Efektywny zespół

[EB01]

Jednym zdaniem

Szkolenie po którym uczestnicy lepiej zrozumieją funkcjonowanie zespołu, docenią wartość swojej różnorodności, poznają metody skutecznej komunikacji i wzmocnią swoje relacje.

Opis szkolenia

Sprawny zespół jest podstawą sukcesu każdej organizacji.  Bez ciągłej pracy nad jego ulepszeniem zespoły mają tendencję do utraty dynamizmu, spadku efektywności i zaangażowania, zamykania się na zmiany i współpracę.

Podczas szkolenia:

 • Poznasz kolegów z zespołu od innej strony niż w pracy i możesz zostać mile zaskoczony
 • Będziecie mieli okazję do wymiany oczekiwań, komentarzy, opinii na temat Waszego zespołu. Z czego jesteście zadowoleni? Dumni? Co najbardziej chcielibyście poprawić?
 • Dowiesz się więcej na temat preferowanego stylu pracy swojego i kolegów z zespołu, co pozwoli Wam na bardziej efektywną współpracę
 • Odkryjecie i nazwiecie mocne strony Waszego zespołu, dowiecie się, co stanowi Wasz największy potencjał i przewagę nad innymi zespołami
 • Dowiesz się, jak przeprowadzać konfrontację bez konfliktu, czyli w pełni wyrazić to, co myślisz, bez budowania negatywnego napięcia

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • wszystkich członków zespołu
 • w szczególności do kierowników

Cele szkolenia:

 • rozwinięcie umiejętności współpracy w zespole

Korzyści:

 • Większe przywiązanie pracowników do zespołu. Wykonywanie zadań z większym zaangażowaniem, poczucie wspólnego celu.
 • Wyższa motywacja do dbania o jakość współpracy i relacje w zespole.
 • Wiedzę i znajomość metod tworzenia zespołu, w którym panują jasne reguły i dobra atmosfera.
 • Wzrost efektywności w wykonywaniu zadań
 • Budowanie proaktywnej postawy uczestników.
 • Wygaszanie nieefektywnych zachowań (takich jak ukrywanie niepowodzeń, odraczanie zadań i niekorzystanie z pomocy innych osób w zespole) na rzecz działań nastawionych na efekt i klimat współpracy.

Stosowane metody:

 • gra zespołowa (np. „Płatki kwiatów”),
 • dyskusja moderowana

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować