Mobbing i dyskryminacja w pracy

[MB01]

Jednym zdaniem

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – jak im przeciwdziałać, uświadamiać i reagować?

Opis szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • wezmą udział w dyskusji na temat wartości jaką niesie różnorodność (m.in. w pracy)

 • zapoznają się z pojęciami mobbingu i dyskryminacji w ujęciu prawnym i psychologicznym,

 • uświadomią w pełni konsekwencje wystąpienia mobbingu i dyskryminacji w organizacji oraz odpowiedzialności prawnej po stronie pracodawcy i pracownika działającego w sposób nieetyczny,

 • zrozumieją konieczność przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji zgodnie z ustawami z 2004 i 2011 roku, nakładającymi na pracodawcę bezwzględny obowiązek przeciwdziałania tym zjawiskom,

 • zapoznają się z przejawami mobbingu i dyskryminacji,

 • poznają metod przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji

  w miejscu pracy i reagowania na nie we wczesnych fazach,

 • poznają różnice pomiędzy konfliktem a mobbingiem na rzeczywistych

  przykładach (wraz z orzecznictwem sądowym).

 • dowiedzą się jak bronić się przed fałszywymi oskarżeniami o mobbing

  lub dyskryminację.

Materiał zostanie omówiony w oparciu o konkretne przykłady (case’y) z Polski.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry kierowniczej

 • pracowników działów HR

Cele szkolenia:

 • Zapobieganie pojawianiu się przejawów dyskryminacji i mobbingu w kulturze organizacyjnej

 • Wzmocnienie różnorodności i postaw włączania (inclusion)

 • Poznanie skutecznych metod, które pozwolą rozpoznać zjawiska

  mobbingu i dyskryminacji

 • Poznanie metod przeciwdziałania zjawisku mobbingu, dyskryminacji

  oraz wykorzystywaniu seksualnemu w miejscu pracy i reagowania na

  nie we wczesnych fazach.

 • Zapoznanie uczestników ze skutkami mobbingu dla ofiary i dla

  organizacji.

 • Zdobycie wiedzy o przepisach prawa w tym zakresie i wewnętrznych

  regulacjach, które powinien wprowadzić pracodawca.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy:

 • dowiedzą się, jak rozpoznawać na podstawie prawa pracy mobbing i różne formy dyskryminacji

 • nauczą się odróżniać mobbing od podobnych zjawisk patologicznych i zjawisk prawidłowych, z którymi bywa mylony

 • poznają zasady i narzędzia przeciwdziałania przemocy psychicznej w pracy

• dowiedzą się, jak uchronić się przed mobbingiem i dyskryminacją ale również przed fałszywymi oskarżeniami.

Stosowane metody:

 • dyskusja moderowana,

 • omawianie studiów przypadków,

 • analiza zgłaszanych problemów

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować