Microsoft® Word - efektywna praca z edytorem

[KA05]

Jednym zdaniem

Obsługa programu Microsoft Word – profesjonalne wykorzystanie edytora.

Opis szkolenia

Szkolenie z Microsoft Word uczy umiejętnego wykorzystania funkcji edytora w celu zautomatyzowania i podwyższenia efektywności pracy. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą tworzenia zaawansowanych wzorców dokumentów, profesjonalnego formatowania tekstu i wzbogacania go w elementy graficzne.

Poznane metody pozwolą na samodzielnie tworzenie korespondencji seryjnej, wykorzystanie współpracy edytora z innymi aplikacjami MS Office.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób, które chciałyby pogłębić i usprawnić znacząco swoją pracę  w zakresie dokumentacji;
 • wszystkich osób, które tworzą lub będą tworzyły korespondencje seryjną, etykiety, wzory formularzy.

Cele szkolenia:

 • poznanie i przećwiczenie zaawansowanych funkcji, które oferuje program Microsoft® Word;
 • nabycie umiejętności z zakresu rozbudowanych metod tworzenia i zarządzania dokumentacją w firmie.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • w jaki sposób tworzyć firmowe wzorce– szablony dokumentów tekstowych;
 • jak zarządzać odnośnikami w treści dokumentu – wykorzystanie zakładek i odsyłaczy;
 • w jaki sposób rejestrować, uruchamiać makropolecenia;
 • jak wykorzystać pola pól Worda oraz ich aktualizację w dokumentach tekstowych;
 • w jaki sposób tworzyć zaawansowane tabele i je formatować;
 • jak usprawnić pracę poprzez wykorzystanie formularzy, kreatorów;
 • w jaki sposób przygotować dokument tekstowy jako załącznika do poczty elektronicznej;
 • jak wygląda współpraca z dokumentami innych programów (np. Excel);
 • w jaki sposób przygotowywać bazę danych i korespondencję seryjną w edytorze Word;
 • jak przygotować nadruki na kopertach i etykietach samoprzylepnych;
 • w jaki sposób zarządzać obiegiem dokumentów tekstowych w firmie;
 • jak dopasować interfejs użytkownika do własnych wymagań.

Stosowane metody:

Stosowane metody:

 • wykład,
 • ćwiczenia indywidualne.

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować