Polityka prywatności

 

Wstęp

Korzystanie ze strony www.kordoedukacja.pl oznacza akceptację poniższych zapisów Polityki Prywatności i Cookies. 

 

Relacje z naszymi partnerami oparte o szacunek, partnerstwo i zrozumienie są fundamentem naszych zasad współpracy. Dlatego zależy nam na transparentnej komunikacji – w szczególności w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Kordo Edukacja.

 

W naszym serwisie są miejsca, w których zachęcamy do kontaktu z nami.

Dopóki z nich Państwo nie skorzystacie, żadne dane osobowe nie będą przez nas gromadzone.

 

Możecie Państwo dobrowolnie podać swoje dane osobowe (takie jak np. adres e-mail czy numer telefonu), co umożliwi kontakt z nami. Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa informacje, w jaki sposób przetwarzamy takie dane, jakie prawa przysługują ich właścicielom.

 

Polityka Prywatności

Administrator danych

Administratorem danych osobowych, które ewentualnie nam Państwo przekażecie, jest:

 

Kordo Marcin Babiak

Topolowa 6

05-504 Korzeniówka

 

Osoba kontaktowa:

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych wsparcia i informacji udzieli:

Inspektor Danych Osobowych. Kontakt e-mail: IOD@kordoedukacja.pl

Podstawa i cel przetwarzania danych

Podane przez Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą.

 

Taką zgodę należy wyrazić na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) „RODO”, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

Na naszej stronie zgodę na przetwarzanie wskazanych danych osobowych można wyrazić poprzez: 

 

 • Wypełnienie formularza kontaktowego.

 • Wysłanie e-mail lub wykonanie telefonu do naszej firmy.

 • Dodanie komentarza pod artykułem w zakładce Blog

 • Wypełnienie formularza zapisu na Newsletter (tutaj zastosowanie mają zapisy Regulaminu Newslettera)

 

Rodzaj przetwarzanych danych

 • Wypełnienie formularza kontaktowego — imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail

 • Wysłanie e-mail lub wykonanie telefonu do naszej firmy — adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu

 • Dodanie komentarza pod artykułem w zakładce Blog — adres e-mail

W jakim celu i jak długo przechowujemy dane?

Zależy nam, aby kontakt z nami nie miał charakteru „spamu”.

Dlatego bez Państwa zgody NIE będziemy wysyłać niezamówionych ofert handlowych.

 

Podane przez Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie w celu, w którym je podajecie:

 

 • Formularz kontaktowy – w celu skontaktowania się z Państwem (przez telefon lub e-mail) lub udzielenia informacji. Dane przechowamy w celu podjęcia kontaktu przez okres maksymalnie 30 dni. Po nawiązaniu kontaktu dane przechowamy przez okres niezbędny do realizacji indywidualnych ustaleń (jeśli takie będą miały miejsce).

 • Wysłanie e-mail lub wykonanie telefonu do naszej firmy – w celu wynikającym z Państwa oczekiwań wyrażonych podczas kontaktu (np. przekazanie dodatkowych informacji, przygotowanie oferty szkolenia itp.). Dane przechowamy przez okres niezbędny do realizacji indywidualnych ustaleń.

 • Dodanie komentarza pod artykułem w zakładce Blog — do czasu wycofania zgody.

Czy przekazujemy dane innym podmiotom?

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych zleceniobiorcom i podwykonawcom Administratora, którzy świadczą usługi obsługi administracyjnej, operacyjnej  i księgowo — podatkowej Administratora i jego Klientów.

Administrator zawarł odpowiednie umowy z ww. podmiotami, w których zobowiązują się one do właściwego przetwarzania danych i przestrzegania obowiązków wynikających z RODO.

 

Czy wykorzystujemy „profilowanie”?

Na naszej stronie nie wykorzystujemy tzw. profilowania użytkowników lub systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Państwa prawa

Macie Państwo prawo zażądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

Możecie także w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych.

 

Macie Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych, a także prawo do przeniesienia ich w sposób zautomatyzowany.

 

Aby skorzystać z tych praw, wystarczy się z nami skontaktować – telefonicznie, przez e-mail albo pocztą.

 

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Wam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Polityka Cookies

Czym są pliki Cookies?

Pliki cookies inaczej Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika np. telefonie, komputerze, tablecie. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie. Strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp.

Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.

 

W jakim celu wykorzystywane są pliki Cookies? 

Cookies techniczne zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej oraz dostosowanie strony do poprzednich ustawień użytkownika. oraz jego indywidualnych potrzeb. 

 

Administrator stosuje pliki cookies podmiotów trzecich takie, jak: 

 • cookies analityczne  w celach analitycznych — poprzez kod Google Analytics

Jak długo przechowywane są pliki Cookies?

Pliki sesyjne – przechowywane są na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej

Pliki stałe – przechowywane są do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu