Jak tworzyć teksty przekonujące do zakupu [SB02]

Jednym zdaniem

Tworzenie tekstów przekonujących do zakupu jest elementem sztuki sprzedaży.

Opis szkolenia

Szkolenie „Jak tworzyć teksty przekonujące do zakupu” poświęcone jest korzyściom, które rozmówca uzyska, za pomocą pozytywnych i mocnych słów, odnoszących się do rezultatów, a nie do samego produktu czy oferty.

Tworzenie tekstów przekonujących do zakupu jest elementem sztuki sprzedaży. Polega na używaniu pozytywnie kojarzących się słów 
i sformułowań przez handlowca, które w odpowiedni sposób działają na klientów i stymulują ich wyobraźnię.

Taki język pomaga nie tylko sfinalizować transakcję, ale zbudować również pozytywne relacje z klientami.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób odpowiedzialnych za tworzenie treści w internecie, a zwłaszcza mailingów sprzedażowych
 • Osób pracujące w sprzedaży;
 • Kierowników działów sprzedaży;
 • Osób kontaktujących się z klientem, podwykonawcą.

Cele szkolenia:

 • Tworzenie skutecznych tekstów przekładające się na wskaźniki biznesowe;
 • Nabycie umiejętności wpływania na decyzję klienta;
 • Wzrost skuteczności zamykanych spraw;
 • Wzrost efektywności sprzedaży.

Korzyści:

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Jak budować opisy, które działają na emocje klienta i skłaniają go do podjęcia decyzji zakupowej;
 • Które „magiczne” słowa działają, aby wzbudzać potrzebę w kliencie i w jaki sposób ich skutecznie używać;
 • W jaki sposób formułować proste zdania, które utwierdzą klienta, że nasza oferta jest odpowiedzią na jego oczekiwania;
 • W jaki sposób tworzyć korespondencję według zasady cecha – zaleta – korzyść;
 • W jaki sposób przekazać najważniejsze wartości i informacje, aby klient na etapie decyzji kierował się wyobraźnią;
 • Jak formułować realne obietnice i nie nadwyrężać zaufania klienta w przyszłości;
 • W jaki sposób unikać błędów związanych z brakiem spójności komunikatów;
 • W jaki sposób sporządzić ofertę zawierając w niej elementy storytellingowe, aby wywołać określone emocje u odbiorców;
 • Jaki są skuteczne schematy storytellingowe w służbie perswazji narracyjnej, które angażują klientów;
 • Jak wykorzystać dwuznaczność treści, by zachęcić odbiorcę do zapoznania się z przekazem reklamowym i skłonić do zakupu.

Stosowane metody:

Podstawowymi metodami pracy są:

 • Dyskusje moderowane;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia i gry symulacyjne;
 • Interaktywny wykład.
 •  

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować