Informacja zwrotna (feedback) w zarządzaniu zespołami

[EB03]

Jednym zdaniem

Jak najlepiej przekazywać informację zwrotną (feedback) w organizacji.

Opis szkolenia

Informacja zwrotna (feedback) jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu zespołem. Feedback może wpływać motywująco, ale jeśli nie jest przekazany w odpowiedni sposób, może być destrukcyjny.

Również autorytet przywódcy zależy w dużej mierze od sposobu, w jaki prowadzi on komunikację z ze swoim zespołem. Rozmowa przeprowadzona na podstawie zasad udzielania feedbacku pomaga menedżerom rozwijać zespół i podnosić motywację do pracy. Odpowiednio częste i profesjonalne udzielanie feedbacku przez managera buduje autorytet lidera.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry menedżerskiej
 • pracowników z dużym potencjałem rozwoju

Cele szkolenia:

 • rozwój przywództwa w organizacji
 • poprawa umiejętności komunikacyjnych menedżerów
 • ograniczenie liczby sytuacji konfliktowych w organizacji

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy zwiększą umiejętności:

 • przekazywania feedbacku
 • efektywnej komunikacji z zespołem
 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych z pracownikami
 • zwiększania zaangażowania wśród pracowników

Stosowane metody:

 • dyskusja moderowana
 • warsztat udzielania informacji zwrotnej pracownikom

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować