Specyfika zarządzania w Polsce wynika głównie ze specyfiki społeczeństwa.

W przypadku zarządzania jednym z najważniejszych jest tzw. dystans do władzy.

Cóż to jest?

Wskaźnik dystansu władzy (Power Distance Index = PDI) pokazuje, na ile dana społeczność akceptuje to, że osoby posiadające władzę są „lepsze” od tych podporządkowanych. PDI jest miarą akceptacji hierarchii władzy.

Opracowany przez G. Hofstede w 1973 r., pozwala ocenić, w jakim stopniu obywatele lub podwładni akceptują autorytet przywódców. Wskaźnik PDI jest niższy w krajach i organizacjach, w których rządzący działają w porozumieniu z podwładnymi, wysoki w miejscach o silnej hierarchii. Np. w krajach arabskich wynosi średnio 80 a w UE 45.

Tam, gdzie PDI jest wysoki przywódca (szef firmy czy lider polityczny):

💪ma rację niezależnie od argumentów
🙇należy aprobować jego decyzje - nawet gdy nie rozumie się celu
🦉jego opinia jest ważniejsza od innych
🙌źle widziane jest kwestionowanie jego zdania
👑ma prawo korzystać ze specjalnych przywilejów
🎭nie powinien przyznawać się do błędów ani zmieniać zdania
😷może łamać zasady dotyczące zwykłych (pozostałych) ludzi
🏠trudniej pracować bez jego nadzoru (np. na HO)

🔸Czy zgadzasz się, że szefowi wolno więcej?

Czy szefowi wolno więcej?

10 września 2020

>>emoji<<

© Copyright 2018 Kordo Marcin Babiak.
    Wszystkie prawa zastrzeżone.

Administratorem danych osobowych jest Kordo Marcin Babiak z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 05-504 Korzeniówka. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń (w przypadku uzyskania ich na potrzeby szkolenia) oraz marketingu usług Kordo Marcin Babiak (w przypadku uzyskania ich poprzez formularz kontaktowy w tej witrynie internetowej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

Polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Skontaktuj się z nami