucie swojej kontroli nad procesami

 • będą wiedzieli jak stworzyć lepsze środowisko pracy

Stosowane metody:

 • dyskusja moderowana,

 • omawianie studiów przypadków,

 • analiza zgłaszanych problemów,

 • gra „Delegation Poker”

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-14
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Jednym zdaniem

Jak poradzić sobie z rolą kierownika, aby przewodzić zespołowi i osiągać cele.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest rozwinięcie głównych umiejętności menedżerskich oraz wsparcie w wypracowaniu wśród uczestników własnego stylu zarządzania.

Szkolenie obejmuje najważniejsze kompetencje menedżerskie, których opanowanie zapewnia sukces w zarządzaniu ludźmi.

Podczas szkolenia przedstawiamy przykłady ze współczesnego polskiego biznesu oraz pokazujemy konsekwencje konkretnych decyzji menedżerskich.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

• osób, które zarządzają lub będą zarządzać ludźmi.

Cele szkolenia:

• Nabycie umiejętności i wiedzy ułatwiających sprawne zarządzanie pracownikami.

• Rozwinięcie kompetencji menedżerskich.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy wiedzą:

 • na czym polegają funkcje zarządzania,

 • jaka jest różnica między kompetencjami a uprawnieniami,

 • jak zaplanować i zorganizować pracę swoich pracowników,

 • jak prawidłowo przekazywać feedback,

 • w jaki sposób wyznaczać cele i angażować podwładnych,

 • jak motywować podwładnych,

 • jak komunikować priorytety – dotyczące zadań, współpracy zespołu –

  kaskadowanych z poziomu Zarządu,

 • jak rozpoznawać i zapobiegać negatywnym konfliktom w zespole,

 • jak budować wizerunek wiarygodnego szefa,

 • jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w zespole,

 • jakie są podstawowe zasady delegowania,

 • jakie są podstawowe normy prawa pracy dotyczące pracy na

  stanowisku kierowniczym.

Stosowane metody:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,

 • case study,

 • dyskusje moderowane.

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-15
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

Jednym zdaniem

Jak stosować techniki motywowania, wywierania wpływu, argumentacji i perswazji.

Opis szkolenia

Trening stosowania technik motywowania, wywierania wpływu i perswazji – budowania siły i autorytetu w relacjach z innymi ludźmi: klientami, podwładnymi, współpracownikami, przełożonymi.

Czy zdarza Ci się, że chciałbyś, by inni częściej zgadzali się z Tobą, popierali Twoje pomysły i postępowali, tak jak Tego oczekujesz?

Czy masz czasem wrażenie, że zbyt łatwo pozwalasz innym mówić Ci co i jak masz robić?

Warto poznać i przyswoić umiejętność stosowania różnych technik wywierania wpływu i perswazji.

Ponieważ metody wywierania wpływu wiążą się z możliwościami ich wykorzystywania w sposób manipulacyjny, podczas szkolenia będziemy nieustannie zwracać uwagę na aspekt etyczny i długofalowe konsekwencje podejmowanych decyzji.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • menedżerów którzy chcą zwiększyć umiejętności motywowania i wywierania wpływu,

 • osób pracujących w sprzedaży, w obsłudze klienta, w zakupach itp., które na co dzień kontaktują się z klientami,

 • osób narażonych na manipulacje i silny wpływ ze strony otoczenia.

Cele szkolenia:

 • rozwinięcie umiejętności wywierania wpływu w rozmowie z klientami, podwładnymi i współpracownikami,

 • poprawa jakości komunikacji w firmie, przeniesienie jej ciężaru z emocji na argumenty,

 • zmniejszenie liczby negatywnych konfliktów,

 • zwiększenie motywacji pracowników,

 • podniesienie marży i innych warunków negocjowanych przez

  handlowców.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • potrafili etycznie wywierać wpływ i perswazję.

 • mieli wyższe umiejętności w zakresie wywierania wpływu,

  asertywności, komunikacji i motywowania podwładnych.

 • znali swoje słabe i mocne strony w tym obszarze,

 • potrafili używać narzędzi perswazji w zależności od sytuacji,

 • rozumieli metodykę tworzenia skutecznych systemów motywacyjnych,

  odpornych na patologie,

 • potrafili lepiej reagować na niekonstruktywną krytykę i zarzuty

  wyrażane publicznie,

 • potrafili wzmacniać swój autorytet i pewność siebie,

 • znali metody przeciwdziałania manipulacji.

Stosowane metody:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,

 • dyskusje moderowane.

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-15
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

Jednym zdaniem

Jak sprawnie zarządzać zespołem pracowników.

Opis szkolenia

Szkolenie pokazujące jak budować i kierować efektywnym zespołem. Uczestnicy dowiedzą się jak precyzyjnie formułować cele, komunikować się z całym zespołem, motywować pracowników, delegować zadania; rozwiązywać problemy, podejmować decyzje i prowadzić efektywne spotkania wewnętrzne.

Pokażemy jak rozpoznawać i wykorzystywać potencjał członków zespołu. Wyjaśnimy, dlaczego niektóre zespoły są skuteczniejsze od innych. Pokażemy kroki niezbędne do stworzenia i rozwoju doskonale współpracującego zespołu.

Na przykładach omówimy typowe problemy w zarządzaniu zespołem.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

• menedżerów którzy chcą zwiększyć umiejętności zarządzania zespołem ludzi.

Cele szkolenia:

 • rozwinięcie umiejętności zarządzania zespołem pracowników,

 • poprawa wyników pracy i zaangażowania pracowników,

 • wzmocnienie poczucia pracy zespołowej i identyfikacji z firmą,

 • redukcja niekonstruktywnych konfliktów pomiędzy członkami zespołu.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy:

 • będą rozumieć zależności i procesy wewnątrz zespołu,

 • zwiększą skuteczność w zarządzaniu zespołem poprzez budowanie

  zaufania i autorytetu,

 • będą potrafili zarządzać procesem grupowym,

 • będą potrafili zastosowania narzędzia w zespołowym rozwiązywaniu

  problemów i podejmowaniu decyzji,

 • rozwiną umiejętności budowania, kierowania i organizacji efektywnego

  zespołu,

 • udoskonalą umiejętność precyzyjnego formułowania celu, komunikowania się, motywowania pracowników, delegowania zadań, zarządzania czasem, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

Stosowane metody:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,

 • dyskusje moderowane,

 • case study – analiza przypadków (przygotowanych i osobistych

  uczestników).

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-15
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

Jednym zdaniem

Jak rozwijać pracowników poprzez coaching.

Opis szkolenia

Umiejętność rozwijania ludzi jest jednym z podstawowych elementów inteligencji emocjonalnej (EQ). Podstawową barierą w rozwijaniu ludzi jest ich opór przed zmianą. Narzędziem najlepiej eliminującym opór pracownika jest coaching.

Coaching jest metodą rozwoju polegającą na tym, że uczestnik zwiększa swoją samoświadomość, odkrywa własne zasoby oraz ograniczenia (np. postawy, emocje, potrzeby, wartości, przekonania, nawyki) oraz przy wsparciu coacha wypracowuje najlepszą dla siebie strategię osiągnięcia wybranego celu.

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą konkretne umiejętności związane z prowadzeniem sesji coachingowych.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • menedżerów którzy chcą zwiększyć umiejętność rozwijania ludzi.

 • osób zajmujących się wdrażaniem pracowników

 • pracowników działu HR

Cele szkolenia:

 • uruchomienie potencjału tkwiącego w pracownikach,

 • poprawa wyników pracy, samodzielności i zaangażowania

  pracowników,

 • optymalizacja kapitału ludzkiego poprzez awanse poziome,

 • zmiana kultury organizacyjnej w kierunku kultury opartej na zaufaniu

  do środowiska pracy,

 • poprawa wizerunku pracodawcy,

 • poprawa retencji talentów.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • potrafili swobodnie prowadzić rozmowy coachingowe,

 • będą potrafili wspierać rozwój pracowników przy wykorzystaniu

  narzędzi coachingowych ułatwiających budowanie zaangażowania,

  osiąganie celów i rozwiązywanie problemów,

 • rozumieć i stosować w praktyce strukturę rozmowy coachingowej,

 • mieli wyższą umiejętność aktywnego słuchania, prowadzenia

  efektywnej rozmowy i stawiania właściwych pytań,

 • potrafili stosować coachingowy styl zarządzania,

 • rozumieć różnicę między coachingiem, mentoringiem, kierowaniem a

  szkoleniem.

Stosowane metody:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,

 • symulacje rozmów coachingowych w parach,

 • angażujące ćwiczenia w grupach.

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-15
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

Jednym zdaniem

Rekrutacja i retencja, czyli jak znaleźć i zatrzymać najlepsze talenty.

Opis szkolenia

Najważniejszym czynnikiem sukcesu w każdej organizacji jest zdolność do zdobycia i utrzymania najlepszych pracowników.

Tymczasem 73% firm uważa, że dobrze dba o relacje z kandydatami, podczas gdy aż 68% kandydatów twierdzi, że firmy specjalnie się nimi nie przejmują. [Raport Candidate Experience 2017]

Szkolenie z rekrutacji i retencji pomoże uczestnikom wypracowanie najlepszych standardów zatrudniania, onboardingu i retencji.

Zatrudnienie niewłaściwych osób powoduje koszty związane z wdrożeniem, szkoleniem, niską wydajnością takich pracowników i ponowną rekrutacją. Żeby jednak w obecnych czasach zatrudnić najwybitniejsze talenty, trzeba sprzedać(!) stanowisko kandydatowi. Pierwszym kontaktem kandydata z firmą jest proces rekrutacyjny. To od jego jakości zależeć może zatem sukces całej organizacji.

Zatrudnienie najlepszych pracowników oznacza kolejne wyzwanie, jakim jest konieczność doskonałego wprowadzenia (onboardingu), a następnie wdrożenie procesów wspierających integrację z firmą i pozostanie w niej na długo.

Nasze szkolenie pomoże wdrożyć najwyższe standardy w obszarach rekrutacji i retencji.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry menedżerskiej

 • pracowników działu HR

Cele szkolenia:

 • poprawa sprawności procesów rekrutacji

 • zmniejszenie fluktuacji kadr

 • obniżenie kosztów zarządzania personelem

 • zmniejszenie zjawiska niezapowiedzianych odejść z pracy

 • zmniejszenie absencji

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy zwiększą umiejętności:

 • przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych

 • pozyskiwania najlepszych pracowników dla organizacji

 • skutecznej rekrutacji pracowników z różnych pokoleń

 • wspierania pracowników w pierwszych dniach pracy

  (orientation&onboarding)

 • wspierania działań poprawiających retencję pracowników

Stosowane metody:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,

 • dyskusja moderowana

 • warsztat role-play z symulacjami rozmów rekrutacyjnych i

  rozwojowych

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-20
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Jednym zdaniem

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i niezbędnych umiejętności do wprowadzania zmian w organizacji.

Opis szkolenia

Większość zmian w organizacjach nie kończy się sukcesem. Najczęstszym powodem jest niedostateczne przekonanie pracowników do sensowności zmiany.

Dlatego podstawowym zadaniem każdego, kto wprowadza zmianę w organizacji, jest przełożenie strategicznych celów organizacji na język postaw i wartości, zrozumiały z perspektywy każdego pracownika.

Na szkoleniu przedstawimy najbardziej skuteczne strategie wprowadzania zmian – w zależności od okoliczności.

Uczestnicy szkolenia poznają etapy wdrażania zmiany, modele reakcji na zmiany. Poznają mechanizmy oporu wobec zmiany oraz działania minimalizujące niezadowolenie i opór ludzi przed zmianami.

Na szkoleni zostaną również omówione najlepsze praktyki komunikowania zmiany w organizacji.

Poprzez zadanie testowe uczestnicy będą mogli poznać swoje postawy wobec zmian.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry menedżerskiej

 • osób zarządzających projektami w organizacji

Cele szkolenia:

 • podniesienie sprawności działania organizacji

 • zwiększenie otwartości zespołu na zmiany

 • zmniejszenie liczby konfliktów

 • przygotowanie do roli „ambasadorów zmian”

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • rozumieć specyfikę procesów zachodzących podczas wprowadzania zmian,

 • zastosować w praktyce wypracowaną strategię i taktykę,

 • stosować skuteczną komunikację zmian w swoich zespołach i całej

  organizacji,

 • zmniejszać opór wobec zmian,

 • potrafili profesjonalnie zarządzać zmianą na poziomie jednostki,

  zespołu oraz całej organizacji

Stosowane metody:

 • odgrywanie scenariuszy,

 • ćwiczenia praktyczne,

 • dyskusja moderowana,

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-14
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Jednym zdaniem

Celem szkolenia jest poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Opis szkolenia

Wprawdzie nikt nigdy nie powiedział, że praca ma być łatwa, wygląda na to, że przeciętne miejsce pracy staje się coraz bardziej stresujące. Badania pokazują, że coraz częściej zdarza się, że pracownicy czują się zestresowani i odczuwają presję w codziennej pracy.

Stres w pracy może wynikać z różnych czynników:

 • zbliżające się deadline’y,

 • cele do osiągnięcia,

 • presja konkurencji,

 • nieumiejętne zarządzanie czasem,

 • własny perfekcjonizm,

 • słaba kultura firmy.

Celem szkolenia jest odnalezienie przez uczestników ważnych elementów równoważenia przestrzeni życia zawodowego i osobistego, tzw. work-life balance (WLB).

Uczestnicy zastanowią się, jak można łagodzić skutki stresu, poznają schemat wypalenia życiowego oraz teorię uważności (ang. mindfulness). Dowiedzą się, jak ważna w ich życiu jest równowaga i jakie są skutki jaj braku.

Poznają zasady, pozwalające dbać o dobre samopoczucie i witalność.

Zastanowią się, jakie są ich wartości życiowe, cele i czy są szczęśliwi. Odpowiedzą sobie na pytanie: w jakim momencie życia są i jak chcieliby, żeby się ono potoczyło w przyszłości. Opracują konkretny plan osiągnięcia swoich celów.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • osób odczuwających zmęczenie, którego nie likwiduje weekend, a nawet urlop,

 • osób, które chcą zredukować poziom odczuwanego stresu,

 • osób pracujących pod dużą presją, w warunkach ciągłych wyzwań i

  zmian,

 • osób, u których występuje zagrożenie wypaleniem zawodowym.

Cele szkolenia:

 • poprawa satysfakcji z pracy wśród pracowników,

 • zwiększenie retencji talentów,

 • zmniejszenie absencji.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą:

• znać swój własny poziom stresu (test Holmesa),

 • rozumieć objawy, przyczyny i przebieg wypalenia zawodowego,

 • rozumieć, na czym polega zarządzanie energią i poznają swoje źródła

  energii,

 • rozumieć czym jest dla nich ich własny work-life balance

 • znać metody obniżania stresu (relaksacji), wzmacniania energii oraz

  poczucia szczęścia,

 • posiadać własne metody budowania równowagi życia zawodowego i

  prywatnego.

Stosowane metody:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,

 • test Holmesa,

 • dyskusja moderowana.

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 5-10
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień.

Jednym zdaniem

Szkolenie na temat zarządzania zespołami, których członkowie nie pracują w tym samym miejscu.

Opis szkolenia

79% członków zespołów rozproszonych twierdzi, ze największym wyzwaniem jest dla nich ograniczone tempo budowania relacji w zespole (The Virtual Teams Survey Report).

Podstawowymi obszarami, w jakich mogą pojawiać się kłopoty w zarządzaniu zespołem rozproszonym są trudności komunikacyjne i niesprecyzowany kierunek działań.

Uczestnicy szkolenia poznają cały proces komunikowania się z zespołem rozproszonym. Dowiedzą się określać zasady współpracy, ustalać cele, monitorować wyniki, odbierać zadania itp.Zostaną również przygotowani do korzystania z narzędzi komunikacyjnych (w tym aplikacji komputerowych), aby umacniać więź z zespołem poprzez ciągłą i efektywną komunikację.

Omówimy sposoby na zbudowanie więzi, zaufania i radzenia sobie z poczuciem izolacji w zespole rozproszonym. Przeanalizujemy problemy, z jakimi spotykają się członkowie zespołów i postaramy się wypracować najlepsze metody na przyszłość.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak zbudować możliwie najlepiej współpracujący ze sobą zespół rozproszony.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • menedżerów zespołów rozproszonych

 • osób zarządzających zespołami projektowymi

Cele szkolenia:

 • poprawa komunikacji „w górę” oraz „w dół” organizacji

 • poprawa jakości zarządzania ludźmi w firmie

 • ugruntowanie dobrej kultury organizacyjnej

 • zmniejszenie liczby konfliktów w firmie

 • zmniejszenie rotacji personelu a zwłaszcza tzw. niezapowiedzianych odejść z pracy

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • jak inspirować i motywować pracowników w zespole rozproszonym

 • jak delegować zadania w takim zespole

 • jak pokonywać bariery komunikacyjne i sytuacje kryzysowe w zespole

  rozproszonym

 • w jaki sposób budować zaufanie i poczucie więzi?

 • jak przeciwdziałać mechanizmowi „my – oni”

 • jak często komunikować się z zespołem – w zależności od jego specyfiki

 • jakie aplikacje komputerowe mogą wesprzeć zarządzanie komunikacją,

  delegacją odpowiedzialności, procesami i projektami w zespołach rozproszonych

Stosowane metody:

 • odgrywanie scenariuszy,

 • analiza autentycznych problemów kadry kierowniczej – na przykładach

 • ćwiczenia praktyczne,

 • dyskusja moderowana,

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-14
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

Jednym zdaniem

Jak efektywnie zarządzać działem handlowym.

Opis szkolenia

Skuteczne zarządzanie zespołem handlowym jest dużym wyzwaniem. Bardzo często jest to zarządzanie na odległość. Wiąże się to z utrzymaniem motywacji handlowców, właściwym podejściem do wykonywania przez nich zadań oraz zapewnieniem odpowiedniego morale w zespole.

Konieczne jest zatem stworzenie sprawnego systemu sprzedaży. Potrzebna jest wiedza, która będzie łączyć umiejętność diagnozowania problemów, wyznaczania celów i zadań handlowych, motywowania, przewodzenia handlowcom, organizowania działu handlowego i raportowania wyników.

Na szczęście, menedżerów sprzedaży można tego nauczyć.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • osób zarządzających zespołami handlowymi,

 • dyrektor handlowy / sprzedaży,

 • menedżer działu sprzedaży,

 • krajowy/regionalny menedżer sprzedaży,

 • osób, które wkrótce obejmą, jedno z tych stanowisk.

Cele szkolenia:

 • umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem,

 • pogłębienie wiedzy o tym, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać,

 • poznanie metod motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu,

 • rozwijanie umiejętności określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań,

 • poznanie sposobów formułowania celów i ustalania priorytetów,

 • pogłębienie umiejętności w zakresie stosowania technik pracy

  zespołowej w rozwiązywaniu problemów,

 • rozwinięcie umiejętności przełamywania barier komunikacyjnych,

 • nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na sprawne

  przeprowadzenie rozmowy indywidualnej z pracownikiem,

 • poznanie metod zainicjowania procesu budowania poczucia

  wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa wśród członków zespołu.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • jakie są obowiązki i kompetencje liderów zespołu,

 • jak inspirować i motywować pracowników,

 • jak efektywnie prowadzić zebrania zespołu,

 • jak delegować zadania w zespole,

 • jak pokonywać bariery komunikacyjne i sytuacje kryzysowe w zespole,

 • w jaki sposób budować zaufanie i poczucie więzi,

 • w jaki sposób rozwiązywać problemy w zespole i podejmować decyzje,

 • jakie aplikacje komputerowe mogą wesprzeć zarządzanie komunikacją,

  delegacją odpowiedzialności, procesami i projektami w zespole,

 • jak mierzyć, kontrolować wydajność zespołu.

Stosowane metody:

 • odgrywanie scenariuszy,

 • analiza autentycznych problemów kadry kierowniczej – na przykładach

 • ćwiczenia praktyczne,

 • dyskusja moderowana,

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-14.
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

Jednym zdaniem

Jak prowadzić podsumowania, aby przyniosły pożądane korzyści dla organizacji, managera oraz pracownika.

Opis szkolenia

Organizacje istnieją na rynku, by realizować założone cele, strategie działania. Praca nad ich osiąganiem wymaga ciągłego doskonalenia wewnętrznych struktur, procedur oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji pracowników. Dlatego dla firmy najważniejsze jest, by pracownicy nabywali umiejętności i rozwijali kompetencje niezbędne do realizacji założonych celów.

Okresowa ewaluacja pomaga pracownikom lepiej poznać własne kompetencje zawodowe, sposób funkcjonowania na zajmowanym stanowisku, a przede wszystkim określić mocne strony oraz obszary wymagające rozwoju. Rozwój kompetencji umożliwia pracownikom osiąganie coraz lepszych wyników w realizowanych zadaniach, co w dużej mierze może przekładać się na satysfakcję z wykonywanej pracy.

Badania psychologiczne wskazują, że im bardziej człowiek zna proces, któremu podlega, tym bardziej staje się w nim podmiotem (świadomym), a nie przedmiotem (nieświadomym). Już samo poznanie tych mechanizmów częściowo „znieczula” na mechanizmy odpowiedzialne za zniekształcenia

percepcyjne w ocenie. Jako że jest to szkolenie dedykowane dla przełożonych, otrzymają oni wiedzę i techniki jak oceniać sytuacje na linii pracownik – pracownik i przełożony pracownik, aby ocena pracownicza była możliwie obiektywna.

Dodatkowo proponujemy poświęcić przynajmniej jeden moduł tego szkolenia na prowadzenie rozmów z trudnymi pracownikami. Trudny pracownik jest definiowany przez zachowania, które są kłopotliwe dla menedżera. Zwykle ten moduł ma charakter czysto treningowy.

Podczas całego cyklu szkoleniowego trenerzy prowadzący szkolenia będą tworzyli bank trudnych sytuacji.

Moduł ten będzie czasem poświęconym właśnie na przećwiczenie wszystkich sytuacji, na które nie było miejsca na poprzedzających szkoleniach.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:
• kadry menedżerskiej,
• osób zarządzających projektami w organizacjach, • pracowników działów HR.

Cele szkolenia:

• zdobycie umiejętność znajdywania korzyści z prowadzenia podsumowań, ocen pracy – dla pracownika i osobistych dla menedżera,

 • przygotowanie do rozmowy podsumowującej / oceniającej – tak, aby była sprawiedliwa,

 • umiejętność stosowania arkusza ocen,

 • poznanie sposób unikać błędów oceniania – mechanizmów

  psychologicznych, heurystyk,

 • pogłębienie wiedzy na temat prowadzenie rozmowy pod kątem

  stymulowania, mobilizowania pracownika,

 • rozwinięcie umiejętność oceny efektywności rozmowy – z perspektywy

  pracownika i przełożonego,

 • nabycie wiedzy w zakresie wykorzystywania rozmowy okresowej /

  podsumowującej do zarządzania rozwoje pracownika,

 • zdobycie umiejętność radzenia sobie z najczęściej pojawiającymi się

  trudnościami – związanymi z postawą pracownika, kontekstem, relacjami z szefem.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • jak doskonalić kompetencje pracowników

 • jak efektywnie zarządzać celami

 • jak realizować strategii firmy

 • w jaki sposób zwiększyć zaangażowanie pracowników

 • w jaki sposób zwiększyć autorytetu menedżerów

 • jak poprawić realizację wskaźników biznesowych

 • jak dobrze przygotować się do oceny pracowniczej

 • w jaki sposób przeprowadzić ocenę pracowniczą w oparciu o cele i

  kompetencje

 • w jaki sposób udzielić motywującej informacji zwrotnej

 • jak poprowadzić rozmowę podsumowującą

 • w jaki sposób przełamywać opór i obawę przed oceną.

Stosowane metody:

 • odgrywanie scenariuszy,

 • analiza autentycznych problemów kadry kierowniczej – na przykładach

 • ćwiczenia praktyczne,

 • dyskusja moderowana,

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-14.
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

Jednym zdaniem

Jak prowadzić spotkanie, aby przyniosło zamierzony efekt.

Opis szkolenia

Niemal każdego dnia pracownicy spędzają znaczną część czasu pracy na spotkaniach biznesowych. Problemem, jaki można zaobserwować, jest niska efektywność tych spotkań, które „ciągną się” godzinami i nie przynoszą spodziewanych rezultatów. Każdy z nas chociaż raz był na spotkaniu, które można by uznać za: nieproduktywne, przegadane, sprzyjające kłótniom czy też bez realnych wniosków i zadań. Marzymy o poszanowaniu dla naszego czasu i zaangażowania.

Ważne zatem jest, aby osoby prowadzące spotkania nabyły umiejętności planowania i prowadzenia spotkań biznesowych, co da możliwość na uzyskanie pełnego zaangażowanie uczestników, a co za tym idzie, pozwolą wypracować znacząco lepsze rozwiązania w krótszym czasie i plan działania zapewniający wdrożenie ustaleń.

Prowadzenia spotkań można się nauczyć. Jest kilka efektywnych technik, których poznanie i stosowanie daje gwarancję uzyskania efektywnego spotkania.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry menedżerskiej,

 • osób prowadzących spotkania,

 • pracowników HR,

 • trenerów wewnętrznych,

 • pracowników, którzy przygotowują się do wymienionych wyżej ról.

Cele szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat sposobu przygotowania się do przeprowadzenia spotkania,

 • poznanie czynników wpływających na efektywność spotkania,

 • nabycie umiejętności dopasowania formy spotkania do jego celu,

 • poznanie technik komunikacyjnych wzmacniających aktywność

  uczestników,

 • nauka tworzenie atmosfery wzajemnej akceptacji,

 • umiejętność zapobiegania konfliktom,

 • poznanie sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji tj. awarie i

  problemy techniczne, trudne zachowania uczestników,

 • umiejętność radzenia sobie z emocjami podczas spotkań,

 • umiejętność zaangażowania uczestników spotkania do współpracy

  podczas rozwiązywania problemów,

 • pokonywanie własnej tremy i radzenie sobie ze stresem uczestników

  spotkania.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • jakie są rodzaje spotkań i ich cele,

 • jak zdefiniować czynniki efektywności spotkania,

 • w jaki sposób dobierać uczestników spotkania i przygotowanie zaproszenia (treść, forma, kanały dystrybucji),

 • jak zarządzanie prelegentami

 • jak kierować dyskusją,

 • jak budować przyjazny klimatu spotkania

 • w jaki sposób kontrolować czas,

 • jak radzić sobie w trudnych sytuacji: awarie i problemy techniczne,

  trudne zachowania uczestników,

 • w jaki sposób przeprowadzić telekonferencję,

 • w jaki sposób budować dynamikę spotkania,

 • w jaki sposób aktywizować pasywnych uczestników,

 • w jaki sposób zmieniać temat dyskusji,

 • jak uniknąć popełniania błędów podczas prowadzenia spotkania,

 • w jaki sposób poradzić sobie z emocjami podczas spotkań.

Stosowane metody:

 • odgrywanie scenariuszy,

 • analiza autentycznych problemów kadry kierowniczej – na przykładach,

 • ćwiczenia praktyczne,

 • dyskusja moderowana.

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-14.
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

Jednym zdaniem

Jak być wspaniałym liderem dla swoich pracowników i kreować swoich naśladowców.

Opis szkolenia

Bycie świetnym sprzedawca nie gwarantuje bycia świetnym szefem zespołu sprzedażowego. Jak wiec poradzić sobie z rolą kierownika, przywódcy, aby przewodzić zespołowi i pomoc każdemu podwładnemu osiągać swoje cele z satysfakcją i z zadowoleniem?

Wzrost udziałów sztucznej inteligencji, procesów robotyzacji, niski poziom bezrobocia czy zapotrzebowanie na dużą ilość specjalistów, wygenerowało w ostatnich latach potrzebę zatrudniania nie managerów posiadających głównie umiejętności twarde i techniczne, ale prawdziwych przywódców posiadających również umiejętności miękkie oraz wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, umiejących kreować wewnętrznych naśladowców. Benefity pracownicze czy employer branding, tak popularne w ostatnich latach, okazują się nie mieć wpływu na jakość zarządzania i skuteczność przywództwa a w dalszej konsekwencji na wyniki firmy.

Podczas szkolenia przedstawiamy przykłady ze współczesnego polskiego biznesu prawdziwych liderów oraz ukazujemy różnice w konkretnych zachowaniach pomiędzy (mikro)managerami a przywódcami. Doskonalimy umiejętności nie delegowania, a sprzedawania zadań, podczas licznych praktycznych ćwiczeń poznajemy m.in. metodykę GROW, czy uczymy jak być przywódcą zespołów międzypokoleniowych. Dodatkowo, uczestnicy

szkolenia poznają metodę wdrożenia pełnego empowermentu oraz korzyści z tego płynące.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • osób zarządzających – na wszystkich szczeblach organizacji

 • osób, które będą odpowiedzialne za zarządzanie innymi ludźmi po raz

  pierwszy

 • osób, które chcą udoskonalić sposób kierowania zróżnicowanymi

  zespołami.

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie różnicy między managerem a przywódcą

 • Wypracowanie dobrych praktyk w przewodzeniu zróżnicowanymi

  zespołami

 • Nauczenie się wywierania wpływu oraz budowania zaangażowania

  wśród pracowników

 • Zdobycie odpowiednich umiejętności do kierowania znacznie lepiej

  wykwalifikowanymi pracownikami niż sami jesteśmy

 • Zdobycie umiejętności, dzięki którym pracownicy będą za nami

  „podążać”

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy:

• potrafią zidentyfikować motywy działań pracowników oraz dostosować do nich sposób kierowania, komunikacji i zadań

 • potrafią sprzedawać zadania

 • potrafią zażegnywać konflikty na ich samym początku

 • potrafią stosować metodę GROW

 • potrafią komunikować się efektywnie ze zróżnicowanymi zespołami.

Stosowane metody:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,

 • case study,

 • dyskusje moderowane, • filmy.

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-15
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

Jednym zdaniem

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – jak im przeciwdziałać, uświadamiać i reagować?

Opis szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • wezmą udział w dyskusji na temat wartości jaką niesie różnorodność (m.in. w pracy)

 • zapoznają się z pojęciami mobbingu i dyskryminacji w ujęciu prawnym i psychologicznym,

 • uświadomią w pełni konsekwencje wystąpienia mobbingu i dyskryminacji w organizacji oraz odpowiedzialności prawnej po stronie pracodawcy i pracownika działającego w sposób nieetyczny,

 • zrozumieją konieczność przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji zgodnie z ustawami z 2004 i 2011 roku, nakładającymi na pracodawcę bezwzględny obowiązek przeciwdziałania tym zjawiskom,

 • zapoznają się z przejawami mobbingu i dyskryminacji,

 • poznają metod przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji

  w miejscu pracy i reagowania na nie we wczesnych fazach,

 • poznają różnice pomiędzy konfliktem a mobbingiem na rzeczywistych

  przykładach (wraz z orzecznictwem sądowym).

 • dowiedzą się jak bronić się przed fałszywymi oskarżeniami o mobbing

  lub dyskryminację.

Materiał zostanie omówiony w oparciu o konkretne przykłady (case’y) z Polski.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry kierowniczej

 • pracowników działów HR

Cele szkolenia:

 • Zapobieganie pojawianiu się przejawów dyskryminacji i mobbingu w kulturze organizacyjnej

 • Wzmocnienie różnorodności i postaw włączania (inclusion)

 • Poznanie skutecznych metod, które pozwolą rozpoznać zjawiska

  mobbingu i dyskryminacji

 • Poznanie metod przeciwdziałania zjawisku mobbingu, dyskryminacji

  oraz wykorzystywaniu seksualnemu w miejscu pracy i reagowania na

  nie we wczesnych fazach.

 • Zapoznanie uczestników ze skutkami mobbingu dla ofiary i dla

  organizacji.

 • Zdobycie wiedzy o przepisach prawa w tym zakresie i wewnętrznych

  regulacjach, które powinien wprowadzić pracodawca.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy:

 • dowiedzą się, jak rozpoznawać na podstawie prawa pracy mobbing i różne formy dyskryminacji

 • nauczą się odróżniać mobbing od podobnych zjawisk patologicznych i zjawisk prawidłowych, z którymi bywa mylony

 • poznają zasady i narzędzia przeciwdziałania przemocy psychicznej w pracy

• dowiedzą się, jak uchronić się przed mobbingiem i dyskryminacją ale również przed fałszywymi oskarżeniami.

Stosowane metody:

 • dyskusja moderowana,

 • omawianie studiów przypadków,

 • analiza zgłaszanych problemów

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-30
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

ednym zdaniem

Różnice między chińską, zachodnią a polską kulturą organizacyjną w praktyce zarządzania ludźmi.

Opis szkolenia

W chińskim społeczeństwie chodzi o grupę, podczas gdy kultura Zachodu celebruje jednostkę. Zachód to merytokracja, w której ludzie mogą błyszczeć, podczas gdy w Chinach każdy sukces uważany jest za sukces firmy, rodziny lub zespołu. Chińczyk rozważy, w jaki sposób jego działania mogą wpłynąć na całą grupę, a nie rozglądać się tylko za sobą.

Dla Chińczyków hierarchia jest niezwykle ważna, a szacunek zawsze jest okazywany osobom znajdującym się wyżej w strukturze. Amerykańskie firmy mają zazwyczaj bardzo płaskie struktury, a pracownicy na wszystkich poziomach mają dostęp do osób C-Level. W Chinach pracownik znajdujący się w dolnej części skali płac nie spodziewa się bezpośredniego kontaktu ze swoimi przełożonymi. Wszyscy znają swoje miejsce w strukturze i przestrzegają zasad, które się z tym wiążą.

Różnic w funkcjonowaniu społeczeństw jest więcej i dotyczą one zarówno narodów, społeczności lokalnych, zespołów w pracy czy relacji między ludźmi.

Jeśli Twoja organizacja współpracuje z firmą chińska lub masz do czynienia z mieszanym zespołem polsko-chińskim to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • osób, które w swojej pracy mają do czynienia ze stykiem kultur europejskiej i chińskiej (np. prowadza interesy z firmami z Dalekiego Wschodu)

 • pracowników firm z kapitałem chińskim

 • pracowników firm posiadających oddziały na Dalekim Wschodzie

Cele szkolenia:

 • integracja pracowników i poprawa relacji w zespole składającym sią z przedstawicieli różnych kultur

 • ułatwienie kontaktów biznesowych z Chińczykami poprzez podniesienie poziomu inteligencji kulturowej (CQ)

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili poruszać się ze zrozumieniem i szacunkiem w obszarach:

 • relacji z przełożonymi

 • podejścia do hierarchii i seniorów

 • uprzejmej rozmowy

 • przyjaźni w pracy i biznesie

 • podejście do punktualności, deadline’ów, oraz presji czasu w

  negocjacjach

 • savoir-vivre w typowych sytuacjach biznesowo-towarzyskich

 • żartów i humoru

Stosowane metody:

 • ćwiczenia praktyczne

 • dyskusja moderowana

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-20
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Jednym zdaniem

Onboarding i orientacja – wdrażanie i wprowadzanie nowego pracownika.

Opis szkolenia

Pozyskanie nowego pracownika to nie wszystko.

Dla wielu pracowników rozpoczynających swoją przygodę z nową firmą pierwsze momenty po zetknięciu się z obowiązkami są bardzo stresujące. Inne środowisko, kultura pracy, wymagania i organizacja wymagają pewnego czasu na wdrożenie. Wiele świeżo zrekrutowanych osób uważa brak systemowego podejścia do tego zagadnienia za jeden z największych problemów, utrudniających lub wręcz uniemożliwiających właściwą realizację powierzonych zadań.

Odpowiedzią na te potrzeby jest skuteczny onboarding. To jedna z kluczowych kwestii, którą zająć powinien się nie tylko dział HR, ale również zarządzający wszystkimi komórkami organizacji.

Jakość wdrożenia pracownika wpływa na wizerunek pracodawcy, zaangażowanie pracownika a w konsekwencji retencję. Mądry onboarding wpływa na szybsze rozumienie zakresu obowiązków i odpowiedzialności, a więc efektywność pracownika.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników HR,

 • kadry zarządzającej wszystkich szczebli,

 • każdego kto chciałby poznać zasady i wpływ onboarding zarówno na

  organizację oraz jej pracowników i ich przełożonych.

Cele szkolenia:

 • poznanie narzędzi, które pomogą w jak najlepszym rozpoczęciu pracy przez nowych pracowników,

 • ograniczenie zjawiska niezapowiedzianych odejść z pracy,

 • wdrożenie procesów pozwalających tworzyć kulturę organizacyjną już

  od pierwszych dni pracy.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • jakie są trendy i dane w onboardingu – co one znaczą dla Twojej organizacji;

 • jakie są rodzaje onboardingu;

 • jakie są modele efektywnego procesu wdrożeniowego;

 • w jaki sposób firmy radzą sobie z wdrożeniem nowych pracowników w

  trybie pracy zdalnej;

 • jakie są cele i kluczowe założenia procesu wdrożeniowego;

 • na jakie potrzeby organizacji odpowiada onboarding;

 • kogo warto zaangażować w proces onboardingu;

 • jakie są najczęściej popełniane błędy w procesie onboardingu;

 • jakie są pozytywne skutki uboczne z zaangażowania innych pracowników we wdrożenie nowicjuszy;

 • w jaki sposób zidentyfikować kluczowe składowe ścieżki wdrożeniowej;

 • jakie są dobre praktyki w onboardingu.

Stosowane metody:

• wykład,
• ćwiczenia indywidualne.

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-15.
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 6 godzin.

Jednym zdaniem

Szkolenie z zasad przetwarzania danych osobowych, zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO.

Opis szkolenia

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) nakłada na wszystkie firmy jednakowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Czy to międzynarodowa korporacja, czy firma jednoosobowa, czy organ administracji publicznej – wszyscy muszą przestrzegać jego przepisów.

Zgodność z RODO to proces wymagający stałego monitorowania oraz reagowania na zmiany.

Aby sprawnie poruszać się wśród zasad RODO i ich interpretacji, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych osobowych powinny znać zarówno aktualne normy i orzecznictwo, jak i posiadać doświadczenie w ich stosowaniu.

Prezentowane szkolenie przygotowuje do odpowiedzialnego zadania jakim jest nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych.

Szkolenie składa się z dwóch zasadniczych modułów. Pierwszy omawia ogólne postanowienia RODO i pozwala na swobodne poruszanie się po jego normach. Drugi skupia się na praktycznych aspektach RODO w firmach, w konkretnych procesach (np. rekrutacja, newsletter, kamery CCTV itd.)

Na szkoleniu zostaną też omówione konkretne przykłady (case’y) firm z Polski.

Link do tekstu jednolitego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: tutaj.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • osób przetwarzających dane osobowe, w szczególności dla firm – administratorów danych i ich personelu

 • przyszłych Inspektorów Ochrony Danych (IOD) (jako szkolenie wstępne)

 • osób przygotowujących się do wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w firmie, w której pracują

Cele szkolenia:

 • uzyskanie wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych

 • uzyskanie umiejętności umożliwiających samodzielne wdrożenie i

  doskonalenie systemu ochrony danych osobowych

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • rozumie najważniejsze pojęcia zawarte w przepisach RODO,

 • potrafili prowadzić rejestr czynności przetwarzania

 • potrafi samodzielnie opracować umowy powierzenia

 • potrafili opracować zgody i obowiązki informacyjne

 • potrafili przygotować upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

 • w stanie przygotować organizację do audytu

 • potrafili ocenić i przygotować zagrożenia bezpieczeństwa danych

 • potrafili skonstruować, wdrożyć i rozwinąć system ochrony danych

  osobowych.

Stosowane metody:

 • ćwiczenia praktyczne

 • dyskusja moderowana

 • omawianie case’ów

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-20
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Jednym zdaniem

Szkolenie z zasad współpracy z trudnymi klientami B2B.

Opis szkolenia

Rozpoczęcie firmowego programu mentorskiego może wydawać się ogromnym zadaniem i z tego powodu wiele organizacji po prostu tego nie robi. Mówią o tym i usprawiedliwiają się, że przecież wystarczy „nieformalny” mentoring odbywający się w organizacji, ale tak nie jest.

Jakie korzyści niesie ze sobą dobrze wdrożony program mentoringu wewnętrznego?

 • mentorowani pracownicy (mentee) są awansowani pięć razy częściej niż ci bez mentoringu.

 • mentee są o 44% mniej skłonni do opuszczenia firmy (w okresie kolejnych pięciu lat).

 • mentorzy mają sześć razy większe szanse na awans.

 • ponad 80% mentorów twierdzi, że rozwijało swoje umiejętności

  poprzez mentoring dla innych

Podczas szkolenia omówimy zagadnienia związane z przebiegiem procesu mentoringu, najlepszymi zasadami tworzenia programów mentoringu wewnątrzfirmowego.

Omówimy również case’y firm, które wdrożyły takie programy u siebie.

Podczas szkolenia uczestnicy wezmą udział w symulacji przebiegu procesu mentoringu i nabędą właściwe nawyki komunikacyjne.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry menedżerskiej

 • pracowników działu HR

Cele szkolenia:

 • przygotowanie pracowników do wdrożenia procesu mentoringu

 • rozwój kultury organizacyjnej poprzez usprawnienie procesów

  dzielenia się wiedzą

 • zwiększenie liczby potencjalnych mentorów w organizacji

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy zwiększą umiejętności:

 • przeprowadzania rozmów mentoringowych

 • motywowania i dawania feedbacku w sposób typowy dla procesu

  mentoringu

 • zadawania pytań rozwojowych

Stosowane metody:

• ćwiczenia indywidualne i zespołowe,

 • dyskusja moderowana

 • warsztat role-play z symulacjami rozmów mentoringowych

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-20
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Jednym zdaniem

Usługa budowy wizerunku osobistego i firmowego na LinkedIn.

Opis

Największe organizacje światowe i polskie (np. PKN Orlen S.A., Tesla) odchodzą od tradycyjnych kanałów komunikacyjnych na rzecz rzecznictwa pracowników.

Jest to spowodowane eksplozją mediów społecznościowych (SoMe) w ostatnich latach i tym samym stopniową migracją miejsca, w którym powstają zainteresowania: produktami, usługami, markami, firmami. To obecnie najlepsze miejsce do wpływu na opinie.

Wymaga to jednak, żeby poszczególne osoby zaczęły myśleć o swoich działaniach jak o wydawaniu swojego miniczasopisma.

LinkedIn, jest unikalnym portalem biznesowym, który adresuje wiele uciążliwych problemów firmy pozornie niezwiązanych z mediami społecznościowymi (np. podwyższona fluktuacja, koszty rekrutacji, kryzysy wizerunkowe). Pozwala całkowicie uniezależnić się od tradycyjnych mediów, redakcji i dziennikarzy.

Nasze szkolenie pozwoli uczestnikom na stopniowe, bezstresowe i całkowicie kontrolowane wejście w świat LinkedIn.

Dzięki odpowiedniemu szkoleniu, wdrożeniu i koordynacji działań nasi klienci docierają ze swoimi materiałami do tysięcy profesjonalistów w Polsce.

(Rekordowy post uczestnika osiągnął zasięg ponad 150 tysięcy wyświetleń (maj 2020 r.) – ten case jest omawiany na szkoleniu.)

Projekt wdrożenia Employee Advocacy

ETAP I – Przygotowanie

Spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za strategię firmy (szefowie działów, Zarząd). Prezentacja korzyści i metodyki programu oraz ustalenie celów działania (0,5-1h).

Po zakończeniu tego etapu następuje wyłonienie Grupy Ambasadorów – złożonej z ochotników.

ETAP III – Działanie
Koordynacja działań uczestników Grupy Ambasadorów:

 • planowanie kalendarza działań (min, 1 post miesięcznie na osobę),

 • pisanie gotowych postów (ghostwriting) lub korekta tekstów

  napisanych samodzielnie,
  (Post na LinkedIn ma (obecnie) limit 1300 znaków (wlącznie ze spacjami i hashtagami), materiał video do 5 minut.)

 • dostarczanie wysokiej jakości materiałów graficznych – ilustracji/video unikalnych dla każdego postu, w oparciu o wysokiej jakości zdjęcia stokowe,

 • opieka nad publikowanymi materiałami (pomoc w opublikowaniu postu, praca nad maksymalizacją zasięgu, reagowanie i odpowiadanie na

komentarze, reagowanie kryzysowe (hejterzy, wandalizmy, skargi klientów itp.).

Comiesięczne podsumowanie zasięgów poszczególnych uczestników i rewizja składu Grupy Ambasadorów.

ETAP II – Szkolenie

Szkolenie „Budowanie wizerunku na LinkedIn” – stacjonarne (3h) lub webinarium (2h) agenda poniżej. Audyt profilów LinkedIn dla uczestników szkolenia. Krótkie sesje indywidualne (wideokonsultacje online) 15 min./osobę podczas których:

 • omówimy wyniki indywidualnego audytu profilu i aktywności,

 • zaproponujemy dalsze działania,

odpowiemy na pytania i wątpliwości. Sesja mentoringu grupowego (online, 1h)

 • powtórzenie materiału,

 • wyjaśnienie pytań,

 • rozszerzenie o dodatkowe wiadomości.

Szkolenie „Budowanie wizerunku na LinkedIn”

• LinkedIn i jego rola w biznesie.

§ pocobyćobecnymwSocialMedia?
§ obawyizastrzeżeniazwiązanezobecnościąwmediach

(społecznościowych) § paradoksyLinkedIn

• Możliwości biznesowe LinkedIn

§ jakzaplanowaćswojąobecnośćnaLinkedInie,
§ jakmądrzedobraćceledziałańioszacowaćgrupydocelowe, § jakstworzyćprofesjonalnyprofilosobowy,
§ jakbudowaćswojąmarkęosobistą(personalbranding).

• Nawiązywanie wartościowych relacji

§ jakbudowaćswojąspołeczność,
§ jakgenerowaćleadynaLinkedInie, § jakniezachowywaćsięnaLinkedIn.

• Tworzenie i dystrybucja angażujących treści

§ jakprzełamaćswojąnieśmiałośćdopisania, § jakpisaćkomentarze,
§ jakudostępniaćmateriały,
§ jakpisaćposty,

• Q&A i Podsumowanie.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • umieć stworzyć profesjonalny profil z rankingiem najwyższy

 • swobodnie i bezstresowo pracować w LinkedIn,

 • rozumieć mechanizmy działania LinkedIn, a zwłaszcza algorytm

  promocji treści,

 • potrafić zdefiniować swoje indywidualne cele związane z aktywnością w

  LinkedIn,

 • samodzielnie generować treści wysokiej jakości,

 • umieć budować wizerunek siebie jako eksperta.

Informacje organizacyjne

Usługa realizowana będzie w okresie uzgodnionym z Zamawiającym, w systemie wideokonferencji (Zoom, Hangouts, Teams, Clickmeeting itp.).

Jednym zdaniem

Tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji – kogo i w jaki sposób chroni prawo ochrony konkurencji.

Opis szkolenia

Coraz częściej spotykamy się z nieodpowiednim stosowaniem zasady dobrej konkurencji, a niekiedy nawet wychodzeniem poza reguły prawne.

Jednym z najczęstszych czynów nieuczciwej konkurencji jest bezprawne wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Cenne informacje, które decydują o przewadze konkurencyjnej firm, bardzo często są bezprawnie wykorzystywane przez odchodzących pracowników czy zleceniobiorców, w interesie własnym lub konkurentów.

Zrozumienie podstawowych pojęć z zakresu prawa konkurencji oraz skutków naruszenia przepisów prawnych dotyczących jego ochrony, jak również roli mediów społecznościowych, wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstwa, to ważny element w zarządzaniu organizacją.

Ważnym jest, aby zrozumieć, jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa przed naruszeniem oraz jakie roszczenia przysługują w razie jej naruszenia, także wówczas, gdy nie zawarto umowy o zakazie konkurencji.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

• właścicieli firm,

 • członków zarządów,

 • osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzenie biznesu,

 • pracowników departamentów podatkowych,

 • pracowników departamentów compliance,

 • pracowników działów ryzyka operacyjnego,

 • wszystkich zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa ochrony

  konkurencji.

Cele szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat tego, co to jest tajemnica przedsiębiorstwa- co ją stanowi,

 • zdobycie wiedzy dotyczącej przepisów polskich i unijnych związanych z ochroną konkurencji,

 • zdobycie wiedzy na temat kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta,

 • zdobycie wiedzy jak bronić się przed nieuczciwymi pracownikami i konkurentami,

 • nauka, w jaki sposób bronić się przed kradzieżą informacji,

 • nauka tworzenia w firmie prawa dotyczącego tajemnicy

  przedsiębiorstwa,

 • zdobycie wiedzy czy i jak stosować umowy o zakazie konkurencji,

 • nauka jak postępować w razie odejścia kluczowego pracownika,

 • zdobycie wiedzy jak postępować w razie naruszenia tajemnicy

  przedsiębiorstwa lub zakazu konkurencji,

 • zdobycie wiedzy o ważności mediów społecznościowych w ochronie

  konkurencji.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

• co to jest tajemnica przedsiębiorstwa,

 • jakie są różnice pomiędzy tajemnicą przedsiębiorstwa a zakazem konkurencji i innymi prawami własności intelektualnej,

 • w jaki sposób stworzyć prawa tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jakie są jego prawne i techniczne sposoby zabezpieczenia,

 • jakie są rodzaje informacji, które mogą być chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa,

 • jakie są ryzyka prawne i biznesowe w myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 • jakie mogą być naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i inne czyny nieuczciwej konkurencji związane z kradzieżą informacji,

 • jaka jest odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,

 • jaką rolę odgrywają media społecznościowe w organizacji, w kontekście tajemnicy przedsiębiorstwa, jak i nieuczciwej konkurencji,

 • jakie są zasady korzystania z mediów społecznościowych, w kontekście tajemnicy przedsiębiorstwa, jak i nieuczciwej konkurencji,

 • jak ważna jest reputacja online.

Stosowane metody:

 • analiza autentycznych problemów na przykładach,

 • ćwiczenia praktyczne,

 • dyskusja moderowana.

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-14.
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni.

Jednym zdaniem

Jak efektywnie zarządzać działem handlowym.

Opis szkolenia

Wypalenie zawodowe, syndrom wypalenia zawodowego występuje, gdy praca przestaje dawać satysfakcję, pracownik przestaje się rozwijać zawodowo, czuje się przepracowany i niezadowolony z wykonywanego zajęcia, które niegdyś sprawiało mu przyjemność.

Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem dość powszechnym, spowodowanym zmianami cywilizacyjnymi oraz wzrastającymi potrzebami spełnienia się i sprostania wymaganiom organizacyjnym. Nie wynika z pojedynczej sytuacji stresowej, ale z wielu czynników, które doprowadzają do wyczerpania. Występuje wtedy, gdy dajemy z siebie tak dużo energii i zaangażowania, że oczekiwalibyśmy spektakularnych wyników lub uznania, a tak nie jest. Pojawia się stres, frustracja i niezadowolenie z siebie, co negatywnie przekłada się na radzenie sobie z sytuacjami stresowymi.

Wypaleniu zawodowemu można przeciwdziałać, a w sytuacji, kiedy się pojawi, to również zwalczyć.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • przełożonych zarządzających zespołem,

 • osób o niedostatecznych motywacjach wewnętrznych i z brakiem

  umiejętności wewnętrznego motywowania,

 • pracowników o wysokim prawdopodobieństwie wypalenia

  zawodowego,

 • pracowników wypalonych zawodowo,

 • osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji.

Cele szkolenia:

 • zdobycie wiedzy czym jest wypalenie zawodowe, jakie są jego przyczyny i skutki,

 • wypracowanie praktycznych umiejętności rozpoznawania i szybkiego reagowania na syndrom wypalenia zawodowego zarówno u siebie, jak i podległych pracowników,

 • umiejętność zapobiegania wypaleniu zawodowemu,

 • wzajemne, skuteczne motywowanie się przez pracowników w grupie,

 • umiejętność zwiększenia efektywności i skuteczności pracy.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • czym jest wypalenie zawodowe,

 • w jaki sposób wykrywać syndromy wypalenia zawodowego u siebie i u

  swoich współpracowników,

 • jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu, poznają znaczenie zachowania

  harmonii pomiędzy poszczególnymi sferami życia,

 • jakie są strategie interwencji kryzysowej,

 • jakie są sposoby wpływania na wzrost własnej efektywności,

 • jakie techniki wykorzystywać są do ochrony przed wypaleniem,

 • czym jest motywacja i jaki ma wpływ na wypalenie zawodowe,

 • jakie są skuteczne techniki samo motywacji,

• jak wykorzystać zarządzanie czasem w procesie zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

Stosowane metody:

 • analiza autentycznych problemów na przykładach,

 • ćwiczenia praktyczne,

 • dyskusja moderowana.

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-14.
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni.

Jednym zdaniem

Szkolenie z zasad zarządzania pracownikami 50+

Opis szkolenia

Jedną z najistotniejszych rzeczy dotyczących starszych pracowników jest to, że w niemal każdym wymiarze pracy osiągają lepsze wyniki niż młodsi pracownicy. Są bardziej sumienni, mniej nieobecni, mają lepsze umiejętności społeczne. Jedynym możliwym wyjątkiem jest to, że starsi pracownicy są gorszymi wykonawcami w zadaniach, które wymagają rozwiązywania nowatorskich problemów bez korzystania z jakichkolwiek pomocy – bez rad, wsparcia, czyjejś pomocy i pod presją czasu. Czyli tam gdzie pojawiają się nowe problemy, które trzeba rozwiązywać pod presją czasu i samodzielnie.

W badaniu przeprowadzonym wśród ponad 1000 pracowników 50+ przez firmę OfficeTeam (2018) 82% respondentów stwierdziło, że nie mieliby problemu z raportowaniem do młodszego menedżera. Jednak aż 26% wskazało, jako największe wyzwanie związane z posiadaniem młodszego szefa, potencjalnie inne podejście do etyki pracy lub wartości.

Nasze szkolenie ma na celu uświadomienie różnic między pokoleniami, omówienie zasad dobrego zarządzania osobami 50+ oraz popularnych błędów.

Na przykładzie polityki firmy IKEA pokażemy możliwe do zastosowania zasady integracji pracowników 50+ oraz potencjalne efekty takich działań.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry menedżerskiej

 • pracowników działów: HR, Kadr i Rekrutacji

Cele szkolenia:

 • Maksymalizacja wydajności i produktywności pracowników 50+

 • Zmniejszenie zagrożenia zjawiskami dyskryminacji ze względu na wiek

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy zwiększą umiejętności:

 • skutecznego zarządzania ludźmi starszymi od siebie

 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych z pracownikami

  50+

 • budowania przyjaznego środowiska pracy dla seniorów

Stosowane metody:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe, studium przypadku, gry, symulacje biznesowe, testy

 • dyskusja moderowana

 • warsztat udzielania informacji zwrotnej pracownikom

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-20
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Jednym zdaniem

Informacje niezbędne dla menadżera osób z niepełnosprawnościami.

Opis szkolenia

Pojawienie się osób z niepełnosprawnością w firmie często oznacza wiele pytań ze strony współpracowników. Pytania mogą dotyczyć sposobu traktowania pracownika z niepełnosprawnością, relacji z zespołem czy choćby zasad savoir-vivre’u. Wynika to najczęściej z nieznajomości świata osób z niepełnosprawnością, braku wiedzy i umiejętności w zarządzaniu takimi osobami. W naszym społeczeństwie funkcjonuje też wiele stereotypów dotyczących niepełnosprawnych (szczególnie stygmatyzujące są te związane z niepełnosprawnością psychiczną).

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do stworzenia otwartego, przyjaznego i różnorodnego środowiska pracy. Środowiska, w którym osoby z niepełnosprawnościami nie tylko doskonale się odnajdą, ale znajda przyjaciół i będą mogły rozwijać się zawodowo.

Firmy, które potrafią takie środowisko stworzyć, oprócz realizacji misji społecznej odpowiedzialności, odnoszą szereg czysto biznesowych korzysci:

 • mogą łatwiej sięgać do zasobów rynku pracy – niedostępnych dla innych firm

 • różnorodne zespoły pracują z większą wydajnością

 • uzyskują korzyści finansowe z powodu mniejszych wpłat na PFRON.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry menedżerskiej

 • pracowników działu HR

Cele szkolenia:

 • zwiększenie satysfakcji z pracy osób z niepełnosprawnością

 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność

 • zmniejszenie wpłat na PFRON

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy zwiększą umiejętności:

 • zrozumienia rodzajów niepełnosprawności, specyfiki potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnosciami

 • akceptacji i otwartości na odmienność i różnorodność w miejscu pracy

 • przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu

 • zarządzania zespołem różnorodnym,

 • rozwiązywania specyficznych problemów w kontaktach z pracownikami

  z niepełnosprawnością

 • znajomość przepisów prawnych dotyczących zatrudniania osób z

  niepełnosprawnosciami

 • savoir-vivre w relacjach z osobami z niepełnosprawnościami

Stosowane metody:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,

 • dyskusja moderowana

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-20
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Jednym zdaniem

Finanse przedsiębiorstw i podstawy rachunkowości dla niefinansistów.

Opis szkolenia

Znajomość pojęć z zakresu finansów i rachunkowości, umiejętność czytania sprawozdań finansowych, oceny aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa to umiejętności przydatne dla pracowników każdego szczebla w przedsiębiorstwie.

Wdrożenie strategii każdego działu otrze się zawsze o kwestie finansowe, rachunkowe, budżet, płynność, opłacalność wdrażanego projektu.

Przedstawienie aktualnej wiedzy z zakresu finansów w warunkach systemu rynkowego z uwzględnieniem takich obszarów jak: ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, wartość pieniądza w czasie, analiza projektów inwestycyjnych, ocena zadłużenia przedsiębiorstwa, koszt kapitału, rentowność przedsięwzięć gospodarczych to wiedza z zakresu finansów bez wątpienia przydatna się w każdym dziale, każdemu pracownikowi.

Podczas szkolenia z finansów dla niefinansistów pokazujemy wiedzę do praktycznego wykorzystania, dyskutując i ćwicząc ich praktyczne wykorzystanie w przyjaznej atmosferze.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • osób na wszystkich szczeblach organizacji potrzebujących pozyskać wiedzę z zakresu finansów,

 • osób mających na co dzień do czynienia z sytuacjami, w których potrzebują zrozumieć firmowe finanse, określić zyskowność produktów, przekonać współpracowników, zwierzchników, inwestorów do proponowanych inwestycji,

 • osób, które kontaktują się z klientami, dostawcami, instytucjami finansowymi itp.

Cele szkolenia:

 • nauczenie się podstaw finansów i rachunkowości,

 • wypracowanie finansowo-ekonomicznego spojrzenia na sytuację

  przedsiębiorstwa,

 • nauczenie się podstawowych narzędzi finansowych takich jak:

  sprawdzanie finansowe, analiza finansowa, ocena opłacalności inwestycji w celu podejmowania racjonalnych decyzji z punktu widzenia finansowego.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy:

 • mają ogólną wiedzę o finansach i rachunkowości w przedsiębiorstwach,

 • rozróżniają pojęcia z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości m.in.:

  popyt, podaż utarg, marża, narzut, przychód, dochód, koszt, wydatek,

  EBITDA, zysk netto itd.,

 • stosują wybrane metody kalkulacji opłacalności przedsięwzięć

  inwestycyjnych, rozumieją koszt pieniądza w czasie, znają pojęcie

  punktu opłacalności,

 • rozumieją elementy sprawozdania finansowego, definiują elementy

  bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych istotne z punktu widzenia oceny standingu finansowego przedsiębiorstwa,

 • znają podstawowe elementy analizy finansowej przedsiębiorstwa, znają zasady przeprowadzania analizy wskaźnikowej, posiadają umiejętność identyfikacji elementów wpływających na wynik finansowy przedsiębiorstwa, stopień jego zadłużenia, rentowności, sprawności działania i płynności finansowej,

 • posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw,

 • posiadają umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw,

 • znają podstawowe dokumenty i pojęcia z zakresu rachunkowości m.in. dt, ct, OT, WZ, PW itd.

Stosowane metody:

• wykład,
• dyskusja,
• ćwiczenia indywidualne i zespołowe

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-15
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

Jednym zdaniem

Zarządzanie celami metodą OKR.

Opis szkolenia

OKR (Objectives Key Results) to system ustalania celów, określania ich kluczowych rezultatów oraz przeglądu realizacji.

Stosowany jest przez internetowych gigantów m.in Google, Amazon, Salesforce, Booking, Spotify i inne znane firmy.

OKRy definiują inspirujące cele, mierzalne rezultaty oraz konkretne akcje (np. projekty, inicjatywy lub zadania) umożliwiające uzyskanie rezultatów. Mogą być stosowane na poziomie firmy, jej obszarów biznesowych i/lub zespołu.

Metoda OKR pozwala osiągnąć:

 • spójność celów w układzie pionowym (hierarchia komórek firmy), jak i poziomym (między komórkami na tym samym poziomie);

 • zaangażowanie i współpracę zespołów i ludzi;

 • zwinność biznesową na skutek szybkiej adaptacji do zmieniającej się

  sytuacji biznesowej.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • menadżerów wszystkich szczebli w organizacji,

 • każdego kto chciałby dowiedzieć się co to są OKRy, jak je wdrażać i jak

  utrzymywać.

Cele szkolenia:

 • dostarczenie i nauczanie sprawdzonych praktycznych narzędzi umożliwiających samodzielne wdrożenie OKRów w organizacji.

 • 80% warsztatu to praktyczne ćwiczenia kończące się informacją zwrotną od trenera.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • co to są OKRy, jaka jest historia ich powstania, kto ich używa, na czym polega metodologia, jakie dają korzyści;

 • jak dobrze zdefiniować cele i oczekiwane oraz mierzalne rezultaty według metodologii OKR;

 • jak wprowadzić do organizacji proces ustalania celów długoterminowych i krótkoterminowych;

 • jak wdrożyć cele do świadomości każdego pracownika, aby nie trafiły do szuflady i uległy zapomnieniu;

 • w jaki sposób monitorować cele i robić ewaluację rezultatów;

 • jak uniknąć błędów i pułapek przy wdrażaniu zarządzania przez cele;

 • w jaki sposób przygotować zebrania z zespołem i spotkania 1:1, aby

  efektywnie prowadzić ludzi;

 • w jaki sposób ustalić metryki do stałego mierzenia stanu

  przedsiębiorstwa;

 • jak napisać dobre OKRy;

 • kiedy stawiać cele, kiedy je zmieniać, kiedy je oceniać i jak często

  powtarzać cykl;

 • jak przygotować proces wdrożenia OKRów w organizacji, tak, aby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu;

 • co zrobić, aby pracownicy czuli się właścicielami rezultatów, które mają dowieść i byli odpowiedzialni za wyniki;

 • w jaki sposób monitorować swoich pracowników i rozliczać ich z wyników;

 • jak ustalać cele zespołów i cele poszczególnych pracowników.

Stosowane metody:

• wykład,

 • ćwiczenia indywidualne,

 • ćwiczenia grupowe.

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-15.
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 6 godzin.

SZKOLENIA Z KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Jednym zdaniem

Jak występować publicznie, dobrze przemawiać i sugestywnie prezentować.

 

Opis szkolenia

Wystąpienia publiczne to bez wątpienia ważna umiejętność. Im wyższe stanowisko tym ta umiejętność staje się bardziej kluczowa. Przedstawiając nowy produkt, przełomową strategię, prezentując wyniki czy ogłaszając decyzje swojemu zespołowi – we wszystkich tych sytuacjach trzeba wypaść świetnie. Sugestywnie i przekonująco. Mistrzowskie opanowanie sztuki wystąpień publicznych jest jedną z podstawowych umiejętności prawdziwego lidera.

Dobry prezenter kontroluje sposób w jaki jest odbierany przez słuchaczy.  Na wszystko jest sposób – na rozpoczęcie prezentacji i jej dobre zakończenie, na kontrolowanie mowy ciała i modulowanie głosu, na wywołanie śmiechu lub innych emocji.

Podczas szkolenia ze sztuki wystąpień publicznych pokazujemy te sposoby, mechanizmy przygotowywania i prowadzenia profesjonalnej prezentacji ale również ćwiczymy ich praktyczne wykorzystanie w przyjaznej atmosferze.

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • osób zarządzających – na wszystkich szczeblach organizacji
 • handlowców
 • osób mających na co dzień do czynienia z sytuacjami w których prezentują firmę, jej produkty, przekonują współpracowników, zwierzchników, inwestorów do proponowanych rozwiązań, kontaktują się z klientami, dostawcami, dziennikarzami, itp.

 

 

Cele szkolenia

 • nauczenie się jak przemawiać do innych osób w sposób interesujący i przekonujący
 • wypracowanie własnego stylu przemawiania, w oparciu o swoje silne strony
 • nauczenie się posługiwania komunikacją niewerbalną (kontakt wzrokowy, głos, mowa ciała), w taki sposób, by nie rozpraszała, tylko wzmacniała przekaz.
 • zdobycie wiedzy na temat przygotowania i prowadzenia wystąpień publicznych
 • zrozumienie, jak działa stres oraz jak można go zmniejszyć

 

 

Korzyści

Po szkoleniu uczestnicy:

 • potrafią bardziej przekonująco i swobodnie występować publicznie
 • prezentują się jako osoby bardziej pewne siebie, firmy, produktów, oferty, pomysłu
 • potrafią lepiej się komunikować
 • potrafią zaprojektować logiczne, zrozumiałe i zwięzłe wystąpienie
 • zwiększą kontrolę nad grupą, sobą i sytuacją

 

 

Stosowane metody

ćwiczenia indywidualne i zespołowe, odgrywanie ról, prezentacje przed kamerą

 

 

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-14
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

 

 

Jednym zdaniem

Jak przejąć kontrolę nad upływającym czasem, by być bardziej produktywnym i mieć czas dla siebie.

 

Opis szkolenia

Każdy z nas ma własny sposób oceny tego czym jest czas, własne miary czy coś trwa „długo” czy „krótko”, dla każdego z nas płynie on inaczej. Co więcej, w zależności od sytuacji, ten czas może pozornie biec szybciej lub wolniej co dodatkowo komplikuje planowanie czasu.

Zarządzanie czasem (tzw. time management) nie jest proste. Do stworzenia własnego, dopracowanego i skutecznego systemu, dzięki któremu będziemy sprawnie zarządzać celami i zadaniami konieczna jest znajomość siebie i indywidualnego sposobu postrzegania czasu.

Poznanie mechanizmów ułatwiających zarządzanie naszym czasem pozwoli nam lepiej wykorzystać ten bezcenny zasób.

Współczesny menedżer nie jest w stanie nigdy zrobić wszystkich zadań, które wpływają na jego biurko. Zawsze część spraw musi pozostać niewykonana. Jak jednak zaplanować swój czas dnia i tygodnia aby nasz czas oddany pracy miał największy sens?

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry kierowniczej, specjalistów, osób których zdolności planowania i zarządzania własnym czasem mają znaczący wpływ na całość organizacji,
 • osób odczuwających silną potrzebę zmian w związku z ciągłym przepracowaniem, zmęczeniem i „brakiem czasu”
 • osób, które niedawno otrzymały nowe, bardziej odpowiedzialne stanowisko
 • osób zagrożonych wypaleniem zawodowym

 

Cele szkolenia:

 • rozwinięcie umiejętności efektywnego zarządzania czasem (w pracy i prywatnie)
 • nauczenie uczestników, w jaki sposób być maksymalnie skutecznym w swoich działaniach bez stresu i z poczuciem kontroli nad sprawami
 • poznanie jednej z technik zarządzania sobą w czasie: Getting Things Done®

 

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy:

 • będą działali efektywniej
 • będą potrafią jeszcze lepiej planować swoje zadania
 • będą skuteczniej pracować pod presją czasu
 • będą potrafili zauważać i zwalczać swoje szkodliwe nawyki
 • będą potrafili wprowadzać dobre nawyki
 • będą wiedzieli jak poprawiać swoją punktualność, odpowiedzialność i wytrwałość
 • dzięki mniejszemu stresowi i lepszej koncentracji wpłyną pozytywnie na atmosferę w zespole
 • będą wiedzieć, jak zwalczać odkładanie spraw na później
 • będą potrafili zauważać i usuwać czynniki zakłócające pracę
 • dzięki lepszej organizacji czasu i pracy wzmocnią swój autorytet wśród innych

 

Stosowane metody:

ćwiczenia indywidualne i zespołowe, studium przypadku, gry, symulacje biznesowe, testy

 

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-14
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

Jednym zdaniem


Pokazujemy skuteczne i oparte o szacunek praktyki porozumiewania się w różnych sytuacjach w firmie.

 

Opis szkolenia


Komunikacja w firmie jest jednym z głównych składników tzw. kultury organizacyjnej. To jak zazwyczaj komunikujemy się w organizacji, jak rozwiązujemy problemy i jak załatwiamy sprawy ma niebagatelny wpływ na jakość miejsca pracy i może decydować o przewadze konkurencyjnej firmy na rynku pracy.

Dlatego szkolenie z umiejętności dobrych metod komunikacyjnych jest tak ważne i tak popularne.

Uczestnicy poznają podstawowe zasady efektywnej komunikacji, zasady budowanie kultury dobrej komunikacji w organizacji.

Dowiedzą się jak angażować innych do współpracy, gdy nie mogą wydać polecenia oraz jak radzić sobie z presją, przerywaniem, manipulacjami,

Podczas szkolenia omówimy zasady prowadzenie efektywnych spotkań wewnętrznych.

Uczestnicy poznają również swój styl komunikacyjny a następnie wezmą udział ćwiczeniach i przyjrzą się swoim nawykom, skłonnościom i błędom komunikacyjnym,

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia


Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry menedżerskiej
 • innych pracowników odpowiedzialnych za dobrą komunikację w firmie

 

Cele szkolenia:

 

 • podniesienie sprawności komunikacji
 • zmniejszenie liczby konfliktów
 • podniesienie umiejętności aktywnego słuchania

 

Korzyści:

 

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • lepiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami komunikacyjnymi w organizacji
 • potrafili lepiej przekazywać niepopularne wiadomości
 • radzić sobie z komunikacją podczas konfliktu w zespole
 • dobrze zarządzać komunikacją podczas przemian w firmie
 • lepiej radzić sobie z dawaniem i przyjmowaniem feedbacku

 

 

 

Stosowane metody:

 • odgrywanie scenariuszy,
 • ćwiczenia praktyczne,
 • dyskusja moderowana,

 

Informacje organizacyjne


Liczebność grupy: 6-14
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

 

 

Jednym zdaniem


Jak kontrolować swoje emocje i redukować poziom stresu.

 

 

Opis szkolenia

 

Stres w tłumaczeniu oznacza nacisk. Druga zasada dynamiki Newtona mówi, że bez nacisku nie ma działania. Dlatego stres jest i będzie integralną częścią pracy każdego z nas. Nie da się go uniknąć, ale można nauczyć się go zmniejszać i kontrolować na tyle, by jego negatywny wpływ na nasze życie zawodowe i prywatne był jak najmniejszy.

Uczestnicy poznają dogłębnie mechanizmy stresu, tak aby w przyszłości mogli lepiej sobie z nim sami radzić, zbudować indywidualny plan przeciwdziałania stresowi, a także potrafić reagować na zjawiska nadmiernego lub permanentnego stresu u współpracowników.

Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z najnowocześniejszymi technikami redukcji stresu i negatywnych emocji. Uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniach rozładowujących stres i treningach relaksacyjnych. Dowiedzą się również o podstawach work-life balance (WLB) oraz treningu uważności (mindfulness)

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry menedżerskiej
 • pracowników działu HR
 • pracowników sygnalizujących problemy z nadmiernym stresem w pracy

 

Cele szkolenia:

 

 • poprawa kultury organizacyjnej
 • zwiększenie satysfakcji z pracy
 • zwiększenie retencji
 • zmniejszenie sytuacji konfliktowych pomiędzy pracownikami
 • przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego

 

Korzyści:


Po szkoleniu uczestnicy:

 • poznają mechanizm stres” – jego pozytywne i negatywne efekty
 • poznają swój bieżący poziom stresu – poprzez badanie metodą Holmesa i Rahe’a
 • będą wiedzieć w jaki sposób zwalczać zjawisko wypalenia zawodowego
 • będą potrafili lepiej zadbać o swój work-life balance (WLB)
 • będą potrafili stosować najskuteczniejsze techniki redukcji stresu – stosowane m.in. przez płetwonurków
 • będą potrafili nieco lepiej zarządzać swoim nastrojem, emocjami (zwłaszcza gniewem)
 • poznają swoje „cyngle” (triggers) i nauczą się z nimi postępować

 

Stosowane metody:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
 • dyskusja moderowana

 

Informacje organizacyjne


Liczebność grupy: 6-20
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

 

 

Jednym zdaniem


Jak rozwijać swoją inteligencję emocjonalną dla osiągnięcia sukcesu w biznesie.

 

Opis szkolenia

 

Co stało się z tak zwanymi wzorowymi uczniami, z którymi chodziłeś do szkoły? Czy wszyscy odnieśli oszałamiający sukces? Nie? A może wręcz przeciwnie?

 • Dlaczego niektórzy ludzie tracą swój potencjał, a inni osiągają lepsze wyniki niż te które sugerował by ich talent?
 • Dlaczego większość wyników realizuje mniejszość?
 • Jakie cechy odróżniają osoby osiągające wysokie wyniki od przeciętnych?
   

Na szkoleniu odpowiemy na powyższe pytania i odkryjemy przed uczestnikami świat kluczowej kompetencji XXI w. – inteligencji emocjonalnej (EQ)

Sukces to coś więcej niż inteligencja. Naukowcy generalnie zgadzają się, że iloraz inteligencji odpowiada jedynie za 4–20% wyników.

Badania cytowane przez profesora Daniela Golemana pokazują, że kluczowym czynnikiem dla osiągania wybitnych rezultatów jest nie tylko zdolność lub talent, ale 80% osiągnięć zależy od inteligencji emocjonalnej (EQ).

Badania Golemana uświadamiają, że w dowolnej roli zawodowej inteligencja emocjonalna okazuje się dwa razy ważniejsza niż wszelkie inne kompetencje. Im trudniejsza i bardziej wymagająca rola, tym bardziej inteligencja emocjonalna staje się ważnym czynnikiem sukcesu.

Sprzedawcy o wysokiej inteligencji emocjonalnej okazali się lepsi od innych nawet o 319%. Badania wskazują również, że 90% wyników wyjątkowych liderów przypisuje się ich inteligencji emocjonalnej.

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie jest skierowane do:

 • menedżerów, którzy chcą podnieść swój poziom przywództwa na wyższy poziom
 • handlowców, którzy chcą budować lepsze relacje z klientami
 • pracowników, którzy chcą zrozumieć korzyści płynące z inteligencji emocjonalnej

 

Cele szkolenia:

 

 • rozwój przywództwa wśród kadry menedżerskiej
 • zwiększenie skuteczności handlowców
 • zwiększenie satysfakcji z pracy
 • poprawa relacji w zespole
 • zwiększenie jakości kultury organizacyjnej

 

Korzyści:


Na szkoleniu uczestnicy:

 • rozwiną umiejętności przewidywania własnych reakcji na różne sytuacje
 • poznają swoje schematy reakcji w sytuacjach konfliktowych
 • zrozumieją wpływ swoich emocji na współpracowników czy klientów
 • dowiedzą się jak radzić sobie w trakcie pojawiania się silnych emocji
 • poznają jak dopasowywać swoje metody komunikacji do typu osobowości rozmówcy
 • poznają zasady dobrej komunikacji
 • poznają mechanizmy działania empatii w relacjach biznesowych

 

Stosowane metody:

 • testy
 • odgrywanie scenariuszy,
 • ćwiczenia praktyczne,
 • dyskusja moderowana,

 

Informacje organizacyjne


Liczebność grupy: 6-20
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

 

 

Jednym zdaniem

W trakcie szkolenia uczestnicy zwiększą umiejętności respektowania swoich praw, przyjmowania krytyki i pochwał, a także wyrażania uczuć i opinii.

 

Opis szkolenia

Dobre samopoczucie i dobre relacje są możliwe do osiągnięcia w tym samym czasie.
Zajęcia uczą: umiejętności zachowań asertywnych, respektowanie praw innych osób, kształtowania szacunku do samego siebie oraz wymaganie tego od otoczenia.

Uczestnicy będą mieli okazję popatrzeć na siebie w pozytywnym świetle. Zamienić komunikaty na temat swoich rzekomych wad w komunikaty o cechach. Bazując na ćwiczeniach ugruntować lub podbudować własną samoocenę. Nauczą się określać takie style zachowań jak agresja, bierność i manipulacja. Zbiorą argumenty, jakie przemawiają za koniecznością wdrożenia zachowań asertywnych w swojej pracy.

Uczestnicy nauczą się również, postępować w większym stopniu tak, aby budować długotrwałe, przyjazne i uczciwe relacje z innymi ludźmi.

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • wszystkich pracowników zespołu
 • kadry kierowniczej
 • pracowników działów obsługi klienta
 • handlowców
 • pracowników mających kontakt z klientem wewnętrznym

 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest wypracowanie własnych asertywnych sposobów zachowania się w codziennej komunikacji, w tym w sytuacjach trudnych.
Szkolenie daje podstawy wiedzy o asertywnym sposobie komunikowania się, uczy sposobów wykorzystania zachowań asertywnych w różnych sytuacjach.

 

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy:

 • rozwiną umiejętność reagowania na agresję, bierność i manipulację.
 • nauczą się odróżniać zachowania asertywne od agresywnych.
 • ugruntują własną, pozytywną samoocenę, co pomoże im zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.
 • nauczą się budować asertywne komunikaty w sytuacjach takich jak: odmowa, krytyka, udzielanie informacji zwrotnej, czy podczas przyjmowania komplementu.
 • pełniąc funkcję kierowniczą, dowiedzą się jak świadomie budować wizerunek asertywnego szefa, lidera zespołu bądź grupy.
 • wiedza na temat rozwiązywania konfliktów w zespole, pozwoli im skuteczniej zarządzać pracą zespołu
 • zwiększą umiejętność negocjacji w kontakcie z klientem (wewnętrznym lub zewnętrznym).
 • rozwiną zdolność kształtowania szacunku do samego siebie oraz wymagania tego od otoczenia.
 • nabędą umiejętność reagowania  w zgodzie z sobą oraz używania technik przełamujących opór lub presję otoczenia.

 

Stosowane metody:

 • Case study – analiza przypadków (przygotowanych i osobistych uczestników).
 • Ćwiczenia – konkretnych technik (pisemnie i ustnie).
 • Dyskusja moderowana.

 

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 5-16
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

 

 

Jednym zdaniem

Typologia osobowości jest obecnie popularnym instrumentem wykorzystywanym do zrozumienia różnic w zachowaniach ludzi, stosowanym przez menedżerów wielu organizacji w Polsce i na całym świecie, niezależnie od branży i wielkości personelu.

 

Opis szkolenia

Test osobowości pomaga identyfikować mocne strony, unikalne talenty oraz potencjalne drogi rozwoju nas samych i całych zespołów. Umożliwia lepsze zrozumienie i docenienie osób różniących się od nas oraz wskazuje na powody wielu nieporozumień i konfliktów interpersonalnych.

Test zakłada, że nie ma dobrych lub złych typów osobowości. Opisuje nasze preferencje, nad którymi możemy wszakże pracować. Świadomość własnych cech pozwala ludziom na większą otwartość w pracy nad swoim typem, uczy także  otwartości na innych.

Przy użyciu testu osobowości można pracować nad rozwojem własnych kompetencji komunikacyjnych, a także zarządczych i przywódczych. Test nie jest narzędziem oceny – jedynie opisuje typ poszczególnych ludzi, wskazując jednocześnie na ich mocne strony i potencjalne obszary do rozwoju. Dzięki stosowaniu tego narzędzia możemy optymalnie (minimum energii – maximum efektów) zarządzać podwładnymi i współpracować z pozostałymi członkami zespołu. Pozwala ono skutecznie motywować do działania, gdzie rozliczanie z zadań często staje się tylko formalnością dającą ogromną satysfakcję zwierzchnikowi i podwładnemu.

Co roku ponad 3 miliony osób na całym świecie przechodzi badania typów osobowości przy pomocy tego narzędzia.

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • menedżerów,
 • osób zarządzających zespołami
 • potencjalnych liderów („talentów”)
 • wszystkich, którzy chcą poprawić swoje umiejętności komunikacyjne lub zbudować dobre relacje z innymi

 

Cele szkolenia:

 • wzrost efektywności wynikającej z lepszej współpracy (cele zespołowe)
 • uświadomienie różnic osobowościowych jako potencjału (synergia)
 • pomoc w ukształtowaniu lepszej kultury organizacyjnej i atmosfery pracy
 • przywiązanie pracowników do organizacji poprzez wzmocnienie dobrego wizerunku firmy (wewnątrz i na zewnątrz)
 • zmniejszenie liczby i skali konfliktów wynikających z niezrozumienia różnic osobowościowych
 • poznanie efektu synergii zespołu

 

Korzyści:

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • poznają siebie i przeanalizują swój typ osobowości w kontekście pełnionej roli zawodowej.
 • dowiedzą się jak zbudować zrównoważony zespół ludzi.
 • uświadomią sobie jak odbierają rzeczywistość i jak pracują ludzie o różnych typach osobowości.
 • poznają mocne i słabe punkty ludzi o poszczególnych typach osobowości.
 • zidentyfikują swoje mocne strony i obszary do rozwoju oraz źródła wewnętrznej motywacji.
 • zwiększą umiejętności perswazji lub przekazywania trudnych informacji – poprzez dobór odpowiednich argumentów przekonujących dany typ osobowościowy (kolegi, pracownika, szefa…).
 • nauczą się dobierać odpowiednich członków do zespołów dedykowanych do danych zadań.
 • zwiększą umiejętności zarządzania konfliktem.

 

Stosowane metody:

 • profesjonalny test osobowości
 • dyskusja moderowana
 • indywidualne konsultacje z trenerem

 

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 5-15
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Jednym zdaniem

Szkolenie po którym uczestnicy lepiej zrozumieją funkcjonowanie zespołu, docenią wartość swojej różnorodności, poznają metody skutecznej komunikacji i wzmocnią swoje relacje.

 

Opis szkolenia

Sprawny zespół jest podstawą sukcesu każdej organizacji.  Bez ciągłej pracy nad jego ulepszeniem zespoły mają tendencję do utraty dynamizmu, spadku efektywności i zaangażowania, zamykania się na zmiany i współpracę.

Podczas szkolenia:

 • Poznasz kolegów z zespołu od innej strony niż w pracy i możesz zostać mile zaskoczony
 • Będziecie mieli okazję do wymiany oczekiwań, komentarzy, opinii na temat Waszego zespołu. Z czego jesteście zadowoleni? Dumni? Co najbardziej chcielibyście poprawić?
 • Dowiesz się więcej na temat preferowanego stylu pracy swojego i kolegów z zespołu, co pozwoli Wam na bardziej efektywną współpracę
 • Odkryjecie i nazwiecie mocne strony Waszego zespołu, dowiecie się, co stanowi Wasz największy potencjał i przewagę nad innymi zespołami
 • Dowiesz się, jak przeprowadzać konfrontację bez konfliktu, czyli w pełni wyrazić to, co myślisz, bez budowania negatywnego napięcia

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • wszystkich członków zespołu
 • w szczególności do kierowników

 

Cele szkolenia:

 • rozwinięcie umiejętności współpracy w zespole

 

Korzyści:

 

 • Większe przywiązanie pracowników do zespołu. Wykonywanie zadań z większym zaangażowaniem, poczucie wspólnego celu.
 • Wyższa motywacja do dbania o jakość współpracy i relacje w zespole.
 • Wiedzę i znajomość metod tworzenia zespołu, w którym panują jasne reguły i dobra atmosfera.
 • Wzrost efektywności w wykonywaniu zadań
 • Budowanie proaktywnej postawy uczestników.
 • Wygaszanie nieefektywnych zachowań (takich jak ukrywanie niepowodzeń, odraczanie zadań i niekorzystanie z pomocy innych osób w zespole) na rzecz działań nastawionych na efekt i klimat współpracy.

 

Stosowane metody:

 • gra zespołowa (np. „Płatki kwiatów”),
 • dyskusja moderowana

 

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-14
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni (możliwe skrócenie do 8h/1d)

Jednym zdaniem


Szkolenie z zasad budowania dobrego pierwszego wrażenia, zasad autoprezentacji, budowania profesjonalnego wizerunku oraz zasad prowadzenia spotkań biznesowych i etykiety spotkań.

 

Opis szkolenia

 

Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie budowania swojego profesjonalnego wizerunku, zarządzania pierwszym wrażeniem oraz sposoby w jaki postrzegają nas inni (autoprezentacji).

Na szkoleniu uczestnicy warsztatów otrzymają praktyczne wskazówki związane z prowadzeniem efektywnych spotkań biznesowych. Omówią i przećwiczą zasady etykiety spotkań biznesowych: umawianie spotkań, zachowanie przed w trakcie i po spotkaniu.

Dowiedzą się jak radzić sobie z typowymi, trudnymi sytuacjami podczas spotkań

Uczestnicy warsztatów nauczą się jak prezentować siebie w sposób poprawiający relacje i postrzeganie ich jako profesjonalistów i przećwiczą różne sytuacje podczas spotkań.

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie jest skierowane do:

 • wszystkich handlowców
 • kadry menedżerskiej
 • innych pracowników kontaktujących się kluczowymi klientami

 

Cele szkolenia:

 

 • podniesienie umiejętności – zarządzania własnym wizerunkiem
 • poprawa jakości spotkań zewnętrznych

 

 

Korzyści:


Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • Czym są autoprezentacja, zarządzanie wrażeniem i budowanie wizerunku?
 • Jakie są zasady rządzące tzw. pierwszym wrażeniem?
 • Jakie są zasady prowadzenia efektywnych, dojrzałych i inspirujących spotkań?
 • Jak doskonale przygotować się do spotkania?
 • Jak prawnie prowadzić spotkania dużych zespołów (team-on-team)?
 • Jakie są zasady robienia naprawdę przydatnych notatek ze spotkania?
 • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie spotkania?
 • Jak radzić sobie ze swoim lękiem społecznym (nieśmiałością)?
 • Jak dopasować się podczas rozmowy do różnych typów ludzi ?
 • Jakie są podstawowe zasady etykiety spotkań w biznesie?

 

 

 

Stosowane metody:

 • odgrywanie scenariuszy
 • dyskusja moderowana,

 

Informacje organizacyjne


Liczebność grupy: 6-14
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

 

 

Jednym zdaniem


Jak najlepiej przekazywać informację zwrotną (feedback) w organizacji.

 

Opis szkolenia

 

Informacja zwrotna (feedback) jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu zespołem. Feedback może wpływać motywująco, ale jeśli nie jest przekazany w odpowiedni sposób, może być destrukcyjny.

Również autorytet przywódcy zależy w dużej mierze od sposobu, w jaki prowadzi on komunikację z ze swoim zespołem. Rozmowa przeprowadzona na podstawie zasad udzielania feedbacku pomaga menedżerom rozwijać zespół i podnosić motywację do pracy. Odpowiednio częste i profesjonalne udzielanie feedbacku przez managera buduje autorytet lidera.

 

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry menedżerskiej
 • pracowników z dużym potencjałem rozwoju

 

Cele szkolenia:

 

 • rozwój przywództwa w organizacji
 • poprawa umiejętności komunikacyjnych menedżerów
 • ograniczenie liczby sytuacji konfliktowych w organizacji

 

Korzyści:


Po szkoleniu uczestnicy zwiększą umiejętności:

 • przekazywania feedbacku
 • efektywnej komunikacji z zespołem
 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych z pracownikami
 • zwiększania zaangażowania wśród pracowników

 

Stosowane metody:

 • dyskusja moderowana
 • warsztat udzielania informacji zwrotnej pracownikom

 

Informacje organizacyjne


Liczebność grupy: 6-20
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

 

 

Jednym zdaniem


Jak najlepiej zapobiegać i postępować z sytuacjami konfliktowymi w organizacji.

 

Opis szkolenia

 

Konflikty są nieuniknione i wykluczenie ich z życia jest niemożliwe. Są częstym i naturalnym zjawiskiem, wynikającym z dynamiki procesów zachodzących między ludźmi. Można jednak nauczyć się jak konfliktom zapobiegać, ograniczać ich negatywne skutki i rozwiązywać z korzyścią dla wszystkich stron.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:

 • Czym jest konflikt i dlaczego to jest zjawisko naturalne i dobre?
 • Jakie są rodzaje i przyczyny powstawania konfliktów?
 • Jak przebiega konflikt?
 • Jakie zjawiska towarzyszą konfliktom w firmie?
 • Jak zarządzać konfliktem (np. w swoim zespole)?
 • Jak rozwiązywać spory?
 • Jak nasza inteligencja emocjonalna (EQ) wpływa na radzenie sobie z konfliktami (wprowadzenie)
 • Jakie są najczęstsze błędy w zarządzaniu konfliktem?
 • Sposoby zarządzania konfliktami w dużych organizacjach?


Uczestnicy przećwiczą umiejętności interpersonalne w inscenizowanych sytuacjach konfliktowych oraz nauczą się szybko rozpoznawać każdy z 5 typów konfliktów i dobierać optymalny rodzaj komunikacji.

 

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

 

Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry menedżerskiej
 • pracowników z dużym potencjałem rozwoju

 

Cele szkolenia:

 

 • poprawa komunikacji w organizacji
 • ograniczenie rotacji personelu
 • polepszenie kultury organizacyjnej firmy

 

Korzyści:


Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • czym są i jak przebiegają konflikty,
 • jak radzić sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych,
 • jak zapobiegać, rozpoznawać i odpowiednio reagować na konflikty w zespole.

 

Stosowane metody:

 • dyskusja moderowana
 • odgrywanie scenek i symulowanie sytuacji konfliktowych
 • grywalizacja z wykorzystaniem profesjonalnej gry szkoleniowej

 

Informacje organizacyjne


Liczebność grupy: 6-20
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

MENTORING

Jednym zdaniem

Mentoring polega głównie na tym, by mentorowany (mentee), poprzez  wsparcie mentora rozwijał swój potencjał i kompetencje.

Opis

Mentoring to jedna z najefektywniejszych, bo nastawionych na praktykę, metod nauki.

Mentoring wykorzystuje metodykę coachingu, dzielenia się doświadczeniem i treningu edukacyjnego. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie.

Mentor jest ekspertem i przekazuje wiedzę i umiejętności na poziomie zawodowym. Mentoringiem może być np. nauka sposobów radzenia sobie ze stresem, sposobów komunikacji, organizacji czasu lub metod rozwiązywania konkretnych problemów w firmie.

Mentoring w odróżnieniu od innych, zbliżonych dyscyplin (coaching, tutoring, doradztwo, szkolenia) oparty jest na osobistej praktyce mentora, który przekazuje swoje doświadczenia uczniowi (mentee).

Zadaniem mentora jest wybór i dostosowanie takiej ścieżki postępowania, która najefektywniej będzie dopasowana zarówno do stylu pracy i początkowych kompetencji mentee jak i oczekiwań zleceniodawcy (firmy) oraz wymogów związanych z samym wynikiem

Schemat procesu mentoringu

Proces mentoringowy zaczyna się od analizy sytuacji wyjściowej i ustalenia co i z jakiego powodu ma zostać zmienione. Następnym krokiem jest ustalenie, jaki ma być rezultat i po czym rozpoznamy, że spełnia nasze oczekiwania. Trzecim krokiem jest zaplanowanie działań, które poprowadzą Mentee od analizy sytuacji wyjściowej do wyznaczonego rezultatu. Czwarty krok to kontrolowanie i korygowanie sposobów i środków oraz wyników cząstkowych, które są wykorzystywane przez mentee w drodze do określonego na początku rezultatu, określonego jasnymi kryteriami. 

Proces mentoringowy składa się z następujących elementów:

 1. Konsultacje
  1. wskazanie kandydatów na Mentee,
  2. badanie potrzeb Mentee,
  3. Mentor otrzymuje dane dotyczące Mentee,
  4. dostarczenie Mentee informacji o Mentorze.
 2. Sesja zero.
  1. Mentor i Mentee omawiają swoje oczekiwania, cele procesu i podpisują Kontrakt (Kontrakt M&M),
  2. opracowywany jest wstępny plan spotkań i narzędzi potrzebnych do współpracy.
 3. Sesje mentorskie.
  1. Mentee i Mentor spotykają się na sesję we wspólnie umówionym terminie,
  2. w trakcie każdej sesji Mentee i Mentor pracują nad zagadnieniami ustalonymi w Indy­wi­du­alnym Planie Mentoringu lub innymi, w miarę potrzeb i zgłoszeń Mentee,
  3. po sesji Mentor wskazuje Mentee dodatkowe materiały, do pracy indywidualnej,
  4. przed kolejną sesją Mentor i Mentee omawiają rezultaty i stopień wdrożenia ustaleń z poprzedniej sesji,
  5. w połowie cyklu sesji mentoringowych odbywa się sesja ewaluacyjna – dająca obraz prze­by­tych sesji i ich efektywności, pozwalająca na wprowadzenie korekt działań; raport z ewaluacji częściowej przekazywany jest także Zlecającemu, na życzenie.
 4. Zakończenie projektu
  1. Mentee oraz Mentor na zakończenie relacji przekazują sobie informacje zwrotne, pod­su­mo­wują wszystkie sesje, wdrożone elementy oraz stopień realizacji założonych celów w Indywidualnym Planie Mentoringu,
  2. Mentor sporządza raport ewaluacyjny z przebiegu procesu mentoringowego, przekazuje go Mentee oraz Zlecającemu (na życzenie).
  3. Mentee biorą udział w badaniu satysfakcji.

Ze względu na specyfikę procesu mentoringowego, a w szczególności personalny charakter relacji Mentor-Mentee zakładamy, że formalne rozpoczęcie procesu następuje dopiero z chwilą podpisania Kontraktu M&M. Dopiero od tego momentu Zamawiający ponosi koszt procesu mentoringowego.

W szczególności konsultacje, sesja zero oraz wszelkie działania ewaluacyjne są działaniami nieodpłatnymi.

 

Kliknij TUTAJ  Zobacz etapy procesu mentoringowego

 

Informacje organizacyjne

Dla uczestnika (Mentee) proponujemy standardowo 8 spotkań po 1,5h każde.

Częstotliwość spotkań z Mentorem będzie ustalana indywidualnie, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu kalen­darzowym. Uzupełnieniem spotkań, jeśli zajdzie taka potrzeba, będą konsultacje online.

Usługa obejmować może wsparcie i motywację do osiąganiu celów w zakresie, na przykład:

 • umiejętności zarządzania sprzedażą i budowania relacji z kluczowymi klientami firmy
 • skuteczne i asertywne komunikowanie się w sytuacji dużego zespołu rozproszonego (korporacji),
 • umiejętności miękkie i twarde lidera zespołu,
 • inne cele ustalone ze zleceniodawcą,
 • inne cele uzgodnione z Mentee. 

Ponadto (w miarę możliwości Mentora) pomoc w:

 • rozwijaniu umiejętności handlowych
 • poprawie umiejętności komunikacyjnych,
 • budowanie P&La projektu i analizy finansowej,
 • opracowaniu strategii marketingowej i komunikacyjnej,
 • poprawie efektywności działania oraz stabilnym rozwoju,
 • budowaniu osobistej marki,
 • poprawie work-life balance
 • zarządzaniu zespołem,
 • rozwiązaniu innych bieżących problemów.

Wszyscy mentee mogą brać udział w konferencjach „Rozmowy inspirujące” organizowanych przez Kordo Edukacja gdzie m. in. podczas sesji networkingowych będą mogli doskonalić swoje umiejętności networkingowe (ice-breaking, small talk, elevator pitch, etykieta rozmów, mingling i wykorzystanie LinkedIn).

SZKOLENIA Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Employee advocacy to strategia marketingowa, która opiera się na wykorzystaniu pracowników firmy jako ambasadorów marki. Polega to na koordynacji aktywności grupy pracowników, którzy w sposób naturalny i autentyczny promują firmę w sieci.

 

Celem employee advocacy jest zwiększenie zasięgu i zaangażowania w mediach społecznościowych, poprawa wizerunku firmy oraz budowanie więzi pomiędzy pracownikami a marką.

 

Koordynacja aktywności grupy ambasadorów firmy to proces zarządzania komunikacją między pracownikami a marką. Polega to na dostarczeniu odpowiednich narzędzi i materiałów, takich jak gotowe posty, grafiki czy filmy, które umożliwią pracownikom efektywną promocję firmy.

 

Pisanie postów to kluczowy element strategii employee advocacy. Początkowo Ambasadorzy Firmy mogą nie czuć się dość swobodnie na LinkedIn, by samodzielnie tworzyć wartościowe i angażujące treści. Dzięki naszej usłudze otrzymają raz w miesiącu gotowe materiały (tekst + ilustracja), które przyciągają uwagę potencjalnych klientów.

 

Skuteczność strategii employee advocacy wynika z autentyczności i zaangażowania pracowników.

Personal branding to proces budowania wizerunku eksperta w danej dziedzinie. Odkąd LinkedIn stał się jednym z kluczowych narzędzi w budowaniu marki osobistej, która przyciąga uwagę pracodawców, klientów i partnerów biznesowych, nie można sobie wyobrazić pominięcia tego elementu.

 

Budowanie wizerunku eksperta na LinkedIn wymaga odpowiedniej strategii i działań, które pozwolą na wyróżnienie się wśród tysięcy innych profili. Istotne są tu elementy takie jak: kompletny profil, wartościowe treści, regularność publikacji, interakcja z innymi użytkownikami oraz rozwijanie swojej sieci kontaktów.

 

W ramach wsparcia w budowaniu wizerunku eksperta na LinkedIn pomagamy przygotować wartościowe treści, związane z branżą i obszarem kompetencji klienta.

 

Wsparcie obejmuje także pomoc zwiększeniu liczby wartościowych kontaktów biznesowych oraz w interakcji z innymi użytkownikami.

 

Dzięki naszej usłudze wejście w świat LinkedIn będzie dla Ciebie bezpieczne wizerunkowo i emocjonalnie.

Dla osób na stanowiskach C-Level, czyli CEO, CTO, CFO, Head of…, Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu itp., obecność na LinkedIn jest ważnym elementem w kreowaniu wizerunku lidera i eksperta.

 

Executive LinkedIn to usługa strategicznego wsparcia obecności osób na stanowiskach C-Level w przestrzeni LinkedIn. Usługa ta obejmuje wsparcie w zakresie opracowania i realizacji strategii personal brandingowej.

 

Ekspert ds. personal brandingu wspiera osoby na stanowiskach C-Level w zakresie tworzenia wartościowych treści, które przyciągają uwagę potencjalnych klientów, partnerów biznesowych, pracowników, a nawet dziennikarzy.

 

W ramach usługi Executive LinkedIn ekspert może pomóc w opracowaniu planu publikacji treści oraz w monitorowaniu skuteczności działań.

 

Nasz ekspert ds. personal brandingu zacznie pracę od audytu profilu na LinkedIn i zasugerowaniu zmian na podstawie najlepszych światowych praktyk.

 

Kolejnym ważnym elementem usługi Executive LinkedIn jest monitorowanie aktywności na LinkedIn i analiza skuteczności działań, wsparcie w ew. sytuacjach kryzysowych.

 

Usługa Executive LinkedIn może obejmować również tworzenie wysokiej jakości materiałów medialnych (treści, wideo, infografika), dobór odpowiednich zdjęć lub korekta nadesłanych przez klienta.

 

Dzięki temu osoba C-level będzie mogła w szybki, skuteczny i bezpieczny sposób prowadzić bezpośrednią komunikację z czytelnikami. Zamiast czekać kilka dni (a czasem tygodni) na reakcje działu PR i agencji zewnętrznych, możliwe jest przekazanie np. relacji z ważnego wydarzenia w ciągu godziny.

LinkedIn to platforma społecznościowa, która umożliwia budowanie relacji biznesowych, promowanie wizerunku osobistego oraz firmy, generowanie leadów i zasięgów. Dlatego coraz więcej osób i firm decyduje się na aktywną obecność na tej platformie.

 

Szkolenie z zasad na LinkedIn i sposobów realizacji celów to usługa, która ma na celu przygotowanie uczestników do efektywnego wykorzystywania LinkedIn w celu osiągania określonych celów. Szkolenie może być dostosowane do potrzeb uczestników i skupiać się na różnych aspektach działalności na LinkedIn, takich jak budowanie wizerunku osobistego, rozwijanie społeczności marki, generowanie leadów czy zasięgów.

 

W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie wykorzystać funkcjonalności LinkedIn, takie jak tworzenie postów i artykułów, udostępnianie treści, budowanie sieci kontaktów i uczestniczenie w grupach dyskusyjnych. Uczestnicy będą także uczyć się tworzyć i promować wartościowe treści, które przyciągają uwagę potencjalnych klientów i partnerów biznesowych.

 

Szkolenie z zasad na LinkedIn i sposobów realizacji celów to także okazja do nauki technik pozyskiwania leadów i zwiększania zasięgów na platformie. Uczestnicy dowiedzą się, jak używać narzędzi LinkedIn do skutecznego pozyskiwania kontaktów biznesowych i rozwijania społeczności marki.

 

Podczas szkolenia zostaną również omówione zasady tworzenia profesjonalnego wizerunku osobistego na LinkedIn oraz sposoby na budowanie wartościowych relacji biznesowych. Uczestnicy poznają strategie i techniki, które pozwolą im efektywnie zarządzać swoim profilem na LinkedIn i osiągać zamierzone cele biznesowe.

 

Szkolenie jest skonstruowane elastycznie i w zależności od wymaganego zakresu może potrwać:

– wersja compact – 1 godzinę (rekomendowane dla formy online, dla zespołów rozproszonych, dla kadry zarządczej lub jako wystąpienia np. na evencie),

– wersja basic – 2-3 godziny,

– wersja premium – 6 godzin (tzw. dzień szkoleniowy).