Etyka biznesu [SB08]

Jednym zdaniem

Stosowanie norm etycznych jest fundamentem reputacji handlowca i przepustką do najlepszych klientów.

Opis szkolenia

W idealnym systemie etyka biznesu jest zbiorem zasad, które wprowadza się do działania firmy, tak by rozwiązania zastosowane w przedsiębiorstwie działały z korzyścią dla otoczenia i pracowników.

Wymaganie przestrzegania najwyższych standardów etycznych w organizacji przez partnerów biznesowych i współpracowników stało się elementem wyróżniającym firmę na rynku. To często dzięki stosowanym zasadom etycznym organizacje są w stanie przyciągnąć najlepszych pracowników i kontrahentów.

Szkolenie „Etyka biznesu” pokazuje i uczy, jak zachowania etyczne wpływają na pracowników, firmę i prowadzenie biznesu.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • Menedżerów;
 • Pracowników wszystkich szczebli i obszarów organizacji.

Cele szkolenia:

 • Nauczenie jego uczestników postaw zgodnych z etyką biznesu również w social mediach;
 • Zbudowanie trwałych relacji zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz;
 • Wzrost sprzedaży poprzez stosowanie zasad etyki w biznesie;
 • Usprawnienie zarządzania;
 • Wytworzenie umiejętności kierowania ludźmi w oparciu o etykę;
 • Zmniejszenie kosztów ewentualnych konfliktów wypływających z nieznajomości przez świat biznesu obowiązujących reguł moralnych. 

Korzyści:

Po ukończeniu szkolenia, jego uczestnik:

 • Uporządkuje wiedzę dotyczącą wartości i zasad etycznych w środowisku zawodowym;
 • Będzie świadomym, w jaki sposób etyka biznesu wpływa na wizerunek i reputację w biznesie;
 • Będzie umieć wskazać rolę i zakres odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa;
 • Zrozumie istotę, budowę i funkcje zawodowych kodeksów etycznych.

Stosowane metody:

Podstawowymi metodami wykorzystywanymi na szkoleniu są:

 • Dyskusje moderowane;
 • Burza mózgów;
 • Gry symulacyjne;
 • Interaktywny wykład.

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować