Finanse dla niefinansistów

[MB11]

Jednym zdaniem

Finanse przedsiębiorstw i podstawy rachunkowości dla niefinansistów.

Opis szkolenia

Znajomość pojęć z zakresu finansów i rachunkowości, umiejętność czytania sprawozdań finansowych, oceny aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa to umiejętności przydatne dla pracowników każdego szczebla w przedsiębiorstwie.

Wdrożenie strategii każdego działu otrze się zawsze o kwestie finansowe, rachunkowe, budżet, płynność, opłacalność wdrażanego projektu.

Przedstawienie aktualnej wiedzy z zakresu finansów w warunkach systemu rynkowego z uwzględnieniem takich obszarów jak: ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, wartość pieniądza w czasie, analiza projektów inwestycyjnych, ocena zadłużenia przedsiębiorstwa, koszt kapitału, rentowność przedsięwzięć gospodarczych to wiedza z zakresu finansów bez wątpienia przydatna się w każdym dziale, każdemu pracownikowi.

Podczas szkolenia z finansów dla niefinansistów pokazujemy wiedzę do praktycznego wykorzystania, dyskutując i ćwicząc ich praktyczne wykorzystanie w przyjaznej atmosferze.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • osób na wszystkich szczeblach organizacji potrzebujących pozyskać wiedzę z zakresu finansów,

 • osób mających na co dzień do czynienia z sytuacjami, w których potrzebują zrozumieć firmowe finanse, określić zyskowność produktów, przekonać współpracowników, zwierzchników, inwestorów do proponowanych inwestycji,

 • osób, które kontaktują się z klientami, dostawcami, instytucjami finansowymi itp.

Cele szkolenia:

 • nauczenie się podstaw finansów i rachunkowości,

 • wypracowanie finansowo-ekonomicznego spojrzenia na sytuację

  przedsiębiorstwa,

 • nauczenie się podstawowych narzędzi finansowych takich jak:

  sprawdzanie finansowe, analiza finansowa, ocena opłacalności inwestycji w celu podejmowania racjonalnych decyzji z punktu widzenia finansowego.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy:

 • mają ogólną wiedzę o finansach i rachunkowości w przedsiębiorstwach,

 • rozróżniają pojęcia z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości m.in.:

  popyt, podaż utarg, marża, narzut, przychód, dochód, koszt, wydatek,

  EBITDA, zysk netto itd.,

 • stosują wybrane metody kalkulacji opłacalności przedsięwzięć

  inwestycyjnych, rozumieją koszt pieniądza w czasie, znają pojęcie

  punktu opłacalności,

 • rozumieją elementy sprawozdania finansowego, definiują elementy

  bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych istotne z punktu widzenia oceny standingu finansowego przedsiębiorstwa,

 • znają podstawowe elementy analizy finansowej przedsiębiorstwa, znają zasady przeprowadzania analizy wskaźnikowej, posiadają umiejętność identyfikacji elementów wpływających na wynik finansowy przedsiębiorstwa, stopień jego zadłużenia, rentowności, sprawności działania i płynności finansowej,

 • posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw,

 • posiadają umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw,

 • znają podstawowe dokumenty i pojęcia z zakresu rachunkowości m.in. dt, ct, OT, WZ, PW itd.

Stosowane metody:

• wykład,
• dyskusja,
• ćwiczenia indywidualne i zespołowe

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować