Polityka prywatności

 

Relacje z naszymi partnerami oparte o szacunek, partnerstwo i zrozumienie są fundamentem naszych zasad współpracy. Dlatego zależy nam na transparentnej komunikacji – w szczególności w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Kordo Edukacja.

W naszym serwisie są miejsca, w których zachęcamy do kontaktu z nami. Dopóki z nich Państwo nie skorzystacie żadne dane osobowe nie będą przez nas gromadzone.

Możecie Państwo dobrowolnie podać swoje dane osobowe (takie jak np. adres e-mail czy numer telefonu), co umożliwi kontakt z nami. Poniżej przygotowaliśmy dla informacje, w jaki sposób przetwarzamy takie dane, jakie prawa przysługują ich właścicielom.

 

Administrator danych

 

Administratorem danych osobowych, które ewentualnie nam Państwo przekażecie, jest:


Kordo Marcin Babiak,
Topolowa 6,
05504 Korzeniówka

 

Osoba kontaktowa

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych wsparcia i informacji udzieli:
Inspektor Danych Osobowych. Kontakt e-mail: 
IOD@kordoedukacja.pl

 

Podstawa przetwarzania danych – tylko za Państwa zgodą

 

Podane przez Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą.

Taką zgodę należy wyrazić na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) „RODO”, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

W naszym serwisie zgodę na przetwarzanie wybranych danych osobowych można wyrazić poprzez: 

  • Wypełnienie formularza kontaktowego..
  • Wysłanie e-mail lub wykonanie telefonu do naszej firmy.

 

W jakim celu i jak długo przechowujemy dane?

 

Zależy nam, aby kontakt z nami nie miał charakteru „spamu”.
Dlatego bez Państwa zgody NIE będziemy wysyłać niezamówionych ofert handlowych.

Podane przez Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie w celu, w którym je podajecie:

  • Formularz kontaktowy – w celu skontaktowania się z Państwem (przez telefon lub e-mail) lub udzielenia informacji. Dane przechowamy w celu podjęcia kontaktu przez okres maksymalnie 30 dni. Po nawiązaniu kontaktu dane przechowamy przez okres niezbędny do realizacji indywidualnych ustaleń (jeśli takie będą miały miejsce).
  • Wysłanie e-mail lub wykonanie telefonu do naszej firmy – w celu wynikającym z Państwa oczekiwań wyrażonych podczas kontaktu (np. przekazanie dodatkowych informacji, przygotowanie oferty szkolenia itp.). Dane przechowamy przez okres niezbędny do realizacji indywidualnych ustaleń.

 

Czy przekazujemy dane innym podmiotom?

 

Danych osobowych NIE przekazujemy innym odbiorcom, jak również nie przetwarzamy ich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Czy wykorzystujemy „profilowanie”?

 

W naszym serwisie www nie wykorzystujemy tzw. „profilowania” użytkowników lub systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Państwa prawa

 

Macie Państwo prawo zażądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Możecie także w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych.

Macie Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych, a także prawo do przeniesienia ich w sposób zautomatyzowany.

Aby skorzystać z tych praw, wystarczy że się z nami skontaktować – telefonicznie, przez e-mail albo pocztą.

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Wam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.