Efektywny handlowiec [SA07]

Jednym zdaniem

Doskonałe opanowanie poszczególnych etapów procesu sprzedaży oraz umiejętność stosowania różnorodnych technik sprzedażowych, podnosi efektywność pracy handlowca.

Opis szkolenia

Szkolenie „Efektywny handlowiec” uświadamia, uczy i doskonali postawę, iż mimo zmiany warunków i sytuacji, każdy handlowiec powinien o tym pamiętać, że wszelkie jego działania mają jeden cel: sprzedaż.

Na efektywność handlowca, a tym samym skuteczną sprzedaż ma wpływ wiele elementów. Szkolenie „Efektywny handlowiec” skoncentrowane jest na argumentacji i przekonywaniu do swoich racji, co jest bardzo istotne w procesie sprzedaży. Warsztat pokazuje jak wykorzystać najnowszą wiedzę oraz sprawdzoną praktykę, by własny potencjał wykorzystać jak najbardziej efektywnie.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • Wszystkich pracowników sił sprzedaży;
 • Menedżerów zajmujący się sprzedażą bądź uzgodnieniami z Klientami;
 • Pracownicy biura obsługi Klienta.

Cele szkolenia:

 • Poznanie technik komunikacji opartych o specyfikę rozmówcy;
 • Budowanie efektywnej komunikacji w procesie sprzedaży;
 • Zdobycie wiedzy w zakresie poszczególnych etapów sprzedaży;
 • Wzrost efektywności i rozwój handlowca na podstawie charakterystyki osobowościowej;
 • Zwiększenie sprzedaży na podstawie osobowości Klienta;
 • Zdobycie wiedzy, jak ważnym elementem w procesie sprzedaży jest przekonywanie i perswazja psychologiczna;
 • Nauczenie się radzenia sobie z obiekcjami Klientów i zamykaniem sprzedaży;
 • Podniesienie umiejętności związanej z asertywnością jako postawą sprzyjającą efektywności indywidualnej i grupowej.
 •  

Korzyści:

Uczestnicy szkolenia zdobędą i udoskonalą umiejętności z zakresu:

 • rozwoju komunikacyjno-sprzedażowego na bazie osobowości stron;
 • rozpoznawania preferencji komunikacyjnych klientów;
 • sprzedaży produktów, rozwiązań w oparciu o analizę potrzeb klienta;
 • przekonującej prezentacji oferty;
 • prowadzenia efektywnych negocjacji sprzedażowych;
 • efektywnej  rozmowy z klientami reklamacyjnymi;
 • realizacji stawianych celów przez efektywne zarządzanie czasem i priorytetami;
 • przejawów postawy proaktywnej w pracy;
 • mocnych stron jako sprzedawcy i obszarów do rozwoju;
 • zasad prowadzenia komunikacji sprzedażowej gwarantującej sukces sprzedażowy;
 • perswazji psychologicznej;
 • znajomości narzędzi sprzyjających  pozyskaniu  nowych, kluczowych klientów;
 • metod rozszerzenia współpracy z kluczowymi klientami;
 • rozwoju postawy asertywnej u siebie i zasad komunikacji asertywnej z klientami.

Stosowane metody:

Umiejętności, które będziemy rozwijać na szkoleniu, wynikają przede wszystkim z  praktyki i doświadczenia. W związku z tym szkolenie ma charakter treningowy.

Podstawowymi metodami pracy są:

 • Dyskusje moderowane;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia rozgrzewające umysł;
 • Gry symulacyjne;
 • Interaktywny wykład.
 •  

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować