Efektywne spotkania i telekonferencje

[MA13]

Jednym zdaniem

Jak prowadzić spotkanie, aby przyniosło zamierzony efekt.

Opis szkolenia

Niemal każdego dnia pracownicy spędzają znaczną część czasu pracy na spotkaniach biznesowych. Problemem, jaki można zaobserwować, jest niska efektywność tych spotkań, które „ciągną się” godzinami i nie przynoszą spodziewanych rezultatów. Każdy z nas chociaż raz był na spotkaniu, które można by uznać za: nieproduktywne, przegadane, sprzyjające kłótniom czy też bez realnych wniosków i zadań. Marzymy o poszanowaniu dla naszego czasu i zaangażowania.

Ważne zatem jest, aby osoby prowadzące spotkania nabyły umiejętności planowania i prowadzenia spotkań biznesowych, co da możliwość na uzyskanie pełnego zaangażowanie uczestników, a co za tym idzie, pozwolą wypracować znacząco lepsze rozwiązania w krótszym czasie i plan działania zapewniający wdrożenie ustaleń.

Prowadzenia spotkań można się nauczyć. Jest kilka efektywnych technik, których poznanie i stosowanie daje gwarancję uzyskania efektywnego spotkania.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry menedżerskiej,

 • osób prowadzących spotkania,

 • pracowników HR,

 • trenerów wewnętrznych,

 • pracowników, którzy przygotowują się do wymienionych wyżej ról.

Cele szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat sposobu przygotowania się do przeprowadzenia spotkania,

 • poznanie czynników wpływających na efektywność spotkania,

 • nabycie umiejętności dopasowania formy spotkania do jego celu,

 • poznanie technik komunikacyjnych wzmacniających aktywność

  uczestników,

 • nauka tworzenie atmosfery wzajemnej akceptacji,

 • umiejętność zapobiegania konfliktom,

 • poznanie sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji tj. awarie i

  problemy techniczne, trudne zachowania uczestników,

 • umiejętność radzenia sobie z emocjami podczas spotkań,

 • umiejętność zaangażowania uczestników spotkania do współpracy

  podczas rozwiązywania problemów,

 • pokonywanie własnej tremy i radzenie sobie ze stresem uczestników

  spotkania.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • jakie są rodzaje spotkań i ich cele,

 • jak zdefiniować czynniki efektywności spotkania,

 • w jaki sposób dobierać uczestników spotkania i przygotowanie zaproszenia (treść, forma, kanały dystrybucji),

 • jak zarządzanie prelegentami

 • jak kierować dyskusją,

 • jak budować przyjazny klimatu spotkania

 • w jaki sposób kontrolować czas,

 • jak radzić sobie w trudnych sytuacji: awarie i problemy techniczne,

  trudne zachowania uczestników,

 • w jaki sposób przeprowadzić telekonferencję,

 • w jaki sposób budować dynamikę spotkania,

 • w jaki sposób aktywizować pasywnych uczestników,

 • w jaki sposób zmieniać temat dyskusji,

 • jak uniknąć popełniania błędów podczas prowadzenia spotkania,

 • w jaki sposób poradzić sobie z emocjami podczas spotkań.

Stosowane metody:

 • odgrywanie scenariuszy,

 • analiza autentycznych problemów kadry kierowniczej – na przykładach,

 • ćwiczenia praktyczne,

 • dyskusja moderowana.

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować