Delegowanie zadań i uprawnień

[MA02]

Jednym zdaniem

Praktyczne szkolenie z delegowania zadań, obowiązków i uprawnień.

Opis szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak zwiększyć efektywność pracy oraz co zrobić, aby polecenia były realizowane we właściwy sposób?
 • Czym jest delegowanie, jakie niesie korzyści, jakie są rodzaje delegowania?
 • Jakie są zasady skutecznego delegowania?
 • Jakie są przyczyny nieskutecznego delegowania zadań?
 • Dlaczego pracownicy nie robią tego, co powinni?
 • Jakie są powody braku zaangażowania pracowników?
 • Jak oddziaływać na pracowników, aby delegowanie było efektywne?
 • Jak rozwijać samodzielność podwładnych?
 • Jakie są czynniki blokujące samodzielność?

Podczas szkolenia przeprowadzony zostanie warsztat, podczas którego uczestnicy będą odgrywać role, symulując przykłady rozmowy z pracownikiem oraz z zespołem z zakresu delegowania uprawnień.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry kierowniczej

Cele szkolenia:

 • Poznanie skutecznych metod delegowania odpowiedzialności,
 • Poprawa skuteczności przekazywania poleceń i informacji,
 • Zmniejszenie liczby konfliktów w zespołach,
 • Zmniejszenie obciążenia kadry menedżerskiej pracą i zadaniami,
 • Zwiększenie sprawności organizacji,
 • Zmniejszenie skali zjawisk: perfekcjonizmu, mikrozarządzania, stresu i wypalenia zawodowego.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy:

 • zwiększą sprawność egzekucji swoich poleceń,
 • będą chętniej i lepiej przekazywać uprawnienia swoim podwładnym,
 • zwiększą poczucie swojej kontroli nad procesami,
 • będą wiedzieli, jak stworzyć lepsze środowisko pracy.

Stosowane metody:

 • dyskusja moderowana,
 • omawianie studiów przypadków,
 • analiza zgłaszanych problemów,
 • gra „Delegation Poker”.

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować