Coaching w zarządzaniu

[MA06]

Jednym zdaniem

Jak rozwijać pracowników poprzez coaching.

Opis szkolenia

Umiejętność rozwijania ludzi jest jednym z podstawowych elementów inteligencji emocjonalnej (EQ). Podstawową barierą w rozwijaniu ludzi jest ich opór przed zmianą. Narzędziem najlepiej eliminującym opór pracownika jest coaching.

Coaching jest metodą rozwoju polegającą na tym, że uczestnik zwiększa swoją samoświadomość, odkrywa własne zasoby oraz ograniczenia (np. postawy, emocje, potrzeby, wartości, przekonania, nawyki) oraz przy wsparciu coacha wypracowuje najlepszą dla siebie strategię osiągnięcia wybranego celu.

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą konkretne umiejętności związane z prowadzeniem sesji coachingowych.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • menedżerów, którzy chcą zwiększyć umiejętność rozwijania ludzi.

 • osób zajmujących się wdrażaniem pracowników

 • pracowników działu HR

Cele szkolenia:

 • uruchomienie potencjału tkwiącego w pracownikach,

 • poprawa wyników pracy, samodzielności i zaangażowania pracowników,

 • optymalizacja kapitału ludzkiego poprzez awanse poziome,

 • zmiana kultury organizacyjnej w kierunku kultury opartej na zaufaniu do środowiska pracy,

 • poprawa wizerunku pracodawcy,

 • poprawa retencji talentów.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • potrafili swobodnie prowadzić rozmowy coachingowe,

 • będą potrafili wspierać rozwój pracowników przy wykorzystaniu narzędzi coachingowych ułatwiających budowanie zaangażowania,

  osiąganie celów i rozwiązywanie problemów,

 • rozumieć i stosować w praktyce strukturę rozmowy coachingowej,

 • mieli wyższą umiejętność aktywnego słuchania, prowadzenia efektywnej rozmowy i stawiania właściwych pytań,

 • potrafili stosować coachingowy styl zarządzania,

 • rozumieć różnicę między coachingiem, mentoringiem, kierowaniem a szkoleniem.

 

Stosowane metody:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,

 • symulacje rozmów coachingowych w parach,

 • angażujące ćwiczenia w grupach.

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować