Microsoft® Excel - poziom podstawowy

[KA01]

Jednym zdaniem

Obsługa programu Microsoft Excel na poziomie podstawowym.

Opis szkolenia

Znajomość obsługi programu Microsoft Excel to umiejętności przydatne dla pracowników każdego szczebla w przedsiębiorstwie.

W każdym dziale wcześniej czy później pojawią się wyzwania, do których przyda się wykorzystanie oprogramowania Microsoft Excel.

Przedstawienie aktualnej wiedzy z zakresu oprogramowania Microsoft Excel z uwzględnieniem takich obszarów jak: interfejs programu, praca z arkuszami, wprowadzane treści, podstawowe operacje na komórkach i formatowanie, formuły, formatowanie warunkowe, obiekt Tabela, walidacja danych,  sortowanie danych i filtry, listy niestandardowe, sumy częściowe, sprawdzanie poprawności formuł, praca z wykresami, drukowanie, zarządzanie skoroszytami bez wątpienia przydatne są w każdym dziale, każdemu pracownikowi.

Podczas szkolenia z Microsoft Excel pokazujemy wiedzę do praktycznego wykorzystania, dyskutując i ćwicząc ich praktyczne wykorzystanie w przyjaznej atmosferze.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

  • osób na wszystkich szczeblach organizacji pracujących przy komputerze i potrzebujących pozyskać wiedzę z zakresu obsługi programu Microsoft Excel na poziomie podstawowym,
  • osób, które nie miały wcześniej styczności z programem kalkulacyjnym Microsoft Excel.

Cele szkolenia:

  • poznanie i przećwiczenie podstawowych funkcji, które oferuje program Microsoft Excel
  • zdobycie umiejętności bardziej wydajnej pracy przy pomocy programu Microsoft Excel

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy:

  • mają podstawową wiedzę na temat funkcji i obsługi programu Microsoft Excel
  • potrafią zastosować podstawowe funkcje programu w celu zwiększenia wydajności pracy
  • umieją wykorzystać podstawowe funkcje programu w codziennej pracy

Stosowane metody:

Stosowane metody:

  • wykład,
  • ćwiczenia indywidualne.

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować