Microsoft® PowerPoint - tworzenie dobrych prezentacji

[KA04]

Jednym zdaniem

Obsługa program Microsoft Power Point – tworzenie dobrych prezentacji

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób, które chciałyby sprawnie, czytelnie i estetycznie przygotowywać prezentacje;
 • wszystkich osób, które tworzą lub będą tworzyły prezentacje.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób, które chciałyby sprawnie, czytelnie i estetycznie przygotowywać prezentacje;
 • wszystkich osób, które tworzą lub będą tworzyły prezentacje.

Cele szkolenia:

 • poznanie i przećwiczenie podstawowych funkcji, które oferuje program Microsoft® Power Point;
 • nabycie umiejętności z zakresu rozbudowanych metod tworzenia prezentacji i kreowania zawartości.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • jaki stosować układ slajdów;
 • w jaki sposób wprowadzać tekst na slajdach;
 • jak dodawać tło i notatki;
 • w jaki sposób rysować z wykorzystaniem autokształtów;
 • jak ustawić kolejność wyświetlanych obiektów;
 • w jaki sposób wstawiać i formatować obiekty;
 • w jaki sposób umieszcza tekst w kształtach;
 • jak tworzyć grafiki;
 • jak tworzyć schematy;
 • jak tworzyć wykres;
 • w jaki sposób tworzyć tabele;
 • w jaki sposób tworzyć animacje.

Stosowane metody:

Stosowane metody:

 • wykład,
 • ćwiczenia indywidualne.

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować